LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te idik ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

ab / âb / آب

 • Su. (Farsça)
 • Deniz. (Farsça)
 • Irmak (Farsça)
 • Tükürük (Farsça)
 • Özsuyu (Farsça)
 • Ter (Farsça)
 • Döl suyu (Farsça)
 • Sidik (Farsça)
 • Parlaklık (Farsça)
 • Yüzsuyu. (Farsça)
 • Letafet, hava. (Farsça)

abdan

 • (Ab. dan) Bahçe kovası, bahçe sulamaya mahsus süzgeçli kova.
 • Sidik kesesi, mesane.

aşina / âşina / âşinâ / آشنا

 • Mâlumatlı, haberli olan. Arif. Bilgili. Mâlik. Tanıdık. Yabancı olmayan. (Farsça)
 • Yüzücü. (Farsça)
 • Bildik, tanıdık, bilen, tanıyan.
 • Bildik, tanıdık.
 • Tanıdık, bildik. (Farsça)
 • Bilen. (Farsça)

aşna / âşnâ / آشنا

 • Tanıdık, dost, aşina. (Farsça)

aşnayan / âşnâyân / آشنایان

 • Tanıdıklar, dostlar. (Farsça)

bevl

 • Sidik, idrar.
 • Sidik.

çeşm-aşina

 • Göz aşinalığı olan, tanıdık. (Farsça)

hakın

 • Sidik zorluğu olan kimse.

halib

 • Sütçü, süt satan kimse.
 • Sidik borusu.

hallac / hallâc

 • Pamuk atan. Pamuğu didik didik eden.
 • Pamuğu didik didik eden.

hasat / hasât

 • Küçük taş parçası. Çakıl.
 • Tıb: Sidik yolunda taş peyda olmak.

hasat-ı bevliyye / hasât-ı bevliyye

 • Tıb: Sidik yollarında ve böbreklerde meydana gelen taş.

hasat-ı mesane / hasât-ı mesane

 • Tıb: Sidik kesesinde meydana gelen taş.

idrar / idrâr / ادرار

 • Sidik. Bevl.
 • Çokça akıtmak.
 • Devamlı vermek.
 • Sidik.
 • Sidik. (Arapça)

ihlil

 • Erkek tenasül organının deliği, sidik yolu. Sidik deliği.
 • Kadınlarda memede sütün aktığı yer.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istinca

 • Birisinden maksadını istihsal etmek.
 • İlm-i Hâlde: Pislikten temizlenmek. Abdest bozduktan sonra veya abdest almadan evvel; kan, sidik, meni' gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek.

kasatura

 • Askerlerin, bellerine bağlayıp taşıdıkları ve süngü gibi kullandıkları düz ve kısa kılıç.

kesir-ül ahbab / kesir-ül ahbâb

 • Tanıdıkları, bildikleri çok olan.

menfuş

 • (Pamuk veya yün gibi) atılmış ve didilmiş. Dağılmış, didik didik edilmiş.

mesane / mesâne

 • Sidik torbası. Sidik kavuğu.
 • Sidik torbası.

mibvel

 • (Mibvele) Sidik kabı. Küçük abdest edilecek delikli taş veya oluk.

mizek

 • İdrar, sidik. (Farsça)

müfettit

 • (Fett. den) Kıran, ezen, ufalayan. Didik didik eden.

musaye

 • Küçük sidik kabı.
 • Büyük kursak.

müvasat / müvâsât

 • Tanıdıklarını ve arkadaşlarını, kendisinde bulunan nîmetlere ortak etmek, onlarla iyi geçinmek.

muzaye

 • Küçük sidik kabı.

nakur

 • Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir. Nakr; vurmak ve didiklemek mânalarına geldiği gibi, boru çalmak mânasına da gelir. Çünkü boru çalındığı zaman, içinden hava tazyiki ile didiklenmiş olacağı gibi, dışından da o ses, çarptığı kulakları didikleyeceği cihetle boruya "minkar" mânasıyla alâk

nesr

 • Hamele-i Arş'tan olan bir melek.
 • Akbaba, kartal.
 • Nuh kavminin putlarından birisinin ismi.
 • Yarayı deşmek.
 • Kuşun, eti didiklemesi.
 • Birinin aleyhinde konuşmak.
 • Güneyde bir parlak yıldız. Buna Nesr-ül vâki' denir. Batıdaki yıldıza ise: Nesr-üt-Tair

tefsire

 • Hastaların bevlini koyacak şişe. Sidik kabı.

teşrih

 • Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilât vermek. İnceden inceye didikleyip araştırmak.
 • Tıb: Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.

üsr

 • Sidik tutulması, sidik zoru.

ütam

 • Sidik tutulması. İdrar tutukluğu.

yar / yâr

 • Dost, ahbab, tanıdık. (Farsça)
 • Yardımcı. (Farsça)
 • Âşık. Mâşuk, sevgili. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın