LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ilahlık ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

ahkam-ı uluhiyyet / ahkâm-ı uluhiyyet

 • Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri.

cenab-ı uluhiyet / cenâb-ı ulûhiyet

 • Yüce ilâhlık makamı.

daire-i uluhiyet / daire-i ulûhiyet

 • İlâhlık dairesi.

daire-i vücub

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen ilâhlık dairesi.

fehm-i uluhiyet / fehm-i ulûhiyet

 • Cenâb-ı Allah'ın ilahlığını anlama; İlâhlık anlayışı.

fir'avn

 • Mısır'da, hususan Hazret-i Musa (A.S.) zamanında Allah'a isyan edip ilâhlık dâvasında bulunan, Musa Peygamber'e inanmayan hükümdar.
 • İlâhlık iddia eden dinsiz, azgın ve şaşkın insan.

firavun / firâvun

 • İlâhlık davası güden ünlü bir ulu önder.

imkan-ı zati / imkân-ı zâtî

 • Bir özelliğin bir şeyin bizzat kendisinde olma ihtimali, yani hiçbir yaratıkta ilâhlık ihtimali yoktur.

mertebe-i uluhiyet / mertebe-i ulûhiyet

 • İlâhlık mertebesi.

rububiyyet / rubûbiyyet

 • İlâhlık, ma'bûdluk.

şe'n-i uluhiyet / şe'n-i ulûhiyet

 • İbadete ve itaat edilmeye layık olan ilâhlık şanı.

şefkat-i uluhiyet / şefkat-i ulûhiyet

 • İlâhlık şefkati.

tecelli-i saltanat-ı uluhiyet / tecellî-i saltanat-ı ulûhiyet

 • Allah'ın ilâhlık saltanatının yansıması.

uluhiyet / ulûhiyet / الوهيت

 • İlâhlık.
 • Allah'ın kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile herşeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi.
 • İlâhlık.
 • İlâhlık, mabudiyet.
 • İlâhlık, kısaca "ibadet edilmeye lâyık olan yegâne mabud bütün varlıkları yaratan Allahtır" diye ifade edilebilen hakikat.
 • İlahlık.

uluhiyet-i mutlaka / ulûhiyet-i mutlaka

 • Mutlak ilâhlık; hiçbir kayda ve şarta bağlı olmaksızın ilâh olma.

uluhiyyet / ulûhiyyet

 • Allahlık, ilâhlık.
 • İlâhlık, ibâdet olunmaya hakkı olmak.

vücub mertebesi

 • Hiç değişikliğe uğramayan, varlığı zorunlu olan ve vasıflarının zıddı düşünülemeyen İlâhlık derecesi.

yunani / yunanî

 • Eski Yunanlılar döneminde çeşitli varlıklara ve tabiat olaylarına ilâhlık veren bâtıl dinlere mensup olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın