LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te kelimesini içeren 340 kelime bulundu...

a'za-yı dahiliye / a'za-yı dâhiliye

 • İç organlar.

ab-ı hurdeni / ab-ı hurdenî

 • İçme suyu. İçilir su.

agiyye

 • İçine su biriken çukur.

ahval-i içtimaiye / ahvâl-i içtimaiye

 • İçtimaî haller; sosyal davranışlar.

ala vech-i icaz / ala vech-i îcaz

 • İcâz yolu ile.

alem-i batın / âlem-i bâtın / عَالَمِ بَاطِنْ

 • İç âlem, görünmeyen âlem.

ameliyat-ı dahiliye

 • İç operasyon, sıkı yönetim uygulamaları.

ansamimilkalb / ansamîmilkalb / عن صميم القلب

 • İçtenlikle, canügönülden. (Arapça)

aşam / âşâm / آشام

 • İçen. (Farsça)

aşamideni / aşamidenî

 • İçilebilen veya yenilebilen. (Farsça)

asayiş-i dahiliye / âsâyiş-i dahiliye

 • İç güvenlik, huzur.

avize / âvize

 • İçinde ampul bulunan ve tavana asılan süs.

azuk / azûk

 • İçi henüz olmamış fıstık yemişi.

badehar / bâdehâr / باده خوار

 • İçki içen. (Farsça)

badekeş / bâdekeş

 • İçki içen.

badenuş / bâdenûş / باده نوش

 • İçki içen. (Farsça)

bahurdan / bahûrdân

 • İçinde tütsü yakılan kap. (Farsça)

batın / bâtın / بَاطِنْ

 • İç, iç yüz, gizli, sır.
 • İç, dâhilî. Gizli. İçyüz. Sır, esrar. Künh ve zâtı itibarı ile gizli. (Zıddı: Zâhir'dir)
 • İç.

batınen / bâtınen

 • İçinden olarak. Dâhilen, içyüzünde.
 • İçten, iç bakımından.

batını / bâtını

 • İçyüzü, içi.

batıni / bâtınî / بَاطِن۪ي

 • İçe ait, içle ilgili.
 • İçe âit.

batnında

 • İçinde.

bedayi' / bedâyi'

 • İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.

bedmest / بدمست

 • İçip içip dağıtan. (Farsça)

bedmesti / bedmestî / بدمستى

 • İçip içip dağıtma. (Farsça)

bedmestlik

 • İçip içip dağıtma. (Farsça - Türkçe)
 • Bedmestlik etmek: İçip için dağıtmak. (Farsça - Türkçe)

bekri / bekrî / بكری

 • İçki düşkünü. (Arapça)

bera / berâ

 • İçin, dolayı.

beray / berây

 • İçin, dolayı, binâen. (Arabçadaki "Li, li ecli" yerinde bir tâbirdir.) (Farsça)

berayı / berâyı / برای

 • İçin. (Farsça)

bericen

 • İçerisinde ekmek pişirilen ocak veya fırın. (Farsça)

bil-icma

 • İcma ile.

büls

 • İçine incir koyulan kilimden dokunmuş büyük çuval.

cami' olan

 • İçine alan, kapsayan.

cevf

 • İç, iç kısım.

cümhure

 • İçi boş kemik.

da'l

 • İçmek, şirb.

dahil / dahîl / dâhil / داخل / دَاخِلْ

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.
 • İç, içeri, içinde.
 • İçeri. İç. İçinde. İçeri girmiş.
 • İç.
 • İçinde.
 • İç, içeri. (Arapça)
 • Dâhil olmak: İçeri girmek. (Arapça)
 • İç.

dahil olma

 • İçeri girme, katılma.

dahil olmak

 • İçerisinde olmak.

dahilde

 • İçeride.

dahilden

 • İçeriden.

dahilden harice

 • İçten dışa.

dahile / dâhile / داخله

 • İç, iç yüz. (Arapça)

dahilen / dâhilen / داخلا

 • İçten, içeriden.
 • İçten, içerden, dâhilden.
 • İçten. (Arapça)

dahili / dâhilî / داخلى / دَاخِل۪ي

 • İçe ait, içle ilgili.
 • İç, içle ilgili.
 • İç ile ilgili, iç yüze ait. (Arapça)
 • İçe âit.

dahili münakaşat / dahilî münakaşât

 • İç tartışmalar.

dahili ve harici / dahilî ve haricî

 • İç ve dış.

dahili-harici / dahilî-haricî

 • İç-dış.

dahilinde

 • İçinde.

dahiliye / dâhiliye / داخليه

 • İçle ilgili olan, iç işleri.
 • İç ile ilgili, iç yüze ait. (Arapça)

dahiliye bakanlığı

 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye nazırı / dahiliye nâzırı

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

dahiliye vekaleti / dâhiliye vekâleti / دَاخِلِيَه وَكَالَتِي

 • İçişleri Bakanlığı.
 • İçişleri Bakanlığı.

dahiliye vekili / dâhiliye vekîli / دَاخِلِيَه وَكِيلِ

 • İçişleri Bakanı.
 • İçişleri Bakanı.

daire-i dahil

 • İç dâire, iç bölüm.

daire-i enfüsiye

 • İç âlem.

daire-i muhiti / daire-i muhîti

 • İçine aldığı daire, kuşattığı alan.

dehs

 • İçine ayak batan yumuşak yer.

dem'an

 • İçi iyice dolmuş olan. Ağız ağıza dolu kap.

derc / درج / دَرْجْ

 • İçine alma, sokma.
 • İçine koyma.
 • İçine alma, biriktirme. (Arapça)
 • Derc edilmek: İçine alınmak. (Arapça)
 • Derc etmek: İçine almak. (Arapça)
 • İçine koyma, yerleştirme.

derc edilme

 • İçine katılma, yerleştirme.

derun / derûn / دَرُونْ

 • İçyüz, içyapı.
 • İçteki; iç âlemin derinlikleri.
 • İç taraf, dahil, kalp.
 • İç, gönül.
 • İç.

deruni / derunî / derûnî / درونى

 • İçle ilgili, içten.
 • İçle ilgili, içten.
 • İçten gelen, içe ait. (Farsça)

devair-i mütedahile / devâir-i mütedahile

 • İç içe daireler.
 • İç içe daireler.

dilgüşa / dilgüşâ / دلگشا

 • İç açıcı, ferahlık verici. (Farsça)

duhul

 • İçeri girme. İçeri dahil oluş.

dühul

 • İçeri girme, müdahele etme.

duhul ü huruc

 • İçeri girip çıkma.

dünya / dünyâ

 • İçinde yaşadığımız âlem.

durc

 • İçine inci ve altın konulan küçük hokka.

eazım-ı esma / eâzım-ı esmâ

 • İçinde çok isimlerin mânası bulunan, isimlerin en büyükleri. Cenab-ı Hakk'a mahsus isimlerin en mühim ve büyükleri.

ehl-i içtihad

 • İçtihad yapma kàbiliyeti olan büyük din âlimleri.

ehl-i re'y

 • İçtihadda, dînî hükümleri bildirmede İmâm-ı A'zam ve Irâk âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara ehl-i kıyâs, eshâb-ı re'y de denir.

eimme-i müçtehidin / eimme-i müçtehidîn

 • İçtihad eden imamlar.

emniyet-i dahiliye / emniyet-i dâhiliye / اَمْنِيَتْ دَاخِلِيَه

 • İç emniyet, güvenlik.
 • İç güvenlik.

ender / اَنْدَرْ

 • İçinde.
 • İçinde.

esbab-ı mücbire

 • İcbar eden, cebreden, zorlayan sebepler.

evcar

 • İçinde gizlenmek için avcılar tarafından yapılan siperler, çukurlar.

evham-ı zamaniye

 • İçinde yaşanılan zaman diliminin yönelttiği vehimler.

evzak

 • İçinde su veya başka birşey biriken çukur yer.

ez-can ü dil

 • İçten gelerek, gönülden.

ezhar-ı müzeyyene-i ravza-i safaiye

 • İçinde safâ sürülecek olan bahçeyi süsleyen çiçekler.

faaliyet / faâliyet

 • İcraat.

fehire / fehîre

 • İçine kızmış taşlar bırakarak kaynatılan ve üzerine un konulan ayran.

fehva / fehvâ / فحوا

 • İçerik. (Arapça)

ferahnak / ferahnâk / فَرَحْنَاكْ

 • İç açıcı.

feyhec

 • İçki ölçülen bardak. Şarab. Hamr. Bâde.

fi / fî

 • İçinde, içine, hakkında, üzere, dair.

fi zamanına / fî zamanına

 • İçinde bulunduğumuz dönemde, zamanda.

fihrist / فِهْرِسْتْ

 • İçindekiler listesi.
 • İçindekileri gösteren liste.

fihriste / فِهْرِسْتَه

 • İçindekileri gösteren liste.

garize / garîze / غریزه

 • İçgüdü. (Arapça)

garizi / garizî / غریزی

 • İçgüdüsel. (Arapça)

gayr-ı meskun

 • İçinde oturulmayan yer. Kimsesiz yer.

girif

 • İç içe girmiş, karışık.

girift / گِرِفْتْ

 • İç içe girmiş.

girive

 • İçinden çıkılmaz karışık durum.

gülabdan

 • İçine gülsuyu konularak mevlüt gibi toplantılarda serpmeye mahsus kap. Bu, çiniden, gümüşten veya altundan yapılırdı. Buhurdanlar ile birlikte bir takım teşkil ederdi.

hadika-yı ferahfeza / hadîka-yı ferahfeza

 • İç açan bahçe. Gönüle ferahlık veren bahçe.

hadşe-i derun

 • İç sıkıntısı, gönül üzüntüsü.

hafe

 • İçine bal konulan sahtiyan tuluk.

hakk-ı şirb

 • İçme, hayvan veya tarla için su olma hakkı.

hal-i alem / hal-i âlem

 • İçinde yaşanılan dönem.

halisane / hâlisâne / خالصانه

 • İçtenlikle. (Arapça - Farsça)

hamum

 • İç yağı.

hamye

 • İçine yağ ve zeytin konulan kap.

hasb-el lüzum

 • İcabettiği için.

havi / hâvi / hâvî / حاوی / حَاو۪ي

 • İçine alan.
 • İçeren, ihtiva eden. (Arapça)
 • İçine alan.

havi olan / hâvi olan

 • İçine alan.

hayalat-ı muhitiye / hayalât-ı muhîtiye

 • İçinde yaşanılan zaman, mekân ve çevreye ait hayaller.

hey'et-i içtimaiye

 • İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti.

hilab

 • İçine süt sağılan kab.

hırz-ı binefsihi / hırz-ı binefsihî

 • İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir.)

hişaş

 • İçinde ot olan çuval.

hudud-u icraat

 • İcraatın sınırı, ucu.

hulul / hulûl / حُلُولْ

 • İçine sızma.

hulul etmek / hulûl etmek

 • İçine girmek, dahil olmak.

hulus / hulûs / خلوص

 • İçtenlik, gönülden gelen samimiyet.
 • İçtenlik. (Arapça)

hünane

 • İç yağı.

hutbe-i şamiye / hutbe-i şâmiye

 • İçinde Üstadın Şam'da verdiği hutbe bulunan kitap.

icabat

 • İcablar. Gerekenler. Lüzum edenler.

icabi / icâbî

 • İcapla ilgili, gerekli.

icadgerde

 • İcad olunmuş. (Farsça)

icazi / icazî / îcâzî

 • İcaza dair, icaza ait ve müteallik. Veciz bir tarzda.
 • İcazla ilgili, mûcize olan.

icazkar / icazkâr / icâzkâr / îcazkâr

 • İcazlı, kısa ifadelerle çok şey anlatmak halinde olan. (Farsça)
 • İcazlı, sözü az mânâsı çok.
 • Îcazlı, az sözle çok mânâlar anlatan, veciz.

içre

 • İçinde.

içtihadat / içtihadât

 • İçtihatlar; dinen kesin olarak belirtilmeyen konularda Kur'ân ve hadîse dayanarak hüküm çıkarma işlemleri.

ictihadi / ictihadî / ictihâdî

 • İçtihada müteallik. İçtihada dair. İçtihada ait.
 • İçtihatla ilgili.

içtihadi / içtihadî

 • İçtihatla ilgili; dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadise dayanarak hüküm çıkarmayla ilgili olan.

ictihadiye / ictihâdîye

 • İçtihatla ilgili olan.

içtihadiye

 • İçtihatla ilgili.

ictimaat

 • İçtimalar. Toplanmalar.

ictimaiyyat

 • İçtimaî ilimler. Topluluk hayatına dair ilimler. Sosyoloji.

ictimaiyyun

 • İçtimaî hayatı en güzel şekilde idareyi düşünen ve ona çalışan. İçtimaî mes'elelere dair ilimlerle uğraşan kimseler. Sosyologlar.

ictinab / ictinâb

 • İçtinap, sakınma, kaçınma.

idare-i hazıra / idare-i hâzıra

 • İçinde bulunulan dönemdeki yönetim.

idare-i örfiye

 • İcabında devletin bir yerde mülki idareye ait nizamları tatil ile kanunen kurduğu askerî idare. Örfi idâre, sıkıyönetim.

idhal / idhâl

 • İçeri alma, ithal.

idhal etme

 • İçeri alma.

ihata / ihâta

 • İçine alma, kapsama, kuşatma.

ihata eden

 • İçine alan.

ihata etmek

 • İçine almak, kapsamak.

ihdas

 • İcad etme, bir şeyi meydana getirme.

ihlas / ihlâs / اخلاص

 • İçtenlik, dürüstlük. (Arapça)

ihtilalat-ı dahiliye / ihtilâlât-ı dahiliye

 • İç karışıklıklar, çatışmalar.

ihtira / ihtirâ / اختراع

 • İcat, buluş. (Arapça)

ihtiva / احتوا / ihtivâ / اِحْتِوَا

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.
 • İçerme, içine alma.
 • İçine alma, içinde bulundurma, içerme.
 • İçine alma, kapsama.
 • İçine alma.
 • İçerme. (Arapça)
 • İhtivâ etmek: İçermek. (Arapça)
 • İçine alma.

ihtiva eden / ihtivâ eden

 • İçinde bulunduran, içine alan.

ihtiva etme

 • İçine alma.

ihtiva etmek

 • İçine almak, içermek.

ihtiva eyleme

 • İçine alma, kapsama.

ihtiyac-ı dahili / ihtiyac-ı dahilî / ihtiyâc-ı dâhilî / اِحْتِيَاجِ دَاخِل۪ي

 • İç ihtiyaç.
 • İç ihtiyaç.

iktirah / iktirâh / اقتراه

 • İçinden gelerek konuşma. (Arapça)

ilac

 • İçeri sokma, idhal etme, girdirme.

ilm-i ictimai / ilm-i ictimaî

 • İçtimaî hayat ilmi. Toplu yaşayış ve cemiyet bilgisi. Sosyoloji.

iman-ı icmali / iman-ı icmalî / iman-ı icmâlî

 • İcmalî iman, yani; taraf-ı Nebevîden tebliğ buyurulan şeylerin hey'et-i mecmualarına inanmak, yâni; "Her ne tebliğ buyruldu ise; cümlesi haktır" diye tasdik etmektir.
 • İcmâl-i iman; Resûl-i Ekrem‘in (a.s.m.) tebliğ ettiği detaya girmeden genel olarak inanma.

indirac

 • İçine konma, arasına sıkışma. Derecelenme.

inşirah-ı derun

 • İç açılması, ferahlama.

insiyak / insiyâk / انسياق

 • İçgüdü. (Arapça)

insiyaki / insiyâkî / انسياقى

 • İçgüdüsel. (Arapça)

irade-i içtihad

 • İçtihad etme arzusu, isteği.

işret / عِشْرَتْ

 • İçkili toplantı.
 • İçkili eğlence, sefahet.
 • İçki içme.

istiab / istiâb

 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.
 • İçine alma, kaplama.

istiap

 • İçine alma, kaplama.

istilac

 • İçilecek şeylerden pek çok içme.

iştimal

 • İçine almak, kaplamak. Çevirmek, ihata etmek. Şâmil olmak.

kalb huzuru / kalb huzûru

 • İç rahatlığı, gönül hoşluğu. Kalbin Allahü teâlâdan başkası ile olmaması; Allah'tan başkasına bağlanmaması.

kalben

 • İçten, kalbden, yürekten, gönülden. Samimi olarak. Kendi kendine.

kalbi / kalbî

 • İçten. Yürekten. Kalbe ait ve müteâllik. Samimiyetle. Riyâsızca.

kalbi muhabbet / kalbî muhabbet

 • İçten, samimi sevgi.

kasvet-nak / kasvet-nâk

 • İç sıkan, sıkıntı veren. (Farsça)

kedir

 • İçinde hurma ıslanmış süt.

kelam-ı nefsi / kelâm-ı nefsî

 • İçten kendi kendine konuşma. Cenab-ı Hakk'ın harf, ses ve söz olmaksızın zatî kelamı.

kema yenbagi / kema yenbagî

 • İcabettiği gibi, uygun olduğu üzere, lâyıkı gibi.

kof / قُوفْ

 • İçi boş.
 • İçi boş.

kuvve-i hamse-i batına / kuvve-i hamse-i bâtına

 • İçteki beş his, beş duygu.

kuvve-i icadiye

 • İcâd etme kabiliyeti, gücü.

lev'a-i kalb

 • İç yanıklığı, gönül acısı.

lüb / لُبْ

 • İç, öz.
 • İç, öz.

ma-fi-ha

 • İçindekiler. O şeyin içinde olanlar.

mafiha / mâfihâ / mâfîhâ

 • İçindekiler.
 • İçindekiler, içinde olan her şey.

magiz

 • İçinde ağaç bitmiş olan su birikintisi.

mahşuş / mahşûş

 • İçine girilmiş, sahte.
 • İçine girilmiş, lekelenmiş.

masnea

 • İçine yağmur suyu toplanan büyük havuz.

meblevle

 • İçine bevledilen kap.

medar-ı içtihad

 • İçtihad sebebi, dinde yeniliklere kapı açma sebebi.

mekki sureler / mekkî sûreler

 • İçerisindeki âyet-i kerîmelerin çoğunun Mekkî (hicretten önce inmiş) yâhut, baş kısmı Mekkî âyet-i kerîmeler olan sûreler.

menvi-i zamir / menvî-i zamir

 • İçindeki niyet ve maksat.

meskun

 • İçinde oturanları olan yer. İnsan bulunan şenlenmiş yer.

meşrubat / meşrûbat / meşrûbât / مشروبات

 • İçilen şeyler. Herhangi bir içilecek şey. Şarap. ("Hamr" denen içkiye de şarap denir.)
 • İçecekler.
 • İçecekler.
 • İçecekler.
 • İçilecek şeyler. (Arapça)

meşrube

 • İçine yiyecek veya elbise koyup sakladıkları yer.

mey-aşam

 • İçki içen. Şarap içen. (Farsça)

mey-güsar

 • İçki arkadaşı. Birlikte içki içen. (Farsça)

mey-hane

 • İçki satılan ve içilen yer. (Farsça)

mey-keş

 • İçki içen, şarap içen. (Farsça)

meyhar / meyhâr / ميخوار

 • İçkici. (Farsça)

meyl-i tabi'i / meyl-i tabî'î

 • İç güdü. İnsanın irâdesi dışında, yaratılıştan olan meyl, bedenin istemesi.

mezan-ül icaz / mezan-ül îcaz

 • İcaz zannedilen yerler.

micmer

 • İçinde tütsü yakılan bakır yahut bronzdan küçük şamdan şeklindeki aletin adıdır. "Buhurdan" da denilir.

mihda

 • İçine hediye konulan kap.

mihlat

 • İçine yulaf koyup davara vermekte kullanılan torba.

mihleb

 • İçine süt sağılan kap.

misali levha / misâlî levha

 • İçlerinde herşeyin fotoğrafının kaydedildiği levha.

misali levhalar / misâlî levhalar

 • İçlerinde herşeyin fotoğrafının kaydedildiği levhalar.

mistik

 • İçle ilgili.

muassel

 • İçine bal katılmış. Ballı.

mübayenet-i mahiyet / مُبَايَنَتِ مَاهِيَتْ

 • İçyüzü itibariyle zıtlık, birbirine benzememe.

mücbir

 • İcbar eden. Zorlayan.

mücebbee

 • İçi boş nesne.

müceff

 • İçi boş, kof.

mücevherat dükkanı / mücevherat dükkânı

 • İçerisinde kıymetli taşların, sanat eserlerinin satıldığı dükkân.

mucib / mûcib

 • İcap ettiren, gerektiren.

mucid / mûcid / موجد / مُوجِدْ

 • İcad eden, yaratan.
 • İcat eden, yeni bir şey meydana getiren, fikir ve mânâ yaratan.
 • İcad eden, var eden.
 • Îcâd eden, yoktan vâr eden, yaratan mânâsına Allahü teâlânın isimlerinden.
 • İcat eden, mucit. (Arapça)
 • Îcâd eden.

mucid-i hakiki / mucid-i hakikî

 • İcad etme iktidarının yegâne sahibi mânasında olarak (Allah) hakkında kullanılır.

muciz / mucîz

 • İcâzet veren, izin veren.

müctehed

 • İçtihad olunmuş.

müctehid

 • İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şâfiî... gibi
 • İctihâd makâmına yâni Kur'ân-ı kerîmden, hadîs-i şerîf ve diğer dînî delillerden hüküm çıkarma derecesine yükselmiş büyük din âlimi. Bütün İslâm ilimleri ve zamânın fen bilgilerinde söz sâhibi âlim.
 • İçtihâd eden, âyet ve hadîsler başta olmak üzere diğer dinî delillerden hüküm çıkaran büyük İslâm âlimi.

müctenib

 • İctinâb eden, uzak duran, çekinen, bir şeye karışmayan, sakınan.

müdahil / müdâhil

 • İçeri giren.

müdhün

 • İçerisine güzel kokulu yağ, ıtır gibi şeyler konulan şişe, kap.

müdir-i dahili / müdir-i dahilî

 • İç işleri yöneten.

müdmec

 • İçine girdirilmiş.

müdmic

 • İçine girdiren, sızdıran. İdmâc eden.

müferrihat / müferrihât

 • İç açıcı, ferahlık verici şeyler.

muharebe-i dahiliye

 • İç savaş.

muhkemat

 • İçinde hüküm bulunan, mânâsı açık olan âyetler.

muhtera

 • İcad edilmiş, yaratılmış.

muhtera'

 • İcad edilmiş. İhtira' olunmuş. Uydurulmuş.

muhteri

 • İcad eden, yeni bir şey meydana getiren.

muhteva / muhtevâ / محتوا

 • İçerik.
 • İç, öz, mânâ.
 • İçerik. (Arapça)

muhtevi / muhtevî / محتوی / مُحْتَو۪ي

 • İçine alan.
 • İçeren, içine alan. (Arapça)
 • Muhtevî olmak: İçermek, içine almak. (Arapça)
 • İçine alan.

muhteviyat / محتویات / muhteviyât / مُحْتَوِيَاتْ

 • İçerik.
 • İçindekiler.
 • İçindekiler. (Arapça)
 • İçinde bulunanlar.

muhteviyyat / muhteviyyât

 • İçindekiler. Kapladığı şeyler.

münakaşa-i içtihadiye

 • İçtihatla ilgili tartışma.

mündemic

 • İçine bırakılmış.

mündemiç

 • İçinde bulunan, içine yerleşen.

mündemic / مندمج

 • İçinde yer alan, içinde bulunan. (Arapça)

münderecat / münderecât

 • İçindekiler.

münderic / مُنْدَرِجْ

 • İçine konulmuş.
 • İçine konmuş.

mündericat / mündericât / مندرجات

 • İçindekiler. Dercolunmuş olanlar.
 • İçindekiler. (Arapça)

musibet-i hazıra

 • İçinde bulunulan şimdiki belâ ve sıkıntı.

müstekinne

 • İçteki kin ve hased.

müştemil

 • İçine alan, kapsayan.
 • İçine alan.

müştemilat / müştemilât

 • İçindekiler.

müsterih

 • İçi rahat, gönlü rahat.

müsterih-ül bal / müsterih-ül bâl

 • İçi rahat, gönlü müsterih.

müsterihane / müsterihâne

 • İçi rahat olarak, gönül rahatlığı ile.
 • İçi rahat olarak, gönül rahatlığı ile.

mutabık-ı mukteza-yı hal / mutabık-ı mukteza-yı hâl

 • İçinde bulunulan durumun gerektirdiği şartlara uygun olma.

mutazammın

 • İçine alan, içeren.
 • İçine alan.

mutazammin / متضمن

 • İçeren. (Arapça)

mutazammın / مُتَضَمِّنْ

 • İçine alan.

müteceffif

 • İçi boşalan, kuruyan, koflaşan (kabuklu meyve).

mütecevvif

 • İçi boşalan, koflaşan, kovuk olan, tecevvüf eden.

mutedahil

 • İç içe.

mütedahil / mütedâhil

 • İç içe, birbiri içinde.
 • İç içe olan.

mütedahilen müteselsil / mütedâhilen müteselsil

 • İç içe girmiş daireler şeklinde zincirleme devam eden; küçükten büyüğe iç içe sıralanmış daireler.

mütemessil

 • İçinde yansıyan, rengiyle renklenen.

nafiz / nâfiz / نَافِذْ

 • İçe işleyen.

nasihat-amiz / nasihat-âmiz

 • İçinden öğüt alınacak söz. (Farsça)

navek-i kalbi / navek-i kalbî

 • İçten, kalbden çekilen âh.

nefs-i / نفس

 • İçinde. (Arapça - Farsça)

nefsinde

 • İçinde, ruhunda.

nifak

 • İçi dışı başka olma, inanır görünüp inanmama.

nikah-ı dahili / nikâh-ı dâhilî

 • İçerden evlenme, akrabadan kız alma.

nüfuz / nüfûz / نُفُوذْ

 • İçe geçme, sözü geçer olma.
 • İçine sızma.

nüfuz etme

 • İçe geçme, işleme.

nükte / نكته

 • İcne mana.

nuş / nûş

 • İçici, şerbet.

nuş etmek / nûş etmek

 • İçmek, keyiflenmek.

nuşa nuş

 • İçtikçe içerek, tekrar tekrar içerek, defalarca içerek, içe içe. (Farsça)

peymanekeş

 • İçki içen. (Farsça)

pih

 • İçyağı. Şahm. (Farsça)

pota

 • İçinde madenlerin eritildiği ve şekillendirildiği kap.

ragib

 • İçi geniş olan nesne.

ragsa'

 • İçinden sütün aktığı meme içindeki damar.

rezze

 • İçine kilit sokulan kapı razzesi.

rivayet yolu / rivâyet yolu

 • İctihâdda Medîne-i münevvere halkının âdetlerini kıyastan üstün tutan. Hicâz âlimlerinin yolu. Rivâyet yolundaki müctehidlerin büyüğü İmâm-ı Mâlik rahmetullahi aleyhtir.

rükn-ü dahili / rükn-ü dâhilî

 • İçteki esas unsur. Namazın içindeki farz ve şart olan esas.

sadakatsizlik

 • İçten bağlı olmama.

safderun / safderûn / صَافْدَرُونْ

 • İçi saf, çabuk aldanan.

sagar

 • İçki bardağı. Kadeh. (Farsça)

sahife-i icraat

 • İcraat ve faaliyet sayfası.

sahire

 • İçine kızmış taş koyup kaynatılan ve üstüne yağ döküp içilen süt.

şahm / شَحْمْ

 • İç yağı.
 • İç yağı.
 • İç yağı.

şahm-pare

 • İç yağın bir parçası. Bir kısım iç yağı. (Farsça)

şahmpare / şahmpâre

 • İçyağı parçası.

saki / sâki

 • İçecek servisi yapan, sunan kişi.

sal-i hal

 • İçinde bulunulan yıl.

şamil / şâmil / شَامِلْ

 • İçine alan, kapsayan.
 • İçine alan.

samim

 • İç, asıl, öz.
 • İç, asıl, öz.

samimane / samîmâne / صميمانه

 • İçtenlikle. (Arapça - Farsça)

samimi / samimî / samîmî / صميمى

 • İçten, gönülden.
 • İçten. (Arapça)

samimiyet / صميميت

 • İçtenlik.
 • İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık.
 • İçtenlik.
 • İçtenlik. (Arapça)

şarab

 • İçecek.

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

sebebiyet

 • İcab ettirme, sebep olma.

şefkat

 • İçten ve karşılıksız merhamet.

sekine / sekîne

 • İçerisinde on dokuz harfli on dokuz âyet bulunan çok mühim, sükûnet ve emniyet veren bir dua.

seriredan / seriredân

 • İçteki sırrı bilen. (Farsça)

sevk-i tabi'i / sevk-i tabi'î / سوق طبيعى

 • İçgüdü.
 • Sevk etmek: Göndermek, yönlendirmek, götürmek.

sevk-i tabii / sevk-i tabiî

 • İçgüdü, düşünme sonucu olarak değil, tabii hareket.

seyl-i şuunat / seyl-i şuunât

 • İcraat-ı Rabbaniyenin dâima görünmesi ve hakiki müessir olan Allah'ın (C.C.) iradesiyle devamlı olan, cereyan eden her çeşit hâdiseler. Hâdiseler akıntısı, seli.

sireten / sîreten

 • İç yapısı, ahlâk ve sıfat itibarıyla.

sırr-ı icma / sırr-ı icmâ

 • İcmâ sırrı, dağınık şeyleri bir araya toplama sırrı.

sosyal

 • İçtimaî. Cemiyete ait. (Fransızca)
 • İçtimaî, topluma ait.

sosyoloğ

 • İçtimaî bilgilerle uğraşan, toplu insan yaşayışı ve onların idare işlerinde bilgi sahibi olmaya çalışan. İçtimaiyatçı. (Fransızca)

şürb / شرب / شُرْبْ

 • İçme. İçilme.
 • İçme.
 • İçmek.
 • İçme. (Arapça)
 • İçme.

suziş-i nihan

 • İçin için yanma. Gizli yanma.

ta'zir-i evsat

 • İçtimai mevkileri orta hâlde bulunan kimseler hakkındaki ta'zirdir ki, hem mahkemeye bilcelb ilâm suretiyle, hem de hapis suretiyle yapılabilir.

tabakat-ı mütedahile-i mütesafile / tabakât-ı mütedâhile-i mütesâfile

 • İç içe ve alt alta olan katmanlar, sınıflar.

tazammun / تضمن / تَضَمُّنْ

 • İçerme, içine alma.
 • İçine alma.
 • İçine alma.
 • İçine alma.

tazammun eden

 • İçine alan.

tazammun etme

 • İçine alma, kapsama.

tazammun etmek

 • İçermek, kapsamak.

tazammun ettikleri

 • İçinde bulundurdukları, kapsadıkları.

tazammunen

 • İçerme, içine alma şeklinde.

tecevvüf / تَجَوُّفْ

 • İçi boş sözler.
 • İçi boş olma.
 • İçi boş olma.

tedahul

 • İçine girme, nüfuz etme.

tedahül / tedâhül / تَدَاخُلْ

 • İç içe olmak, birbirine dahil olma.
 • İç içe olmak, birbiri içine girmek.
 • İç içe girme.

tehimiyan

 • İçi boş. (Farsça)

tenhiye

 • İçinde suyu az olan çukur.

tesavir-i mütedahile / tesâvir-i mütedahile

 • İç içe geçmiş tasvirler, resimler.

teşerrub

 • İçme.

teşerrüb

 • İçme; karakter hâline getirme.
 • İçme.

teşerrüb etme

 • İçme, içine çekme.

teşmil / teşmîl / تَشْم۪يلْ

 • İçine alma, kapsama.
 • İçine alma.

teşmil etmek

 • İçine almak, kaplamak.

tevafuklu

 • İçerisinde tevafuk bulunan; düzgün bir biçimde birbirine denk gelen.

timşek

 • İç mest üstüne vurulan parça, yapılan yama.

ünma

 • İçi saman veya ot doldurulmuş şey.

üzn-ü dahili / üzn-ü dâhilî

 • İç kulak.

vefia

 • İçine nesne koyulan sele.

vekil-i dahiliye

 • İçişleri Bakanı.

zaman ve mekan / zaman ve mekân

 • İçinde bulunulan yer ve zaman.

zaman-ı hal / zaman-ı hâl

 • İçinde bulunulan zaman dilimi (Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yaşadığı dönem.

zarf / ظَرْفْ

 • İç, esnâ.

zarfında

 • İçinde.

zenbil

 • İçine öteberi konulup elde taşımaya mahsus, sazdan örülmüş ve üst tarafında yine sazdan kulpları olan, ağzı geniş kap.

zımn

 • İç.
 • İç yüz, dolaylı anlatılan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın