LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te içtimaiye ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

adat-ı içtimaiye / âdât-ı içtimaiye

 • Toplum örf ve âdetleri.

ahlak-ı içtimaiye / ahlâk-ı içtimaiye

 • Toplum ahlâkı.

ahval-i içtimaiye / ahvâl-i içtimaiye

 • İçtimaî haller; sosyal davranışlar.

desatir-i içtimaiye / desâtir-i içtimaiye

 • Sosyal prensipler.

ef'al-i ihtiyariye ve içtimaiye / ef'âl-i ihtiyariye ve içtimaiye

 • Kişisel ve sosyal işler.

emraz-ı içtimaiye / emrâz-ı içtimaiye

 • Sosyal hastalıklar.

hakikat-i içtimaiye

 • Sosyal hayatla ilgili gerçek.

halet-i içtimaiye / hâlet-i içtimaiye

 • Sosyal durum.

hayat-ı içtimaiye / hayat-ı içtimâiye

 • Toplum hayatı.

hayat-ı içtimaiye medresesi

 • Toplumsal hayat medresesi, hayat okulu.

hayat-ı içtimaiye ve dünyeviye

 • Toplumsal ve dünyaya ait hayat.

hayat-ı içtimaiye ve şahsiye

 • Sosyal ve kişisel hayat.

hayat-ı içtimaiye ve siyasiye

 • Sosyal ve siyasi hayat.

hayat-ı içtimaiye ve ticariye

 • Toplumsal hayat ve ticaret hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i beşeriye

 • İnsanların sosyal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i ehl-i iman / hayat-ı içtimâiye-i ehl-i iman

 • Mü'minlerin toplumsal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i insan

 • İnsanların sosyal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i insaniye

 • İnsanlığın toplum hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i islamiye / hayat-ı içtimaiye-i islâmiye

 • İslâmiyetin sosyal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye / hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye

 • Toplumun siyasal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriye

 • İnsanlığın sosyal ve siyasî hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i ümmet

 • Ümmetin (Müslümanların) sosyal hayatı.

hayat-ı şahsiye ve nev'iye ve içtimaiye

 • Şahsî, türe ait ve sosyal hayat.

hayat-ı siyasiye ve içtimaiye

 • Siyasî ve toplumsal hayat.

hey'et-i içtimaiye

 • İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti.

heyet-i içtimaiye

 • Sosyal yapı.

heyet-i ictimaiye / heyet-i ictimâiye / هيئت اجتماعيه

 • Toplum.

heyet-i içtimaiye-i islamiye / heyet-i içtimaiye-i islâmiye

 • Müslümanların sosyal hayatı, konumu, yapısı.

heyet-i ilmiye ve içtimaiye

 • İlim ve sosyal bilim kurulu.

içtimaiye-i beşeriye

 • İnsanlığın toplum hayatı.

kavanin-i içtimaiye / kavânin-i içtimaiye

 • Sosyal kanunlar.

kavanin-i umumiye-i içtimaiye / kavânin-i umumiye-i içtimaiye

 • Genel sosyal kanunlar, prensipler.

maden-i hayat-ı içtimaiye / mâden-i hayat-ı içtimaiye

 • Sosyal hayatın madeni, kaynağı.

maslahat-ı hayat-ı içtimaiye

 • Sosyal hayata faydalı şey.

maslahat-ı içtimaiye

 • Toplumsal fayda.

maslahat-ı vasia-i içtimaiye / maslahat-ı vâsia-i içtimaiye

 • Geniş toplumsal yarar, geniş sosyal fayda.

menba-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplumsal ve sosyal hayatın kaynağı.

mevki-i içtimaiye

 • Toplumsal hayattaki mevki, makam.

revabıt-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplum hayatını sağlayan bağlar.

siyaset-i içtimaiye

 • Toplumsal siyaset.

şuubat-ı heyet-i içtimaiye / şuubât-ı heyet-i içtimâiye

 • Sosyal yapının dalları, toplumsal yapıyı oluşturan kesimler.

tarz-ı hayat-ı içtimaiye

 • Toplum hayatının şekli.

tebdil-i hayat-ı içtimaiye

 • Sosyal hayatın değişmesi.

vahdet-i içtimaiye

 • Sosyal birlik.

vazife-i içtimaiye

 • Sosyal görev.

vicdan-ı içtimaiye

 • Toplumun vicdanı, kamu vicdanı.