LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ibr kelimesini içeren 49 kelime bulundu...

aftabe / âftâbe / آفتابه

 • İbrik. Su kabı. (Farsça)
 • Ibrık, su kabı. (Farsça)

azer / âzer

 • İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası.

ca-yı ibret / câ-yı ibret

 • İbret edilecek nokta, ibret verici.

cihan-ı ibret

 • İbret dünyası.

ders-i ibret

 • İbret dersi.
 • İbret dersi. Göz ve fikir açacak hâdise.

dimkis

 • İbrişim.

ebresim

 • İbrişim.

ebresimi / ebresimî

 • İbrişimci.

ehl-i temaşa ve tefekkür / ehl-i temâşâ ve tefekkür / اَهْلِ تَمَاشَا وَ تَفَكُّرْ

 • İbret nazarıyla seyredenler ve düşünenler.

gureba-i yemin

 • İbrahim paşa, Galata ve Edirne saraylarından çıkanlarla, harpte fevkalâde yararlık gösteren yabancılar ve yeni Müslüman olmuşlardan teşkil olunan iki süvari bölüğünden birinin ismidir. Bu iki bölüğe birden "Gureba-i Yemin ve Yesar Bölükleri" denildiği gibi "Garip ve Yiğitler Bölükleri" veya "Aşağı B

hazret-i ibrahim

 • İbrahim (a.s.).

hıllet-i ibrahim

 • İbrahim'in (a.s.) dostluğu, dostluk sıfatı olan samimî dostluk, takdir edici arkadaşlık.

hızır aleyhisselam / hızır aleyhisselâm

 • İbrâhim aleyhisselâmdan sonra yaşamış bir peygamber veya velî.

ibrahim

 • İbrahim kelimesi, İbranicede baba anlamına gelen "eb"; ve cumhur demek olan "reham" kelimelerinden meydana gelmiştir. "Ebu-l cumhur" ise; cumhurun babası demektir. Bu ismi meydana getiren kelimelerin ikisinin de hareke veya telaffuzlarını az bir değişiklik yapmakla yine bu mânalar Arapçada vardır. B
 • İbrahim (a.s.).

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

ibrahimvari / ibrâhimvârî

 • İbrahim aleyhisselâm gibi.

ibrani / ibrânî

 • İbranice; İbrani diline ait.

ibret-engiz

 • İbret verici.

ibret-feşan

 • İbret saçan; ibretli.

ibretamiz / ibretâmiz / ibretâmîz / عبرت آميز

 • İbret öğreten.
 • İbret verici, ders verici. (Arapça - Farsça)

ibretbahş / عبرت بخش

 • İbret veren, ibreti iktiza eden. (Farsça)
 • İbret verici. (Arapça - Farsça)

ibretbin

 • İbret almış, ders almış. (Farsça)

ibreten / عبرة

 • İbret olmak üzere, intibah ve ibret vesilesi olmak için.
 • İbret olsun diye, ibret olarak. (Arapça)

ibretfeşan / ibretfeşân

 • İbret dağıtan, çok mühim ders verici hâdise. (Farsça)
 • İbret saçan.

ibretgah / ibretgâh

 • İbret yeri.

ibrethane / ibrethâne

 • İbret yeri.

ibretnüma / ibretnümâ

 • İbret gösteren. İbret veren. (Farsça)
 • İbret olan, ibret alınan.
 • İbret gösteren.

ibretnümun

 • İbret olan, ders olan. (Farsça)

ibrik / ibrîk / ابریق

 • İbrik, ıbrık, su, şarap gibi sıvı konulan kap. (Arapça)

ıdric

 • İbrişim kilim.

kahz

 • İbrişim karışıklı beyaz bez.

kıssa

 • İbretli hikâye.
 • İbretli hikâye.

maye-i ibret / mâye-i ibret

 • İbret aynası, ibret levhası.

medar-ı ibret / medâr-ı ibret / مَدَارِ عِبْرَتْ

 • İbret almağa yarıyan.
 • İbret vesilesi.
 • İbret almaya sebeb.

medar-ı ibret ve dikkat / medâr-ı ibret ve dikkat

 • İbret ve dikkat sebebi, vesilesi.

mil

 • İbre, ince ve uzun metal çubuk.

millet-i ibrahim

 • İbrahim milleti, tevhid inancını benimseyenler.

millet-i ibrahimiye

 • İbrahim milleti, tevhid inancını benimseyenler.

mirsad-ı ibret

 • İbretle seyretme yeri.

mülhim

 • İbrişimden olan elbise.

nahur / nâhûr

 • İbrâhim aleyhisselâmın amcası ve üvey babası olan Âzer'in asıl ismi.

nasihat

 • İbret verici ders, tavsiye, ihtar, öğüt.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nemrut

 • İbrahim (a.s.).

sahife-i ibret

 • İbret sayfası.

siyera'

 • İbrişimle karışık alaca bez.

taruh / târûh

 • İbrâhim aleyhisselâmın asıl, öz babası.

tefdim

 • İbrik ağzına süzgeç koymak.

tefekkür

 • İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahü teâlânın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın