LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ilgilen ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

adem-i iştigal

 • Meşgul olmamak, ilgilenmemek.

afaki hadisat / âfâkî hâdisât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen, kendi dışında cereyan eden olaylar.

alakabahş / alâkabahş / علاقه بخش

 • İlgilendiren, ilgili. (Arapça - Farsça)

alakadar / alâkadar / علاقه دار

 • İlgili, alakalı. (Arapça - Farsça)
 • Alâkadar etmek: İlgilendirmek. (Arapça - Farsça)
 • Alâkadar olmak: İlgilenmek. (Arapça - Farsça)

alakadar eden / alâkadar eden

 • İlgilendiren.

alakadarane / alâkadarâne

 • İlgilenerek, alâka göstererek.

belediye

 • Bir şehir veya kasabanın temizliği, bayındırlığı ve nizamiyle ilgilenen daire.

ders-i içtimai / ders-i içtimaî

 • Toplumu ilgilendiren ders.

divan-ı ahkam-ı adliye / divan-ı ahkâm-ı adliye

 • Huk: Kanunlara göre, bakılacak dâvalarla ilgilenmek üzere 1284 yılında kurulan ilk nizâmiye mahkemesi.

ehl-i tarikat ve velayet / ehl-i tarîkat ve velâyet

 • Tarikata mensup olanlar, tasavvufla ilgilenenler ve Allah dostları, velîler.

fünun-u tabiiye

 • Tabiatın dış görünüşüyle ilgilenen ilim dalları.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

inayet / inâyet

 • Bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik.
 • Allah'ın özel yardımı, şefkatle ilgilenmesi.

kaydetmek

 • Yazmak.
 • Bağlamak.
 • İlgilenmek, alâkalanmak.

kozmoğrafyacı

 • Gök bilimiyle ilgilenen kimse.

malayaniyat / mâlâyâniyât

 • Kişiyi ilgilendirmeyen şeyler; boş, anlamsız şeyler.

menfaat-ı umumiye

 • Toplumun genelini ilgilendiren fayda.

mesele-i kainat / mesele-i kâinat

 • Kâinatı ilgilendiren mesele.

mübaşeret

 • Temas etme, bizzat ilgili olma, ilgilenme.

mülazemet

 • Mülazemet etmek:
 • Devam etmek.
 • Staj yapmak.
 • Bir işle ilgilenmek.

mutasavvıfa-i mütefelsife

 • Felsefeyle ilgilenen ve etkisinde kalan tasavvufçular.

mütevaggıl

 • Bir işle fazla uğraşan, bir konu hakkında derinlemesine ilgilenen ve takip eden.

muttala

 • Bilgilenme noktası.

neme lazım / neme lâzım

 • "Bu işle ilgilenmem, bana ne, buna karışmam" anlamında bir ifade.

nüşub

 • Dühul etmek, girmek, dâhil olmak.
 • İlgilendirmek, alâkalandırmak, taalluk etmek.

şamil

 • Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan.
 • Çok şeye birden örtü ve zarf olan.
 • Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.

siyasetçilik

 • Siyasetle uğraşma, ilgilenme.

sôfi / sôfî / صوفى

 • Tasavvufla ilgilenen, mutasavvıf. (Arapça)

taalluk eden / taallûk eden

 • İlgilendiren.
 • İlgilendiren, ait olan.

teveccühkarane / teveccühkârane

 • İlgilenerek, yönelerek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın