LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ibadet etmek ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

adette bid'at / âdette bid'at

 • Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ve dört halîfesi zamânında olmayıp, ibâdet etmek ve sevâb kazanmak niyyeti ve kasdı olmaksızın sonradan meydana çıkarılan şeyler.

cami' / câmi'

 • Toplayan.
 • Müslümanların ibâdet etmek için toplandıkları yer, mâbed.
 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Çeşitli hakîkatleri ve enfüs (iç) ve âfâktaki (dıştaki) zıt işleri birleştirici, kıyâmet gününde yeryüzünde olan cinleri, insanları ve mahlûkâtı bir araya getirici insanların dağı

cemaat / cemâat

 • Topluluk.
 • İbâdet etmek için bir araya gelen topluluk.
 • Peygamber efendimiz ve Eshâbının bildirdiği hak yol üzere bulunan müslümanlar, Ehl-i sünnet vel-cemâat.

çile

 • Nefsi ıslah için bir yere kapanıp ibadet etmek.

erba'in / erba'în

 • Kırk günlük riyâzet. Maddî bağları azaltıp, mânevî tarafı kuvvetlendirmek ve kalb aynasını parlatmak için, tasavvuf büyükleri tarafından konan usûllerden biri; kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, çok ibâdet etmek. Buna çile de denir.

halvethane

 • Yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapanılan yer.

ibadet / ibâdet / عبادت

 • Klluk, tapınma. (Arapça)
 • İbâdet etmek: Kulluk etmek, tapınmak. (Arapça)

ihlas

 • (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık.
 • Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve

ihsan / ihsân

 • İyilik, lütuf, bağışlamak.
 • Sahilik etmek, cömertlik yapmak.
 • Allah'ı görür gibi ibadet etmek.
 • Güzel bilmek. Güzel eylemek.
 • İyilik etmek.
 • Allahü teâlâyı görür gibi ibâdet etmek.

itikaf / îtikaf

 • Bir yere çekilip ibadet etmek.

mihail

 • Resul-i Ekremin (A.S.M.) geleceğini haber veren ve bir ismi de Mişâil olan eski zaman Peygamberlerinden bir Zâttır. Kitabının 4. bab'ında: "Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orda hakka ibadet etmek üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanıp Rabb-ı Vâhid

nüsük

 • (Nüsk) Allah için ibadet etmek.

perestiş

 • Pek çok sevmek. Bendelik etmek. İbâdet etmek. (Farsça)
 • Aşırı derece sevmek, ibadet etmek.

şirk-i hafi / şirk-i hafî

 • İhlâssızlık, riyakârlık. Allah rızası için değil de başkalarının rızâsı için ibâdet etmek.

taabbüd

 • İbadet etmek. Kulluk etmek.
 • İbadet etmek.
 • İbadet etmek.

taabbüdi / taabbüdî

 • İbadet etmekle ilgili.

taat / tâat / طاعت

 • İbadet etmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, itaat etmek.
 • İbadet etmek. Allah'ın (C.C.) emirlerini yerine getirmek. İtaat etmek.
 • İbadet. (Arapça)
 • İtaat. (Arapça)
 • Tâat kılmak: İbadet etmek. (Arapça)

tahannüs

 • İbadet etmek.
 • Andını bozmak.

teellüh

 • Kulluk ve ibadet etmek.
 • Tazarru' etmek, yalvarmak.

tenessük

 • İbadet etmek.

tezehhüd

 • Kendini dindar göstermek. Sun'i surette dindar olmak.
 • Dünyevî ve nefsanî şeylerden elini çekmek, ibadet etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın