LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ihab ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

basur / bâsûr

 • (Çoğulu: Bevâsir) Tıb: Mayasıl. Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesi ve bazen iltihablanması sebebiyle, makadın içinde ve dışında meydana gelen memeler yüzünden makaddan kan ve cerahat gelmesi hastalığı.

bi-vukuf / bî-vukuf

 • Vukufsuz, bîhaber, malûmatsız, habersiz.

bilsam

 • Zâtülcenb, akciğer zarı iltihabı. (Farsça)

gafil

 • Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. (Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere,Can yatar gafil, binası oldu viran bîhaber. (Niyazi-i Mısrî)

güzide / güzîde

 • (Güzin) Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş. (Farsça)

güziden / güzîden

 • Seçmek. İntihab etmek. (Farsça)

hatat

 • Sütün kaymağı.
 • Tıb: Cilt iltihabından meydana gelen kabukların soyularak iyi olanları.

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

iltihab-ı a'ver

 • Tıb: Körbağırsağın iltihabı.

iltihab-ı edeme

 • Tıb: Cildin iltihablanarak katılaşması.

iltihab-ı kebed

 • Tıb: Karaciğer iltihabı.

iltihabat

 • (Tekili: İltihab) İltihablar, alevlenmeler.

iltihabi / iltihabî

 • İltihabla alâkalı.

iltihap

 • (Bak: İltihab)

intihab / intihâb / انتخاب

 • Seçme. (Arapça)
 • Seçilme. (Arapça)
 • Seçim. (Arapça)
 • İntihâb edilmek: Seçilmek. (Arapça)
 • İntihab eylemek: Seçmek. (Arapça)

intihabat

 • (Tekili: İntihab) Yağmalar, talan etmeler, kapışmalar.
 • (Tekili: İntihab) Seçilmeler, seçmeler.
 • Seçimler.

intihabi / intihabî

 • İntihabla alâkalı, seçim ve seçme işlerine ait.

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

isti'sar

 • Seçme, ayırma, intihab etme.
 • Seçip benimseme.

ıstına'

 • Seçme, intihab, ayırma.
 • Adam seçme.
 • İyilik etmek.
 • İş işletmek.

karafi

 • (Şihâbüddin Ahmed El-Karafi) Maliki Mezhebi'nin büyük âlimlerindendir. Milâdi 1285 de vefat etmiştir.

kübad

 • Tıb: Karaciğer iltihabı.

mecnub

 • Güney rüzgârı yetişen kişi.
 • Akciğer zarı iltihabı olan kişi.

muhallil

 • (Hall. den) Eriten. Analiz yapan, tahlil eden.
 • Fık: Üç talakla boşanan ve iddetini bitiren bir kadınla evlenen erkek. (Karıyı boşayan birinci kocaya: Muhallelün leh denir.)
 • Tıb: Şişlere, iltihablara yarıyan ilaç.

mültehib

 • (Lehb. den) Alevlenmiş, tutuşmuş.
 • İltihablı, kızarmış, şişmiş.

müntahib

 • (Nahb. dan) Seçen, intihâb eden. Seçmen.

müntehab

 • Seçilmiş. Güzide. İntihab ve ihtiyar olunmuş.

munzicat / munzicât

 • Yaranın iltihabını yok edici, irinini akıtıcı (ilâçlar).

remed

 • Gözün ağrıması, göz kapağı iltihabı.

remli / remlî

 • (Şihâbüddin Remlî) (Mi: 1371-1440) Filistin'in Reml kasabasında doğmuş, Şeyhülislâm'dır. Mecmuat-ul Ahzab'da namı Kutb-ül Ârifîn diye geçer. Kimya-yı Saadet namında salâvatları ile meşhurdur. Fıkh ve tevhide, tasavvufa dair manzumeleri vardır. " İmam-ı Remlî" diye anılır.

sahıb

 • Yoldaş, yol arkadaşı.
 • Gözcü. (Çoğulu: Sıhab-suhban)

şehab

 • (Bak: şihab)

şihban

 • (Tekili: Şihâb) Kıvılcımlar.

sühreverdiyye

 • Evliyânın büyüklerinden Ebû Hafs Ömer bin Muhammed Şihâbüddîn Sühreverdî hazretlerinin tasavvuftaki yolu.

şühüb

 • (Tekili: Şihâb) Kıvılcımlar.

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

zat-ül cenb / zât-ül cenb

 • Yan zarı iltihab. Akciğer zarı iltihabı.

zat-ür rie / zât-ür rie

 • Akciğer zarı iltihabı.

zatülcenb / zâtülcenb / ذات الجنب

 • (Zât-ül cenb) Tıb: Akciğer zarı iltihabı. Akciğer veremi.
 • Akciğer zarı iltihabı, zatülcenp. (Arapça)

zatürrie / zâtürrie / ذات الرئه

 • Zatürriye, akciğer iltihabı. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın