REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ilt kelimesini içeren 19 kelime bulundu...

cerahat

 • İltihap, yara.

enva-ı iltifat / envâ-ı iltifat

 • İltifatın çeşitleri.

iltifatat / iltifâtât

 • İltifatlar.
 • İltifâtlar, lütuf ve iyilikler.
 • İltifatlar, gönül almalar, lütfetmeler.

iltifatkar / iltifatkâr

 • İltifat eden, mültefit. Hal hatır sorup gönül alan.

iltifatkarane / iltifatkârane / iltifâtkârâne

 • İltifat edene yakışır şekilde. (Farsça)
 • İltifat ederek, ilgi göstererek.
 • İltifat edercesine.

iltifatname / iltifatnâme

 • İltifat yazısı, metni.

iltifatperver

 • İltifat eden, iltifatkâr, mültefit. (Farsça)

iltihabi / iltihabî

 • İltihabla alâkalı.

iltimasgerde

 • İltimas edilen, kayırılan. (Farsça)

iltimasname

 • İltimas mektubu. Kayırma yapılması için yazılan mektub. (Farsça)

iltizamen

 • İltizam yoluyla, iltizam suretiyle.

mülteci

 • İltica eden, sığınan.
 • İltica eden, sığınan.
 • İltica eden, sığınan.

mültefit / ملتفت

 • İltifat edici, teveccüh edip yüz gösteren. İyi muâmele edip dostluk gösteren.
 • İltifat eden, ilgi gösterip iyi davranan.
 • İltifat eden, iyi davranan.
 • İltifat eden, güleryüzlü. (Arapça)

mültefitane

 • İltifat ederek, iyi davranarak.

mültehap

 • İltihaplanmış, yaralı.

mültezimane

 • İltizam edercesine. (Farsça)

müteleffit

 • İltifat eden, iltifat edici olan.

müteleffitane

 • İltifat edercesine. (Farsça)

taltif / taltîf / تَلْط۪يفْ

 • İltifat etmek. Bir iyilik yaparak gönül almak. Yumuşatmak.
 • İltifât etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın