LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ikma ifadesini içeren 453 kelime bulundu...

ahzükabz / اخذ و قبض

 • Alıp sahip çıkma. (Arapça)

aksiyon

 • Şirket ve ticaret hissesi. (Fransızca)
 • Kuvvet ve enerjinin dışa ve fiile çıkması. (Fransızca)

alamet-i sefer / alâmet-i sefer

 • Sefere çıkma belirtisi.

alet-i inkişaf / âlet-i inkişaf

 • Eşyanın derece ve miktarının ortaya çıkmasına yarayan âlet.

anakat

 • Muvaffakiyetsizlik. Ümidi boşa çıkma.

anarşistlik

 • Kural tanımama, her türlü düzen ve otoriteye karşı çıkma.

arız olma / ârız olma

 • İlişme, bulaşma; birşeyin aslından olmayıp o şeye dışarıdan gelip ilişme; sonradan ortaya çıkıp bulaşma, ilişme ortaya çıkma.

asa

 • Genişlik. Zuhur, meydana çıkma. Büyük kadeh.

asef

 • (Asf) Büyük kadeh.
 • Bir şeyi almak.
 • Yoldan çıkmak. Zulüm eylemek. Körü körüne gitmek.
 • Birisini istihdâm eylemek. Irgatlık etmek, tarlada işçilik etmek.
 • Ölüm. (Kamus'tan alınmıştır.)

aşikar / âşikâr / آشكار

 • Açık, belli, aşikâr. (Farsça)
 • Âşikâr etmek: Ortaya çıkarmak, belli etmek. (Farsça)
 • Âşikâr olmak: Ortaya çıkmak, belli olmak. (Farsça)

avişen

 • Kekik otu. (Farsça)
 • Sarılma, sıyırarak çıkma. Saldırma. (Farsça)

azeret

 • Yetişip kuvvetlenme.
 • Kalınlaşma.
 • Ekinin yetişip tanelerinin çıkması.

azimet / azîmet / عزیمت

 • Takvâ ile amel etmek. Allah'ın emirlerini en mükemmel ve eksiksiz yapmağa çalışmak.
 • Kesin karar vermek.
 • Yola çıkmak, gitmek.
 • Gitme, yola çıkma. (Arapça)
 • Azimet etmek: Gitmek. (Arapça)

azimet-rah / azimet-râh

 • Yola çıkma.

ba'seret

 • Dikkatle teftiş etme.
 • Keşif ve istihrac etme.
 • Perâkende edip dağıtma.
 • İnkılâb. Karıştırma. Bulandırma.
 • Meydana çıkma.
 • Kirli leke.

badia

 • Derisini ve etini yarıp kanatmış olan, fakat kanı çıkmayıp akmayan baş yarası.

bahz

 • Sıkıntılı olma, can sıkma.
 • Yük ağır gelip hayvanı çökertme.
 • Bir adamı çenesinden, sakalından tutup çekme.

bakl

 • (Çoğulu: Bükûl) Tere ve sebzevatın her birisi.
 • Sakal bitmek ve diş çıkmak mânâsına mastardır.

beda'

 • Fikir, rey.
 • Çöle çıkmak.

bedahet / bedâhet

 • Açıklık, bellilik.
 • Ansızın ortaya çıkma.

bedergah

 • Kapıya çıkma. (Farsça)
 • Tar: Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere, acemi ocağına ve ocak dışına verilen acemilerin, Yeniçeri Ocağı'na kayıt edilmeleri. (Farsça)

bedv

 • Zihinde bir şeyin peyda olması. Bir şey zâhir olma.
 • Başlama.
 • Sahraya çıkma.

behailik / behâîlik

 • Müslüman görünüp İslâmiyet'i içerden yıkmak için çalışan El-Bâb Ali Muhammed ismindeki bir acemin talebesi olan Behâullah'ın, kurduğu bozuk yol.

behr

 • Nasip.
 • Galip olmak.
 • Nefesi tutulmak.
 • Ümidin boşa çıkması.
 • Felâket, musibet.
 • Uzaklık, mesafe.

benimsemek

 • Sahip çıkmak, bir şey hakkında benimdir iddiasında bulunmak. Kabullenmek. (Türkçe)

beraat

 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.

beraat kararı

 • Temize çıkma, suçsuz bulunduğuna dair verilen karar.

beraet / berâet

 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.
 • Temize çıkma. Temizlik, münezzehiyet. Bulaşık ve giriftâr olmama. Âri olma.
 • Huk: Bir davânın neticesinde suçsuz olduğu anlaşılma.

berat / berât

 • Temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması.

bevh

 • Musibete, belâya uğrama; felâket gelmesi. Kederlenme.
 • Gizli şeyin, sırrın açığa çıkması.

bi-rahe / bî-râhe

 • Çıkmaz sokak. Sapa yer, yolu bulunmayan yer. (Farsça)

bid'at / بدعت

 • Sonradan ortaya çıkma. (Arapça)
 • Dinde yeni getirilmiş şey. (Arapça)

bizar / bîzâr / بيزار

 • Bıkmış, usanmış. (Farsça)
 • Bîzâr olmak: Bıkmak, usanmak. (Farsça)

bürud / bürûd

 • Berd, soğuk.
 • İşten soğuma, bıkma.

büruz / bürûz / بروز

 • Zâhir olma, belirme, meydana çıkma. Çıkmak.
 • Zâhir olmak. Görünmek, ortaya çıkmak. Olgun bir velînin sevenlerinde bâzı sıfatlarının zâhir olması, görünmesi.
 • Ortaya çıkma. (Arapça)

cebr-i noksan / cebr-i noksân

 • Noksanı tamamlama, eksiği ikmâl etme.

cehr

 • Görünmek, zâhir olmak.
 • Açıktan ve yüksek sesle olan söylemek veya okumak.
 • Tecvid'de: Harf hareke ile okunduğu zaman, mahreçte aralık kalmıyarak nefesin akmayıp, küllisi veya ekserisi hapsolmuş bir şekilde sesin çıkmasına denir.

cela' / celâ'

 • Gurbete düşmek, memleketinden ayrı olmak. Şehrinden ve meskeninden çıkmak.
 • Başkalarını çıkarmak.
 • Açık haber.
 • Ruşen olmak, parlamak.

cemh

 • Sür'at yapmak, hız yapmak.
 • Huruç etmek, çıkmak.

cerf

 • Ahzetmek, almak.
 • Yıkmak, harap etmek.
 • Yerden bel veya kürekle bir şey atmak.

cev'a

 • Bir kere acıkmak.

cirşab

 • Hasta olduktan sonra zayıflayıp gövdede çıban çıkmak.

cu' / cû'

 • Acıkma, açlık.

cuhuz

 • Çıkmak, huruç.

cülul

 • Kişinin, yerinden başka yere çıkması.

cülus / cülûs

 • Tahta çıkma.

cüşu'

 • Durmak, kıyam.
 • Huruç etmek, çıkmak.
 • Hafif yay.

da'daa

 • Yakmak. Yıkmak.
 • Hor ve zelil etmek.
 • Perâkende etmek.

da'sere

 • Yıkmak.

da'şere

 • Yıkmak.

dalalet / dalâlet

 • Sapıklık, yoldan çıkma. Peygamber efendimizin ve Eshâbının bildirdiği doğru yoldan ayrılma, sapma.

dalalet-i azime / dalâlet-i azîme

 • Çok büyük sapıklık, yoldan çıkma.

dari / darî

 • Ot ve yem satan kişi.
 • Evinden çıkmayan kimse.

deccal / deccâl

 • Kıyametten önce ortaya çıkarak yandaşlarıyla birlikte dini yıkmaya çalışan azgın kimse.

deluk

 • Dişleri kırılmış ve kütelmiş olan yaşlı deve.
 • Kınından çıkması kolay olan kılıç.

derece-i zuhur

 • Ortaya çıkma derecesi.

dest

 • El, yed. (Farsça)
 • Mc: Kudret, fayda, nusret, galebe. (Farsça)
 • Düstur. (Farsça)
 • Tasallut. (Farsça)
 • İkmâl. (Farsça)
 • Âlî makam. Meclisin şerefli yeri. (Farsça)

duhul ü huruc

 • İçeri girip çıkma.

dülu'

 • Huruç etmek, çıkmak.

ebabil / ebâbil

 • Dağ kırlangıcı; kuş sürüsü; Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran kuşlar.

ebabil kuşları / ebâbil kuşları / ebâbîl kuşları

 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Habeş kumandanı Ebrehe'nin ordusuna gökten taş yağdıran mübârek kuşlar.
 • Kâbe'yi yıkmaya gelen Yemen vâlisi Ebrehe'yi ve ordusunu Allahü teâlânın izni ve emriyle perişân eden kuşlar (kırlangıçlar).

ebrehe

 • Kâbeyi yıkmak isteyen kumandan.

edred

 • Dişsiz, dişi çıkmamış veya dökülmüş kimse.

efşar

 • Çimdikleme. (Farsça)
 • Sıkılmış, sıkma (meyve suyu gibi.) (Farsça)

ehl-i kitab

 • Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan. (Farsça)
 • Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olan. (Hakiki Hristiyanlık veya Yahudilikten çıkmamış bulunan.) (Farsça)

elfaz-ı küfr / elfâz-ı küfr

 • Söylendiği zaman, îmânı gideren, müslümanlıktan çıkmaya sebeb olan sözler.

emred

 • Bâliğ olmamış (ergenlik çağına gelmemiş), sakalı çıkmamış parlak genç.

esbab-ı inkişaf / esbâb-ı inkişaf

 • Gizli kalmış hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler.

eshab-ı fil / eshâb-ı fîl

 • Peygamber efendimizin doğmasına yaklaşık iki ay kala Kâbe'yi yıkmak için Mekke yakınlarına kadar gelen, fakat Allahü teâlânın gönderdiği Ebâbîl kuşlarının üzerlerine bıraktıkları mercimek büyüklüğündeki taşlarla perişân olan Ebrehe ve içinde bir çok fillerin de bulunduğu ordu.

faza'

 • Sıkmak.
 • Çıkarmak.
 • Almak.

fekk

 • Açmak. Ayırmak.
 • Kırmak.
 • Kaldırmak.
 • Kesmek.
 • El ve bilek, yerinden burkulup çıkmak.
 • Rehin verilen şeyi kurtarıp çıkarmak.
 • Köle azadetmek.
 • Pir-i fâni olmak.

fen yobazı

 • Fen bilgisinde mütehassıs (uzman) olmadığı hâlde, kendisini fen adamı ve müslüman olarak gösterip müslümanların dînini, îmânını bozmağa, İslâmiyet'i içerden yıkmağa çalışan kimse.

fer'

 • Şube, kol. İkinci derecede olan. Dal budak.
 • Bir aslın neticesi.
 • Bir cemaatın şerefli ve daha meşhuru.
 • Kazancı olan mukayyed mal. Hâzır ve muhâfaza altında olan.
 • Yükseğe çıkmak ve iki nizalı olanın arasına girip ıslah etmek.
 • Asıl mes'eleden kollara ayrı

ferid-i te'lif

 • Edb: Bir cümledeki tertibin mâna çıkmayacak derecede karışık oluşu.

fesad-ı te'lif

 • Edb: Bir cümlede yapılan tertibin mâna çıkmayacak derecede bozuk ve karışık oluşu.

feveran / feverân

 • Çıkma, fışkırma.
 • Fışkırma, hızla çıkma.

fevt

 • Ölüm, mevt.
 • Kaybetme. Elden çıkarma. Kaçırma. Bir şeyin bir daha ele geçmiyecek şekilde elden çıkması.

fil-i mahmudi / fil-i mahmudî

 • Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için geldiği zaman, ordusunda bulunan Mahmud adlı fil.

fısk

 • Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak.
 • Fık: Allah'ın emirlerini terk ve O'na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde "fâsık" denir.
 • Hak yolundan çıkmak, Allah'a karşı isyan etmek.
 • Sefahete dalma, ahlâksızlık, gü-nahkârlık.

fitne-i azime / fitne-i azîme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fitne-i mühimme

 • Ahlâkta ve toplum düzeninde büyük çaplı azgınlık ve bozgunculuğun çıkması.

fuzuh

 • Gizli işlerin zahir olup açığa çıkması.

galebe / غلبه

 • Baskın çıkma, ağır basma. (Arapça)
 • Kalabalık. (Arapça)

gına

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.

girdab-ı inkar / girdâb-ı inkâr

 • İnkâr girdabı, çıkmazı.

girive / girîve / گریوه

 • (Girve) Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. (Farsça)
 • İçinden çıkılması müşkül olan durum. (Farsça)
 • Çıkmaz yol, sokak.
 • Çıkmaz, sorun. (Farsça)
 • Geçit. (Farsça)

gute

 • Su içine bir defa dalıp çıkma, suya dalma. (Farsça)

hadişe / hâdişe

 • Derisi parçalandığı halde kan çıkmayan yara.

hall

 • Çözme. Çözülme. Karışık bir mes'elenin içinden çıkma.
 • Anlayıp karar vermek. Neticelendirmek.
 • Susam yağı.
 • Ezmek.
 • Açmak.
 • Dühul etmek, girmek.

hamiyet-i islamiye / hamiyet-i islâmiye

 • İslâmın değerlerini koruma ve sahip çıkma gayreti.

harab / harâb / خراب

 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harat

 • Davarın memesinde olan bir hastalık. (Sütün parça parça, ufanmış gibi çıkmasına sebep olur)

harc

 • Gider, sarfiyat, bir iş için kullanılan madde.
 • Vergi.
 • Çıkmak.
 • Yeni çıkan bulut.
 • Yemâme vilayetinde bir yer.
 • Ecir.
 • Buğday. (Dinimizde lüzumsuz harcamak, israf haramdır. Zillet ve fakirliğe sebeptir.)

hareket

 • Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı.

harısa

 • İnsanın başında veya yüzünde kan çıkmaksızın yalnız deri yırtılmış olarak peyda olan yara.

harisa / harîsa

 • Yağmuruyla yer yüzünü süpürüp gideren bulut.
 • Kan çıkmayan azıcık baş yarığı.

hars

 • Tahmin etmek.
 • Yalan söylemek.
 • Acıkmak.

hased

 • Kıskanmak, çekememek. Allahü teâlânın bir kimseye ihsân ettiği nîmetin, onun elinden çıkmasını istemek. Zararlı bir şeyin ondan ayrılmasını istemek, hased olmaz, gayret olur.

hasıl / hâsıl / حاصل

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.
 • Ortaya çıkan, var olan. (Arapça)
 • Hâsılı: Kısacası, sonuç olarak. (Arapça)
 • Hasıl etmek: Meydana getirmek, ortaya çıkarmak. (Arapça)
 • Hâsıl olmak: Ortaya çıkmak, var olmak. (Arapça)

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hasr

 • Göz kapağında sivilce çıkmak.

hatt-aver

 • Sakalları yeni çıkmaya başlayan genç.

hava

 • (Hevâ) Hava. Dünyayı çeviren atmosfer. Cevv. Yer ile gök arası.
 • Hafif yel.
 • Bir binanın üzerine kat çıkma hakkı.
 • Bir yerin hâli ve sıhhat bakımından durumu.
 • Müzikte ezgili ses, sadâ.

hays

 • Darlık.
 • Udûl etmek, doğru yoldan çıkmak.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)
 • Yıkma, tahrip etme.
 • Yıkmak.

hems

 • Gizli ses. Çok gizli. Sesi gizlemek.
 • Ağzı açmadan lokma çiğnemek.
 • Fütursuz olarak geceleyin yola gitmek.
 • Peçe.
 • Sıkmak.
 • Kırmak.

hemz

 • Dürtme, kakma.
 • Parmaklarla sıkma.
 • Yere çalma, vurma.
 • Isırma, dişleme.

hemze

 • Elif veya elif yerine kullanılan işaret. Elif, vav, ya, he üzerine konulan ve "e" diye okutan işaret.
 • Parmakla sıkma, dürtme, sıkıştırma.

hess

 • Sıkmak.

hevr

 • Birisini itham etmek, töhmet. Zan. Takdir ve tahmin etmek.
 • Binayı yıkmak, yıkılmak.
 • Sulu, ağaçlı yer.
 • Koyun sürüsü.

hezm

 • Bozma, mağlub etme, hezimete uğratma.
 • Sıkıştırma, sıkma, bir şeyi sıkıp ezme.

hilaf-ı zuhur / hilâf-ı zuhur

 • Aksi durumun ortaya çıkması.

hımye

 • Tıb: Hastanın, hekim tarafından verilen ilaçlarla kanaat edip ve tavsiyelerine uyup o hududun dışına çıkmaması.

hıntar

 • Çok acıkmak.

hıyar-ı ayb

 • Bir şeyde mevcud olan bir kusurun akitten sonra meydana çıkmasından dolayı âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir.

hizb-üş şeytan

 • Şeytana ve nefislerine tâbi olanların grubu. Allah'ın kanun ve nizamına tâbi olmadan kafalarına güvenerek ve nefsanî arzularına uyarak gitmek isteyenler. Milleti, memleketi ve mukaddesatı yıkmağa çalışan ve ahlâksızlığa alıştıranların ve dinsizlerin topluluğu ve cereyanı.

hücum

 • Saldırma. Hamle ile ileri atılmak.
 • Sert sözle birine çatmak, karşı çıkmak.

huruc / hurûc

 • Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış.
 • Ayaklanma, isyan etmek.
 • Çıkma.
 • Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.
 • Yevm-i hurûc: Kıyamet günü.
 • Çıkma, çıkış.

huruç

 • Çıkma, çıkış.

huruc-i bisun'ihi

 • Namazdan kendi isteği ile çıkmak.

husul / husûl / خصول

 • Ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma. (Arapça)
 • Husûle getirmek: Meydana getirmek, gerçekleştirmek. (Arapça)

i'la

 • (Ulüv. den) Yükseltmek. Bir şeyin yukarısına çıkmak. Yukarı kaldırmak. Şânını yüceltmek. Şöhretini artırmak.

ı'sar

 • Ayağını kaydırıp yere yıkmak.

i'tikal

 • Sağmak için koyunun ayaklarını iki bacağı arasına alma.
 • Devenin dizini büküp bağlama.
 • Güreş yaparken rakibini sarmaya getirip yıkma.

i'tila

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Yukarı çıkmak.
 • Yüksek rütbelere çıkmak.

i'tilan

 • Aşikâr ve meydanda olma. İlân olunma, meydana çıkma.
 • Doğum esnâsında çocuğun görünmesi.

i'tinan

 • Bir kimsenin içyüzü meydana çıkma.
 • İnsanın önüne durma.

i'tişa'

 • Akşam vakti yola çıkma.

i'tisar

 • Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkma.

ibaha

 • (İbahe) Sevab veya günah olmamak. Bir şeyin yasak ve haram olmaktan çıkması.
 • İzin vermek. Mübah ve helâl kılmak.
 • Bir şeyi izhâr etmek.

ibda'

 • İzhar etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak.
 • Yaratmak. Nümunesiz şey yapmak.

ibra / ibrâ

 • Bağışlanma, temize çıkma, aklanma.

ibtilac

 • Meydana çıkma, zuhur etme, görünme.

ic'af

 • Yere düşürme, yıkma.

içerlek

 • t. Dip, kuytu yer. Çıkmaz.
 • Daha geride, daha içeride bulunan.

icha'

 • Ayaz çıkma.

idhan

 • (Duhân. dan) Tütme. Yanarak dumanı çıkma.

ifda'

 • Sahraya çıkmak, çöle çıkmak.

iflah

 • Mübarek ve muvaffakiyetli olmak. Selâmete çıkmak. Felâha kavuşmak.
 • Nimette dâim ve kararlı olmak.

iftira / iftirâ / افترا

 • Birine işlemediği suçu yıkma. (Arapça)

iftiras

 • Yırtmak. Parçalamak. Yırtıp parçalamak.
 • Zorla yere yıkmak.

igmad

 • Kınına sokma, kılıfına koyma.
 • Birçok şeyleri bir yere tıkma.

ihtizar

 • (İhtidar) Huzura çıkmak. Hâzır olmak.
 • Can çekişmek. Hastanın ölüme hazır olması.

ikmal / ikmâl / اكمال

 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • Bütünleme. (Arapça)
 • İkmâl edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İkmâl etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)

iktiza-i nass / iktizâ-i nass

 • Âyet ve hadîslerin gerektirdiği şey; nassın (âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin) hükmünün anlaşılabilmesi ve istenilen mânânın ortaya çıkması için sözün tamâmına bakılarak gerekli hükmün taktir edilmesi.

ilhad / الحاد / ilhâd

 • Dinden çıkmak. Dinsizlik. Dinden dönmek. Allahın varlığına, birliğine inanmamak. İmânsızlık.
 • Dinden çıkma.
 • Dinden çıkma, dinsizlik. (Arapça)

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

imha

 • Bozmak, yok etmek, mahvetmek. Yıkmak. Zâil etmek.
 • Bozma, yıkma, yok etme.

in'idal

 • (Udul. den) Doğru yoldan çıkma, sapma, dalâlete düşme.

in'ira

 • Dişin (etleri çekilip) kökü çıkma.

in'isar

 • Ezip sıkma, sıkıştırma, suyunu çıkarma.

inad / inâd

 • Direnmek, muhâlefette (karşı çıkmakta) ısrar etmek. Kendini büyük görüp, hakkı, doğruyu kabul etmeme.

inbias

 • Gönderilme, yollanma.
 • İleri gelme, meydana çıkma.

incila / incilâ

 • Ortaya çıkma, parlama.

indifa

 • Def olma.
 • Meydana çıkma. Yerden fışkırma.
 • Söze girişme.
 • Geri çekilme.
 • Başlama.
 • Teveccüh eyleme.
 • Yer yer baş gösterme.

inficar

 • Tan yeri ağarma. Fecir sökme.
 • Tohumun yerde çatlaması.
 • Suyun, yerden kaynayıp çıkması.

infitah

 • Açılma. Boşalma. Tıkanan bir şeyin açılışı.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dil ile üst çene birbirinden ayrılıp, aralarından nefes çıkması. İnfitah harfleri ise şunlardır: (Min, Nun, Elif, Hı, Zel, Vav, Cim, Dal, Sin, Ayın, Te, Fe, Ze, Kef, Lem, Ha, Se, Kaf, He, Şın, Ra, Be, Gayın, Ya

ingıva

 • Dalâlete düşme, sapıtma, yoldan çıkma.

inkişaf / inkişâf / انكشاف / اِنْكِشَافْ

 • Açılma. Meydana çıkma.
 • Yetişme.
 • Terakki etme, ilerleme.
 • Gizli sırların bilinmesi.
 • Açığa çıkma, açılma.
 • Ortaya çıkma. (Arapça)
 • Gelişim, gelişme. (Arapça)
 • İnkişaf bulmak: Gelişmek. (Arapça)
 • İnkişaf etmek: Gelişmek. (Arapça)
 • Açılma, açığa çıkma.

inkişaf etme

 • Açığa çıkma.

inkişaf etmek

 • Açığa çıkmak.

inkişaf-ı fevkalade / inkişaf-ı fevkalâde

 • Olağanüstü bir şekilde ortaya çıkma, belirme.

inkişaf-ı feyezani / inkişaf-ı feyezanî

 • İlâhi lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

inkişaf-ı feyzani / inkişaf-ı feyzânî

 • İlâhî lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

inkişaf-ı iman

 • İmanın gelişmesi, açığa çıkması.

inkişaf-ı uhuvvet / inkişâf-ı uhuvvet / اِنْكِشَافِ اُخُوَّتْ

 • Kardeşliğin açığa çıkması, gelişmesi.
 • Kardeşliğin açığa çıkması.

inkişafat-ı imaniye

 • İman hakikatlerinin açılması, açığa çıkması.

insilah

 • Soyulma. Derisi yüzülme. Sıyrılıp çıkma.
 • Ayın sonu gelme.

insilah etmek / insilâh etmek

 • Sıyrılıp çıkmak.

insırah

 • (Sarahat. den) Açığa çıkma, zâhir olma, sarahat bulma.

intifa'

 • Bir şey ortadan yok olma. Aradan çıkma.

intihab

 • Seçmek. Ayırıp beğenmek. İhtiyar ve âmâde eylemek.
 • Bir şey yerinden çıkmak.

intihaz

 • Ayaklanmak. Depreniş. Kalkmak.
 • Yola veya sefere çıkmak. Şüru eylemek.

intizah

 • Suç ve kabahattan sıyrılma. Temize çıkma.
 • Def-i hâcet yaptıktan sonra temizlenme. Tahâretlenme.

intizamat-ı kazaiye

 • Kaderde olanların düzenli bir şekilde ortaya çıkması.

inzal

 • (Nüzul. dan) İndirme. İndirilme. Nüzul ettirme.
 • Tenasül âletinden meninin çıkması.

inzal-i meni / inzâl-i menî

 • Üreme organından meni çıkması.

irhak

 • Sıkıntı ve eziyet etme.
 • Zorlama, sıkma.

irtibah

 • Yükselme, yükseğe çıkma.

irtidad / irtidâd / ارتداد

 • Dinden çıkma. Müslüman iken, İslâm dînini terk etme.
 • Din değiştirme, dinden çıkma, dinden dönme.
 • Dinden çıkma. (Arapça)

irtidat

 • Hak dinden çıkma.

irtihal

 • Âhiret yolculuğuna çıkmak, ölmek.

irtihaz

 • Rezil rüsvay olma. Kepaze olma.İRTİKA' : Yükselme, yukarı çıkma.
 • Daha yüksek yerlere ve mevkilere erişme. Yüksek derecelere ulaşma.

irtisam

 • Resmedilmek, resmi çıkmak, resimli ve nişanlı olmak.
 • Emrolunan şeye imtisâl etmek.
 • Cenâb-ı Hakkı tekbir ve O'na ilticâ etmek.

işmi'zaz

 • Can sıkma, üzülme, yüzünü ekşitme.
 • Titreyip ürperme.

isnam

 • Ateşin alevi büyüme.
 • Duman ve toz havaya çıkma.

işraf

 • Yüksek bir yere çıkma. Yüksek bir yerden bakıp anlama.
 • (Hasta) ölüm döşeğinde olma.

isti'la

 • (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi' eylemek. Galib olmak.
 • Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir.

ıstıad

 • Yükseğe çıkma, terfi etme.

istihare / istihâre

 • Hayır istemek.
 • Bir işin hakkında hayırlı olup olmadığını anlamak için abdest alıp iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu husustaki duâyı okuyarak o işle ilgili rüyâ görmek üzere hiç konuşmadan uykuya yatmak.
 • Her gün evden çıkmadan iki rek'at namaz kılıp Allahü teâlâdan o günün ve işinin

istihsar

 • Usanmak, fütur getirmek, bıkmak.

istikmal

 • Bir şeyin olgunluğa, kemale erdirilmesi. İkmal etmek. Eksiksiz ve tam oluş, tam ve kâmil olmak.

istiska / istiskâ / استسقا

 • Su isteme.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bir yerinde su toplanması.
 • Yağmur duasına çıkma. (Arapça)
 • Vücutta su toplanması. (Arapça)

istiska'

 • (Saky. den) Su isteme. Susama.
 • Yağmur duasına çıkma.
 • Vücudun bazı yerlerinde su toplanması hastalığı.

istital

 • Gözyaşları inci gibi dökülme.
 • Birbiri ardınca çıkma. Birbirinin peşinden çıkma.

ita'at / itâ'at

 • Söz dinleme, boyun eğme, emre göre hareket etme. Sözünden çıkmama.

itiraz / îtiraz

 • Kabul etmediğini belirtme, karşı çıkma.
 • Karşı çıkma, karşı söz.

ıtk-ı muzaf

 • Bir zamana, bir vaktin girmesine veya çıkmasına izafe edilen ıtkdır. "Sen gelecek ayın başında hürsün." denilmesi gibi ki, o ayın başında ıtk hadisesi vücuda gelir.

itmam / itmâm

 • Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek
 • Tamamlama, ikmâl etme.

iz'aç / iz'âç

 • Rahatsız etme, can sıkma, baş ağrıtma.

kabe

 • Usanmak, bıkmak.
 • Kırılmak.

kabl-ez zuhur

 • Zuhurundan ve meydana çıkmadan evvel.

kaim olmak

 • Çıkmak.

kalkale

 • Bir şeyi titretmek.
 • Tecvidde: Okurken harflerin üzerinde birden durarak harfi, mahrecinden çıkar çıkmaz kesmek suretiyle bu harfleri tekrar okumak. Kalkale ile okunan harfler şunlardır: Kaf, tı, ba, cim, dal. (Hakk kelimesinde okunduğu gibi)

kar

 • (Çoğulu: Kur-Kirân) Zift, kara boya.
 • Deve. Dağ keçisi.
 • Ses çıkmasın diye ayağın kenarıyla yürümek.
 • Küçük tepe.
 • Kara taşlı yer.
 • Kara büyük taş.

kasvet

 • Katılık, sertlik, kalbden hayır (iyilik) ve yumuşaklığın çıkması.

kavz

 • Bozmak. Yıkmak.

kaza ve kader / kazâ ve kader

 • Allahü teâlânın meydana gelecek hâdiseleri ilm-i ezelîsi (başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile ezelde (başlangıcı olmayan öncelerde) bilip takdîr etmesi ve bu hâdiselerin zamânı gelince, Allahü teâlâ tarafından yaratılması ve meydana çıkması. Allahü teâlânın birşeyin varlığını ezelde bilip, takdîr et

kebv

 • Davarın, başını vücuduna sürçmesi.
 • Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak.
 • Görmek.
 • Kabın içindekini dökmek.
 • Ateşi kül bürüyüp örtmek.

keramat-ı gaybiye / kerâmât-ı gaybiye

 • Allah'ın bir ikramı olarak gaybla ilgili verilen haberlerin doğru çıkması şeklinde gerçekleşen kerametler.

kerr

 • Çekilerek yeniden hücum etmek.
 • Birşeyden vazgeçtikten sonra tekrar ona, o işe yönelmek.
 • Devlet.
 • Gemi halatı.
 • Hurma ağacına çıkmakta kullanılan urgan.

keses

 • Alt dişleri çenesiyle çıkmak.
 • Dişleri kısa olmak.

kesret-i zuhur

 • Çok sayıda görünme, belirip ortaya çıkma.

kess

 • Alt dişleri çenesiyle çıkmak.

keva'

 • Bileğin çıkması.
 • Bilek kemiği.

keyd

 • Tuzak. Kötülük, hile.
 • Men'etmek.
 • Kusmak.
 • Çakmağın tezce ateşi çıkmayıp geçmek.
 • Cenk etmek, dövüşmek.
 • Karganın ötmesi.

kılıbık

 • Karısının sözünden çıkmayan erkek. Karısının baskısı altında olan adam.

kırtab

 • Kafası üstüne yıkmak.

kıskanç

 • Allahü teâlânın başkasına ihsân ettiği nîmetin ondan alınmasını, onun elinden çıkmasını ve yalnız kendinde olmasını isteyen kimse.

küfr-ü irtidad

 • Dinden çıkma küfrü; dinden çıkarak inkâra gidiş.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuvveden fiile geçme

 • Potansiyel halde olan birşeyin fiilen meydana gelmesi, ortaya çıkması.

lahc

 • Dar olmak.
 • Bir nesne, kabında paslanıp çıkmamak.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

ma'rez

 • Ortaya çıkma yeri.

mahall-i zuhur / mahall-i zuhûr / مَحَلِّ ظُهُورْ

 • Görünme, ortaya çıkma yeri.
 • Meydana çıkma yeri.

mahmud / mahmûd

 • Medh olmaya müstehak, medhe lâyık. Öğülmüş, medh ü senâ olunmuş.
 • Peygamberimizin isimlerindendir.
 • Tar: Ebrehe'nin Kâbeyi yıkmak için getirdiği filin adı.
 • Hamd olunmuş, övülmüş, övülmeye layık.
 • Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak için getirdiği filin adı.
 • Övülmüş, övülen.
 • Peygamber efendimizin güzel isimlerinden biri. Ahmed, Muhammed, Mahmûd, hep över seni Allah Senin isminle biter lâ ilâhe illallah Bundaki ince sırrı anlamaz, bilmez gümrâh, Kendi adıyla yazmış senin adını Rahmân
 • Ebrehe'nin, Kâbe'yi yıkmak üzere ordusunda geti

makami'

 • (Tekili: Mikmaa) Gürzler, topuzlar.

makzi / makzî

 • Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris.
 • Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif old

mal-i gaybi / mal-i gaybî

 • Bulunmuş ve sahibi çıkmamış mal.

materyal

 • Bir işin meydana çıkması için lâzım gelen şeyler. (Fransızca)

mazahir / mazâhir

 • Görünme ve ortaya çıkma yerleri.

mazhar

 • Ortaya çıkma ve görünme yeri.

mecae

 • (Mecâet) Açlık. Acıkma.

mecla

 • (Çoğulu: Mecâli) Ayna, mir'at.
 • Çıkma ve görünme yeri.
 • Başın tepesinde kıl bitmeyen yer.

medar-ı zuhur / medâr-ı zuhûr / مَدَارِ ظُهُورْ

 • Meydana çıkma sebebi.

melel

 • Bıkma, usanma, bezme.

menfi hareket / menfî hareket

 • Yıkmak, yakmak, saptırmak, inkâr etmek vs. gibi olumsuz ve yıkıcı hareket, davranış.

mensiyet

 • Unutulma, hatırdan çıkma.

mered

 • Kötülükte inad.
 • Sakal belirmemek, sakal çıkmamak.

mesra

 • Gece vakti yola çıkma.

meydan-ı zuhur / meydân-ı zuhûr / مَيْدَانِ ظُهُورْ

 • Meydana çıkma.

meyl-i tahrip

 • Yıkma ve dağıtma eğilimi.

meyl-üt tahrib

 • Bozma ve yıkma isteği, meyli.

meylüttahrip

 • Bozma, yıkma eğilimi.

mi'rac

 • Merdiven, süllem.
 • Yükselecek yer.
 • En yüksek makam.
 • Huzur-u İlâhî. Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.M.) Efendimizin, Receb ayının 27. gecesinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ruhen, cismen, hâlen çıkması mu'cizesi ki; en büyük mu'cizelerinden birisidir.

mirac / mîrac / mîrâc

 • Merdiven.
 • Göğe çıkma.
 • Peygamberimizin semaya çıkma mucizesi.

mirac-ı marifet / mirac-ı mârifet

 • Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyıp bilme gibi yüce bir makama çıkmaya vasıta olan mânevî merdiven.

mıs'ad

 • Merdiven. Yükseğe çıkmakta kullanılan âlet. Asansör.

muaraza / muâraza / مُعَارَضَه

 • Karşı çıkma.

mübareze / mübâreze / مُبَارَزَه

 • Meydana çıkma.

mubasara

 • Görme yarışına çıkma. İki kişinin, "hangimiz evvel görüyor" diye bir yere bakması.

mücaa

 • Acıkmak.

muhacat

 • Bilmece hususunda birbiriyle zekâ yarışına çıkma.

muhalefet / مخالفت

 • Karşı çıkma.

mukaddesatçılık

 • Din, vatan, millet gibi mânevî değerlere sahip çıkmak.

mükemmil

 • İkmâl eden. Tamamlayan. Tamamlayıcı.

murabaa

 • Yazlığa çıkmak üzere mukavele yapma.

mürur

 • Geçmek, gitmek. Bir taraftan girip öteden çıkmak.
 • Sona erme, nihâyet bulma.

müsanede

 • (Müsânedet) Arka çıkma, yardım etme, muavenette bulunma.

müşarefe

 • Şan, şöhret ve şeref gibi hususlarda biriyle övünme.
 • Yükselme, yüksek yere çıkma.

müselles

 • Tâze iken yâni gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce ısıtılıp, üçte ikisi uçup üçte biri kalan üzüm suyu.

müzaheret / مظاهرت / müzâheret / مُظَاهَرَتْ

 • Yardım etme, koruma, arka çıkma.
 • Destek, yardım, arka çıkma. (Arapça)
 • Arka çıkma.

nahir

 • Çürümüş kemik.
 • İçine rüzgâr girip çıkmakla öten kemik.

nebaan

 • Yerden çıkma, fışkırma.

nebagat

 • Meydana çıkma.

nebean / nebeân

 • Kaynayıp yerden çıkmak. Pınar suyunun çıkışı. Fışkırmak.
 • Kaynayıp çıkma.

nebt

 • Bitme, yerden çıkma. Meydana gelme.
 • Ot.

necef

 • (Necefe) : (Çoğulu: Nicâf-Encâf) Üzerine su çıkmayan yer. Tümsek yer, yüksek, tepe, sırt.
 • Irakta bir şehrin adı.

neds

 • Huruç etmek, çıkmak.

nefc

 • Çıkmak, huruc etmek.

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

nehzat

 • Hareket, davranma, kalkışma. Yola çıkma.

neş'et / نشئت / نَشْئَتْ

 • Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek.
 • Çıkmak. Kaynak olmak.
 • Ortaya çıkma.
 • Ortaya çıkma.

neşêt

 • Meydana gelme, çıkma.

nesf

 • Bir yapıyı temelinden yıkma.

nesis

 • Bir sıvının sızıp kabından dışarı çıkması.

neşneşe

 • Koyun derisini yüzmek.
 • Zırh sesi.
 • Su kaynarken ötüp ses çıkmak.

neşut

 • Bir balık cinsi.
 • Kovası katı çekilmeyince su çıkmayan kuyu.

neşv ü nema / neşv ü nemâ / نَشْوُ و نَمَا

 • Ortaya çıkma ve büyüme.

netuc

 • Çıkma.
 • Ağaç posası.

nevpeyda

 • Yeni çıkma. (Farsça)

nevresm

 • Yeni çıkma. (Farsça)
 • Yeni moda. (Farsça)

nevzuhur

 • Yeni çıkma. Yeni zuhur etme. (Farsça)

nükke

 • Zayıflıktan dolayı sesi çıkmayan deve.

nüsu'

 • Diş etlerinin sıyrılarak dişlerin meydana çıkması.

nusul

 • Huruç etmek, çıkmak.
 • Dühul etmek, girmek. (Ezdaddandır)
 • (Tekili: Nasl) Mızrakların uçlarındaki sivri demirler. Temrenler.

pandomima kopmak

 • Karışıklık çıkmak.
 • Seyircileri eğlendiren kavga çıkmak.

peyda / peydâ

 • Meydana gelme, ortaya çıkma.

rasn

 • İkmal etmek, tamam etmek, muhkem kılmak.

rehs

 • Kârgir bina yapmak.
 • Bir nesneyi çok sıkmak.

rekabet

 • Başkalarını geçmeye çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Gözleme, gözetleme.
 • Kendi işini yürütmeye çalışma.
 • Benzerleriyle yarışa çıkma.
 • Kıskanmak.
 • Hıfzetmek.
 • Gözetmek.
 • Terakkub üzere olmak, başkalarından ileri geçmeğe çalışmak, benzerleriyle üstünlük yarışına çıkmak.
 • Kendi işini yürütmeğe çalışmak.

reyn

 • Leke, kir, pas.
 • Gönül karası, kalb katılığı, günahın artması.
 • Uyku, mestlik galebe etmek.
 • Çıkması mümkün olmayan şey.

rezil ve rüsvay olma / rezil ve rüsvây olma

 • Rezil ve maskara olma, ayıpları meydana çıkma.

rezilürüsva

 • Ayıpları meydana çıkmakla alçalıp kötü hâle düşmek.

riddet

 • İrtidâd etme. İslâm dîninden çıkma.

ritic

 • Çıkmaz yol. Yasak olan şey. Haram.

ru-nüma / rû-nümâ

 • Görünme, meydana çıkma.

şabb-i emred / şâbb-i emred

 • Henüz sakalı, bıyığı çıkmamış genç.

saded harici

 • Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak.

sadır / sâdır / صادر

 • Çıkan. (Arapça)
 • Sâdır olmak: (Arapça)
 • Çıkmak, meydana gelmek. (Arapça)
 • İmzadan çıkmak. (Arapça)

sagsaga

 • Dişi çıkmamış küçük oğlan.
 • Bir şeyi ısırmak.

sahabet / sahâbet / صَحَابَتْ

 • Sâhib olma, sâhib çıkma.
 • Sohbetinde bulunmuş olma.
 • Yardım etme, koruma, arka olma.
 • Sahip çıkma, benimseme.
 • Sâhib çıkma.

sahib-i zuhur

 • Zuhur sahibi; inkârcılık fikrine karşı ortaya çıkıp insanları hidayete ulaştırmaya vesile olan ve âhirzamanda ortaya çıkması beklenilen.

şahnişin

 • Şahların oturmalarına lâyık yer. (Farsça)
 • Evin sokak üzerine olan çıkmaları. (Farsça)

şaka'

 • Tulu etmek, doğmak.
 • Çıkmak, huruç etmek.
 • Dağıtıp perâkende etmek.

sald

 • Kaypak taş.
 • Taş gibi çok dayanıklı şey.
 • Dağa çıkmak.
 • Şiddetle ellerini yere vurmak.

samma

 • Sesi çıkmayan, sessiz.
 • Sağır ve dilsiz.
 • Katı ve son kaya.
 • Sağlam ve sert yer.
 • Belâ.
 • Zahmet, meşakkat.

sarp

 • Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer).

saye

 • Gölge. (Farsça)
 • Mc: Himaye, sahip çıkma, koruma. (Farsça)
 • Muavenet, yardım. (Farsça)

sayfufet

 • Udûl etmek. Yoldan çıkmak, vazgeçmek.

se'met

 • Kederli olmak. Melül olmak.
 • Bıkmak, usanmak.

sebeb-i dai / sebeb-i dâî

 • Birşeyin ortaya çıkmasındaki gerektirici sebep.

şedd

 • Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma.
 • Tasvir.

şedd-i rahl etmek

 • Yola koyulmak, yola çıkmak.

şedd-i rihal

 • Hayvana semer vurma. Yolculuk için hayvanın semerini bağlama.
 • Yolculuğa çıkma.

sefer

 • Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak.
 • Harbe gitme, savaş.

seferber

 • Harekete, yola çıkmaya hazır halde olmak.

seferilik / seferîlik

 • Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak.

selle

 • Koyun ve keçi sürüsü.
 • Yıkmak, hedm.
 • Kuyu içinden çıkartılan toprak.

senkendaz

 • Eski kalelerde kale dibine sokulan düşmana yukarıdan ağır taşlar vesaire atmak için altı açık cumba gibi çıkmalara verilen addır. Kale kapılarını müdafaa için üst taraflarına da böyle senkendazlar yapılırdı.

şerefsadır / şerefsâdır

 • Şerefsâdır olmak: Padişahın emriyle çıkmak.

şerefsudur / şerefsudûr

 • Şerefsudûr olmak: Padişahın emriyle çıkmak.

şerefzahir / şerefzâhir

 • Şerefzâhir olmak: Şerefle çıkmak.

şerefzuhur / şerefzuhûr

 • Şerefzuhûr olmak: Şerefle çıkmak.

sery

 • Davarı iyi gütmek.
 • Yıldırımın parlayıp çakması.
 • Kurt, eşine çıkmak.
 • Hiddetlenmek, kızmak.

setl

 • Birbiri ardınca bir bir çıkmak.

şiddet-i zuhur / şiddet-i zuhûr / شِدَّتِ ظُهُورْ

 • Açık seçik olma ve açığa çıkma derecesinin şiddeti ve kuvveti.
 • Fazlasıyla belli olma, ortaya çıkma.

siyak

 • Söz gelişi, ifade tarzı.
 • Üslub, tarz, yol.
 • Sürmek, sevk.
 • Ruhun çıkması.

süar

 • Ateşin harareti.
 • Çok acıkmak.

sübut

 • Sâbit, berkarar ve pâyidar olup durmak. Oynak ve müteharrik olmamak. Kat'i olarak meydana çıkmak. Sâbit oluş.
 • Sabit olma, kesin olarak meydana çıkma.

suda'

 • Baş ağrısı.
 • Rahatsız etme, sıkıntı verme, sıkma.

sudur / sudûr / صُدُورْ

 • Çıkma.
 • Ortaya çıkma.
 • Çıkma, gelme.
 • Çıkma.

sudur etme

 • Çıkma.

süfyan / süfyân

 • Âhirzamanda gelen ve kendisi gibi münafıklara "ulu önder"lik ederek dini yıkmaya çalışan dehşetli bir dinsiz, islâm deccalı.
 • Âhirzamanda geleceği ve İslâm dinini yıkmak için çalışacağı sahih hadislerde haber verilen dinsiz ve münâfık bir şahıs.

süluk-ü tarikat / sülûk-ü tarikat

 • Tarikat yoluna girme; nefsi düzeltmek ve vuslata erişmek amacıyla tasavvuf yoluna girme, mânevî yolculuğa çıkma.

sutu'

 • Yükselme, yukarı çıkma.
 • Belli olma. (Toz, koku v.b) yayılma.

suud

 • Yükselmek. Yukarı çıkmak. Derece artmak.

süvar olmak

 • Ata binmek. Yola çıkmak.

ta'ciz

 • (Acz. den) Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canını sıkmak.
 • Eğlendirmek.
 • Âciz etmek.
 • Kadının ihtiyarlayıp âcizleşmesi.

ta'nik

 • (Unk. dan) Boğazını tutup sıkmak.

ta'zib-i ruh

 • Can sıkma.

taassüf

 • Sapmak, doğru yoldan çıkmak.

taayyün / تعين

 • Meydana çıkmak, âşikâr olmak, belli başlı ve itibarlı görünen insanlardan olmak.
 • Ortaya çıkma, belirme. (Arapça)

taayyünat

 • Meydana çıkmalar. Belli olmalar. Belli başlı adam sırasına geçmeler.

tadcir

 • Can sıkma, yürek daraltma.

tadlil etme / tadlîl etme

 • Bir kişiyi dinden çıkmakla itham etme.

tafv

 • Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması.
 • Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi.
 • Bir işe girmek.
 • Hayvanın tepe üzerine çıkması.
 • Ceylânın koşması.

tagmiz

 • Sıkmak.
 • Gövdesini sıktırıp ovdurmak.

tahaddüs / تحدس

 • Yok iken peyda olmak. Ortaya çıkmak. Meydana gelmek. Olmak.
 • Haber vermek, sezgi.
 • Sezgi. (Arapça)
 • Meydana gelme. (Arapça)
 • Tahaddüs etmek: Meydana gelmek, ortaya çıkmak. (Arapça)

tahakkuk

 • Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek. Delil ile isbat edilmek. Sabit ve hakikat olduğu aşikâr olmak.

taharet-i kübraa / taharet-i kübraâ

 • Cünüblük veya hayız, nifas gibi hallerden çıkmak için gusül abdesti alarak temizlenmek.

tahassul

 • Hâsıl olmak. Üremek. Husule gelmek. Bir araya birikip sâbit ve bâki olmak. Netice olarak çıkmak.
 • Hasıl olma, çıkma, meydana gelme.

tahassul etme

 • Meydana gelme, ortaya çıkma, elde edilme.

tahrib / تخریب

 • (Çoğulu: Tahribât) Harab etme, edilme. Yıkma. Bozma.
 • Yıkma, yıkım.
 • Yıkma, harap etme. (Arapça)
 • Tahrîb edilmek: Yıkılmak, bozulmak, harap edilmek. (Arapça)
 • Tahrîb etmek: Yıkmak, bozmak, harap etmek. (Arapça)

tahribat / tahribât / tahrîbât / تخریبات / تَخْر۪يبَاتْ

 • Tahripler, yıkmalar.
 • Yıkmalar, yıkımlar. (Arapça)
 • Yıkmalar.

tahribi / tahribî

 • Yıkmayla ilgili tahribe ait.

takviz

 • Binayı yıkmak.

taraf

 • Yan, yön.
 • Yer, memleket, ülke. Kıt'a.
 • Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak.
 • Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

tareyan

 • Oluverme, geliverme, birdenbire çıkma.

tas'id

 • Eritme.
 • Yukarı çıkma ve çıkarılma.
 • Buharlaştırarak temizleme. İnbikten geçirip buhar haline getirme.

tasa'ud

 • (Suud. dan) Yukarı çıkma.
 • (Gaz veya buhar) yükselme.

tasadduk

 • Sadaka vermek. Allah rızası için fakirlere ve ihtiyacı olanlara, para veyahut ihtiyaca göre herhangi bir şey vermek.
 • Sadık ve gerçek olduğu tahakkuk etmek, meydana çıkmak. (İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse malından tasadduk etsin.) (Hadis meâli)
 • Sadaka vermek, doğru olduğu ortaya çıkmak.

tasayyud

 • (Sayd. dan) Ava gitme. Avlanma. Ava çıkma.

tasdi / tasdî

 • Sıkma, rahatsız etme.

tasdi'

 • Rahatsız etmek. Sıkmak. Baş ağrıtmak.
 • Yarmak.
 • Perâkende etmek, dağıtmak.

tatal

 • Görmek için yüksek bir yere çıkmak.

tearüf

 • Tanışmak. Birbirini tanımak. Birbirine tanış çıkmak.

teassüf

 • Müstakim yoldan çıkmak. İ'tisaf.

teayyün

 • Bellibaşlı olmak.
 • Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek.
 • Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma.

tebah / tebâh / تباه

 • Yok olmuş. (Farsça)
 • Yıkılmış. (Farsça)
 • Bozulmuş, çürümüş. (Farsça)
 • Tebâh etmek: (Farsça)
 • Yok etmek. (Farsça)
 • Yıkmak. (Farsça)
 • Bozmak, çürütmek. (Farsça)
 • Tebâh olmak: (Farsça)
 • Yok olmak. (Farsça)
 • Yıkılmak. (Farsça)
 • Bozulmak, çü (Farsça)

tebahbuh

 • Durmaya, oturmaya, girmeye ve çıkmaya kadir olmak.
 • Ortada oturmak.

tebarüz / tebârüz

 • Belli olma, belirtme. Görünme.
 • İki hasım cenk için meyadan çıkma.
 • Açıkça ortaya çıkma, görünme.

tebaruz etmek

 • Açığa çıkmak, görünmek.

tebarüz etmek

 • Açık bir şekilde ortaya çıkmak.

tebeddi

 • Sahraya çıkmak, çöle çıkmak.

tebelbül-ü akvam / tebelbül-ü akvâm / تَبَلْبُلُ اَقْوَامْ

 • Dillerin birden farklılaşarak kavimlerin ortaya çıkması.

tebellür

 • Billurlaşmak. Parlak, şekilli olup ve donup katılaşmak.
 • Açığa çıkmak. Meydana çıkmak.

teberrüz

 • Görünme, meydana çıkma.

tebessür

 • Sivilce çıkma.

tebeyyün / تبين

 • Belli olmak, açığa çıkmak, görülüp anlaşılmak.
 • Ortaya çıkma, görünme.
 • Ortaya çıkma, anlaşılma. (Arapça)
 • Tebeyyün etmek: Ortaya çıkmak, anlaşılmak. (Arapça)

tebeyyün etme

 • Görünme, ortaya çıkma.

tecdil

 • Yere yıkma, yere atma, yere vurma.

tecelli / tecellî / تجلى

 • Görünme. Bilinme.
 • Kader.
 • Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama.
 • İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
 • Görünme, ortaya çıkma. (Arapça)
 • Kader. (Arapça)
 • Tecellî etmek: Görünmek. (Arapça)

tecessüm / تجسم

 • Cisimleşme, şekillenme. (Arapça)
 • Tecessüm etmek: Cisim halinde ortaya çıkmak. (Arapça)

tefazul

 • (Çoğulu: Tefâzulât) Mikdar fazlası, fark.
 • Meziyet ve fazilet yarışına çıkma.

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

tefrih

 • Korkusuz kalmak.
 • Gelişme, filizleme. Yumurtadan çıkmak.

tegarrüb

 • (Gurbet. den) Gurbete çıkma.

tegil

 • Sakalları yeni çıkmağa başlayan genç. (Farsça)

tehdim

 • (Hedm. den) Yıkma.

tekeşşüf

 • Açılmak, görünmek, sıyrılmak, meydana çıkmak.
 • Rüsvay olmak. Sırları açığa çıkmak.

temaşa

 • Hoşlanarak bakmak. Seyretmek. Seyre çıkmak. Gezmek. İbretle bakmak. (Farsça)

temayüz / temâyüz / تَمَايُزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

temehhuz

 • Bir şeyden hülâsa olarak çıkmak. (Sütten yağ çıkması gibi)

temeyyüz / تَمَيُّزْ

 • Ayrılma, öne çıkma.

tenasuh / tenâsuh

 • Kaybolan birşeyin başka bir şekle bürünerek tekrar ortaya çıkması. Reenkarnasyon.

teneddus

 • Çıkmak, huruç etmek.

tenezzüh

 • Uzaklaşmak.
 • Gezinti. Bağ ve bahçe gibi yerlere gam ve kederi izale için çıkmak.
 • Kusur, pislik ve ayıptan uzak olmak.

terahhul

 • (Çoğulu: Terahhulât) Göç etme. Bir yerden bir yere göçme.
 • Yola çıkma.
 • Menzile konma.

terai / teraî

 • Çayıra çıkma. Otlama.

terakki / terakkî

 • İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma.
 • Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)
 • İlerleme, yukarı çıkma, yükselme.
 • Artma, çoğalma, gelişme.

terakkus

 • Raksetme, dansetme.
 • Devamlı aşağı inip yukarı çıkma.

tereffu'

 • Yükseğe çıkmak. Yukarı kalkmak.
 • Fazlalaşmak.

tereşşuh

 • (Çoğulu: Tereşşuhât) Terlemek, sızmak. Sızıntı. Sızıntı meydana çıkmak.

terettüb

 • Sıralanmak.
 • Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak.
 • Bir yerde aslâ kımıldamak, bir vecih üzere sâbit ve pâyidar olup durmak.
 • Zuhura gelmek.
 • Muayen sebeblerin, muayyen ve mukannen olan neticeler vermesi.
 • Netice olarak ortaya çıkma.

terettüb-ü netice

 • Sonuç olarak ortaya çıkma.

terettüp etme

 • Sonuç olarak ortaya çıkma, neticelenme.

teşahhusat-ı mülkiye

 • Varlıkların maddî yönleriyle belirgin olarak ortaya çıkması, diğer fertlerden ayrılabilir özellikleriyle kendini göstermesi.

tesahub / tesâhub / تصاحب

 • Sahip çıkma, benimseme.
 • Koruma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Sahip çıkma; koruma.
 • Sahip çıkma. (Arapça)
 • Arkadaşlık etme. (Arapça)

tesaud

 • (Çoğulu: Tesâudât) (Suud. dan) Yukarı çıkma.

teselluk

 • Yüksek yere, duvar üstüne çıkma.
 • Sırt üstü uyuma.

tesellül

 • İnsanlar içinden sıyrılıp çıkma.
 • Verem hastalığına yakalanma.

teşemmüs

 • (Şems. den) Güneşleme, güneşe çıkma.
 • Güneş çarpması.

teşrif

 • Şereflendirmek. Yüksek yere çıkmak. Şeref vermek.
 • Bir yere buyurmak.

tesvir

 • Büyük derecelere çıkma, büyük işlere yükselme.
 • Koluna bilezik yapma.

teva'ul

 • Yüksek yere çıkmak.

tevakkul

 • Dağ üstüne çıkmak.

tevellüdat-ı semekiye / tevellüdât-ı semekiye

 • Balıkların yumurtadan çıkmaları.

tevessüm

 • Bir işaret, belirti ortaya çıkma, görünme, bir şeyi işaretlerinden hareketle bilme, iyice anlama.

tezahür / تظاهر / tezâhür

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.
 • Ortaya çıkma.
 • Ortaya çıkma, belirme. (Arapça)
 • Tezâhür etmek: Ortaya çıkmak, belirmek. (Arapça)

tezahüriyet / tezâhüriyet

 • Belirme, ortaya çıkma.

tezavür

 • (Çoğulu: Tezâvürat) Birbirini ziyâret etme, gidip görme.
 • Vazgeçme, yoldan çıkma, udul etmek.
 • Eğilip meyletme.

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

tirhal

 • Yola çıkma, göç etme.

udul / udûl

 • Yoldan çıkma, dönme, sapma.
 • Vazgeçme.
 • (Tekili: Âdil) Âdiller, âdil olanlar.
 • Doğru yoldan ayrılma, yoldan çıkma, sapma.
 • Yoldan çıkma, sapma.

ulüvv

 • Büyüklük, yükseklik.
 • Bir şeyin yukarısına çıkma.
 • Şan, şeref ve kadr sahibi olma.

urca

 • Bir nesnenin üzerine durmak veya üstüne çıkmak.

uruc / urûc

 • Yukarı çıkmak. Yükselmek.
 • Yükselme, çıkma.

uruc-u isa

 • Hz. İsa'nın (A.S.) göğe çıkması.

usanç

 • Bıkmak.

vahdet-i vücud

 • Varlıkların tek asıldan çıkma inanışı.. Tasavvufî bir görüş. Varoluşun tek kaynağa bağlılığı.

vakl

 • Yükselmek.
 • Bir nesnenin üstüne çıkmak.
 • Mukul ağacı.

vakt-i zuhur

 • Ortaya çıkma vakti.

vatan-ı ikamet / vatan-ı ikâmet

 • Geçici olarak ikâmet edilen yer. Hanefî mezhebinde on beş gün veya daha çok kalıp sonra çıkmaya niyet edilen yer.

vaz'-ı yed

 • El koymak, sahib çıkmak, tasarruf etmek.

vefa

 • Ahdinde, sözünde durma.
 • Sevgi ve dostlukta sebat ve devam.
 • Ödeme.
 • Yetişme.
 • Dince ve akılca lâzım gelen şeyi yerine getirip uhdesinden çıkma.

vely

 • Birbiri ardı sıra gelme. Tâkib etme.
 • Çıkma. Olma.
 • Yaz yağmurundan sonra olan yağmur.
 • Yakınlık.

very

 • Çakmaktan ateş çıkması.

veş'

 • Bir şeyin üstüne çıkmak.

vikaye

 • Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma.
 • Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma.
 • Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.

vikaye etmek

 • Korumak, arka çıkmak.

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

vücud-u harici / vücûd-u hâricî / وُجُودُ خَارِج۪ي

 • Allahın irâde ve kudretiyle varlığa çıkma.

vücuda gelmek

 • Ortaya çıkmak, var olmak.

yetn

 • Doğum ânında çocuğun ayaklarının evvel çıkması.

zahir / zâhir / ظاهر

 • Ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. (Arapça)
 • Belli, açık, aşikâr. (Arapça)
 • Sanırım (Arapça)
 • Görünüş, dış yüz. (Arapça)
 • Zâhir olmak: Ortaya çıkmak, görünmek, zuhur etmek. (Arapça)

zaman-ı zuhur

 • Ortaya çıkma zamanı.

zaya'

 • Elden çıkma, yok olma.

zecr

 • Menetme, engel olma. Nehyetme.
 • Zorlama, zorla yaptırma.
 • Önleme. Sıkma.
 • Kovma. Eziyet etme.
 • Angarya olarak çalıştırma.
 • Köpek balığı.
 • Çağırma.
 • Sürme.
 • Yasaklama, yaptırmama.
 • Zorlama, zorla yaptırma, angarya işletme sıkma, eziyet.

zehk

 • Helâk olmak, mahvolmak.
 • Bâtıl olmak.
 • Okun nişanı aşıp geçmesi.
 • Çıkmak, huruç.
 • Derin kuyu.

zıll

 • Gölge.
 • Perde.
 • Mc: Sahip çıkma, koruma, himaye etme.

zındık

 • Hiçbir dinde olmadığı ve Allahü teâlâya inanmadığı hâlde, müslüman görünüp müslümanlığı değiştirmeye, îmânı bozmaya, dinsizliği müslümanlık olarak yaymaya çalışan ve İslâmiyet'i içerden yıkmaya uğraşan sinsi İslâm düşmanı, azılı kâfir, münâfık. Kâdıy ânîler ve Behâîler böyledir.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın