LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ifade edilen ifadesini içeren 17 kelime bulundu...

adalet-i mahza-yı kur'aniye / adalet-i mahzâ-yı kur'âniye

 • Kur'ân'da emredilen ve bütün yönleriyle hak ve hukuku esas alan adalet; 'Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz' şeklinde ifade edilen, ferdin ve masumun hakkını hiçbir gerekçeyle çiğnenmesine izin vermeyen adalet.

anifü'l-beyan / ânifü'l-beyân

 • Biraz önce ifade edilen.

beyan-ı zaruret

 • Huk: Zaruri beyandır. Susmak suretiyle ifade edilen mâna, beyan-ı zaruret kabilindendir.

hakikat-i remziye

 • İnce işaret şeklinde ifade edilen mânânın gerçeği.

kade

 • Gr: Yardımcı fiillerdendir. Cümlede ifade edilen hükmün yaklaştığını bildirmek için söylenir. Mübtedâ ile haberin başına gelerek, birincisini isim adı ile merfu' kılar, haberini de mansub eder. Bu gibi fiillerin haberi muzâri olur.

kaziye-i mutlaka

 • Bir mesele hakkında, hiçbir sınırlama söz konusu olmaksızın ifade edilen kaziye, önerme.

kışlak

 • Kışın, otundan ve suyundan istifade edilen arazi.

mana-yı işarisi / mânâ-yı işarîsi

 • İşaretle ifade edilen mânâ.

medlul-ü mecazi / medlûl-ü mecazî

 • Mecazî bir şekilde ifade edilen mânâ.

müfad

 • Sözün ifade ettiği mâna. İfade edilen.
 • Herhangi bir vesile ile kazanılmış menfaat. (Mefâd galattır)
 • İfade edilen mânâ, bir şeyden çıkan mânâ.

müntefaun bih

 • Kendisinden istifade edilen.

müstefad / müstefâd

 • İstifade edilen, yararlanılan.

tabakat-ı mezkure / tabakat-ı mezkûre

 • Adı geçen, ifade edilen tabakalar, sınıflar.

tabir edilen / tâbir edilen

 • İfade edilen.

tabir olunan

 • İfade edilen.

vücuh-u selase-i mezkure / vücuh-u selâse-i mezkûre

 • İfade edilen üç yön, taraf.

vürud eden / vürûd eden

 • Söylenen, ifade edilen.
 • Söylenen, ifade edilen.