LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te icram ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

aliz / âlîz

 • Alihten veya Aliziden fiilinden emirdir. İsm-i fâili Alizende Türkçedeki mânası: Zayıf, cılız. (Farsça)
 • Farsçada: Hayvanın ürküp sıçraması, çifte atması, huysuzluk edip sıçramasına denir. (Farsça)

atban

 • Tek ayak üstüne sıçramak.
 • Davarın üç ayak üstüne yürümesi.

bezeven

 • Sıçramak.

bıgye

 • Azgınlık.
 • Sıçramak.

cehende

 • Fırlıyan, sıçrayan. (Farsça)
 • Sıçramış, fırlamış. (Farsça)

cesten

 • Atlamak, sıçramak. Kaçmak, kurtulmak. Atılmak. (Farsça)

çünbek

 • Atlama, sıçrama. (Farsça)

dabr

 • Cemaat.
 • Yaban cevizi.
 • Sıçramak.

dida'

 • Devenin şiddetle yelmesi ve sıçraması.
 • Ay sonu.

eliz

 • Sıçrama. (Farsça)
 • Çifte, tekme. (Farsça)

fahs

 • Bir şeyin içyüzünü araştırma, aslını tetkik etme.
 • Ayırtmak.
 • Bahsetmek.
 • Seyirtmek.
 • Sıçramak.

havl

 • Güç. Kuvvet.
 • Muhit, etraf.
 • Yıl, sene.
 • Tahavvül, inkılâb.
 • Geçmek.
 • Bir hâlden bir hâle dönmek.
 • Rücu etmek.
 • Sıçramak.
 • Hile.

hudr

 • Sıçramak. Seğirtmek.

irtias

 • Silkinme, sıçrama, deprenme.

kafs

 • Sıçramak.
 • Hafiflik.
 • Sevinç, neşat.
 • Hayvanın ayaklarını bağlamak.

kafz

 • Sıçramak.

kahz

 • (Ok atmak.
 • Sıçramak.
 • Yarmak.

kams

 • Hareket ettirmek.
 • Davar önüne sıçramak.

kazz

 • Bükülmüş ibrişim. Ham ipek.
 • Sıçramak.
 • Irak olmak, uzak olmak.

müsavere

 • Kalkmak.
 • Sıçramak.

muvasebe

 • Birbirinin üstüne atlama, zıplama, sıçrama.

müvasebe

 • Kaşkışmak, sıçramak.

nakz

 • (Nakazân) (Çoğulu: Nevâkız) Sıçramak.
 • Talep etmek, istemek.

nebve

 • Uzaklaşmak.
 • Ok hedefe varamamak.
 • Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması.
 • Kılıncın vurulan şeye saplanmayıp geri sıçraması.
 • Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması.

nefezan

 • Sıçramak.

nezevan

 • Atlama, sıçrama.

nezv

 • Sıçramak.

pertab

 • Atılma, sıçrama. (Farsça)
 • Hız almak için geriden koşarak atılma. (Farsça)
 • Uzağa düşen ok veya başka bir şey. (Farsça)

pertev

 • (Pertav) Ziya, ışık. (Farsça)
 • Atılma, sıçrama, hız. (Farsça)

rakadan

 • Oynayıp sıçrama.

sameyan

 • Sıçramak.
 • Kalkmak.
 • Yürekli, cesaretli, kahraman, bahadır kişi.

satv

 • Yürürken sıçramak.

satvet

 • Ezici kuvvet. Hışım ve şiddetle kavrayıp almak. Birisinin üzerine şiddetle sıçramak ve hamle etmek.
 • Zorluluk.

şavt

 • (Çoğulu: Eşvât) Atın yelmesi ve sıçraması.
 • Bir tur.
 • İşin bir kısmı.
 • Sesin gidebileceği mesafe.

tafr

 • Yukarı sıçramak. Kalkmak.

tafra

 • Yukarıya sıçrama atlama.
 • Yukarıdan atıp tutma.
 • İlmiye sınıfında rütbe ve derece alma.
 • Sıçrama, atlama, yukarıdan atıp tutma.

tahmer

 • Sıçramak.
 • Doldurmak.

talak

 • (At) sıçramak ve kalkmak.

tenfiz

 • Sıçratma. Sıçramaya zorlama.

tenziye

 • Sıçramak.
 • Üstüne binmek.

tevessüb

 • (Vesb. den) Atlama, sıçrama.

tımırr

 • Ürkek at.
 • Sıçramaya ve seğirtmeye hazırlanmış at.
 • Seri, çabuk.

tumur

 • Aşağı sıçramak.
 • Doldurmak.
 • Seyahat edip gitmek.
 • Defnetmek, gömmek.

vekra

 • Hızlı yürüyen deve.
 • Ayağını yere kuvvetli basan kadın.
 • Bir nevi sıçramak.

veseb

 • Sıçrama, atlama.

veziden

 • Yel esmek. (Farsça)
 • Atılmak, sıçramak. (Farsça)

vezveze

 • Sür'atle sıçramak.

visab

 • Yatak, döşek.
 • Atlama, sıçrama.

vüsub

 • (Vesb - Vesib) Sıçrama, atlama.
 • Oturma.

zakzaka

 • Çocukların oynayıp sıçramaları.

zemu'

 • Aceleci ve seri kimse.
 • Sıçraması birbirine yakın olan tavşan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın