LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te iban ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

abek / âbek

 • Sulu, su dolu olan şeyler.
 • Çıban.
 • Civa. (Hg).

abile

 • Su üzerindeki kabarcık. (Farsça)
 • Sivilce. Çıban. (Farsça)

ahtapot

 • Çok ayaklı, kafadan bacaklı bir nevi deniz hayvanıdır ve yakaladığı canlı hayvanı kıstırıp kanını emer. (Fransızca)
 • Canlı yengece benzeyen bir çıban. (Fransızca)

akbenek

 • Gözün saydam tabakasında bir yara veya çıbandan kalan ve görmeyi yavaş yavaş azaltan beyaz benek.

arf

 • (Çoğulu: A'râf) Rüzgâr.
 • El ayasında çıkan çıban.

asar / asâr

 • Kurumayıp daima sulanır çıban.

bece

 • Çıban, arpacık, sivilce.

benaver

 • İri, büyük çıban. Kan çıbanı. (Farsça)

besur / besûr

 • (Tekili: Besr) Siğiller, sivilceler, küçük çıbanlar.

çirkin

 • Güzel olmıyan. (Farsça)
 • Çok kirli. (Farsça)
 • Kanlı, irinli çıban veya yara. (Farsça)

cirşab

 • Hasta olduktan sonra zayıflayıp gövdede çıban çıkmak.

dümel / دمل

 • Tıb: Büyük kan çıbanı.
 • Kan çıbanı. (Arapça)

etave

 • Gelmiş, geçmiş, gelen, misafir, garib, gariban, kimsesiz, biçare.

habna'

 • Çıbanları olan kadın.

hadil / hâdil

 • (Hadl. den) Aşağıya sarkıtılmış.
 • Gözlerinde ve ağzında çıban olan deve yavrusu.

hıbne

 • (Çoğulu: Hıben) Büyük çıban.

hudre

 • Göz kapağının içinde çıkan çıban.

hurac

 • Tıb: Bedenin çeşitli yerlerinde çıkan çıbanlar.

hurace

 • Çıban.
 • İrinlenme.

hurka

 • Yanmak.
 • Hararet.
 • Yanık çıban.

hurkat

 • Yangın. Yanma. Yanıklık.
 • Bir nevi çıban.

hürmet-i riba

 • Ribanın yani faizin haram oluşu.

intizac

 • Çok ağlama, fazlaca göz yaşı dökme.
 • Tıb: Çıbanın olgun hâle gelmesi.

irticac

 • Çalkanmak. Heyecana gelme.
 • Sarsıntı. Muztaribane hareket etmek.

karih

 • Yaralı, cerihalı.
 • Çıbanlı.

kazib

 • (Çoğulu: Kuzıbân) Ağaç dalı.

kurha

 • (Çoğulu: Kuruh) Silâh yarası.
 • Çıban.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya

müdemmil

 • Çıban yapan.

munzic

 • Hazmettirici, sindirici.
 • Tıb: Yara veya çıbanı cerahatlendiren.
 • Kemâle eren, inzâc eden.

mütekarrih

 • (Karh. dan) Yaralı, çıbanlı. Cerahatli yara veya çıban.

nakıbe

 • (Çoğulu: Nukab) Kişinin yan tarafında çıkan çıban.

nekre

 • Belirsiz olan.
 • Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin.
 • Garip ve gülünç fıkralar.
 • Hoş sohbet ve hazır cevap kimse.
 • Gr: Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olmayan (harf-i tarifsiz) isim.

peruş

 • Küçük çıban, sivilce. (Farsça)

sa'fe

 • Çocuğun başında çıkan çıban.
 • Kel.

şafe

 • Ayakta çıkan ve dağlamayınca gitmeyen çıban.

sill

 • Bir çıban.
 • Sırtmadan zayıflamak. Erime.
 • Verem.

şirpençe / şîrpençe / شيرپنچه

 • (Şir-pençe) (Aslan pençesi) Vücutta ve daha ziyade sırtta çıkan çok tehlikeli bir çıban. (Farsça)
 • Arslan pençesi. (Farsça)
 • Sırtta ve boyunda çıkan bir tür kan çıbanı. (Farsça)

tabib

 • (Çoğulu: Tabibân-Etibbâ) Doktor, hekim.

takarruh

 • (Karh. dan) Yara derinleşip büyüme.
 • Yara çıban olma.

tekazzu'

 • Çıbanın irinlenmesi.

ufunet

 • Çıban veya yaranın çürüyüp fena kokması.
 • İltihab.
 • Her hangi bir maddenin çürümesinden hasıl olan pis koku, çürük kokusu.
 • Sıkıntı veren manevî ağırlık.

urret

 • (Çoğulu: Urr) Devenin dudaklarında ve ayaklarında çıkan bir çıban.
 • Ulaşmak, varmak.
 • Kuş tersi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın