LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te huylu ifadesini içeren 100 kelime bulundu...

ab'ab / ab'âb

 • Uzun boylu kimse.
 • Güzel huylu ve sabırlı adam.

aferca

 • Yaramaz huylu.

aks

 • Yaramaz huylu.
 • Katı kumlu yer.

alaka / alâka

 • İlişik, rabıta, merbutiyet.
 • Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse.
 • Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere melek denildiği gibi.)

alc

 • (Çoğulu: Uluc) Yaramaz huylu kişi.

ammered

 • Her şeyin uzunu.
 • Yaramaz huylu.
 • Belâ ve meşakkat.

arun

 • İyi vasıflarla meşhur olmuş, güzel huylular. (Farsça)

aşennet

 • (Çoğulu: Aşânit) Yaramaz huylu kimse.

ayde

 • Yaramaz huylu.

bed-hal

 • Kötü ahlâklı. Kötü huylu. Hâli düşkün. Fakir olan. (Farsça)

bed-hisal

 • Hasletleri kötü, fena huylu.

bed-huy

 • Huysuz. Bed huylu, kötü huylu. (Farsça)
 • Kötü huy. (Farsça)

bedhal

 • Kötü huylu.

bedhu / bedhû / بدخو

 • Huysuz, kötü huylu. (Farsça)

bednihad

 • Kötü huylu. (Farsça)

behnan

 • Güler yüzlü, iyi huylu ve devamlı olarak gülen kimse.

ca'sus / ca'sûs

 • (Çoğulu: Ceâsis) Kötü huylu, kısa boylu.

cu'şuş

 • (Çoğulu: Ceâşiş) Kötü huylu, kısa boylu.

daris

 • Çetin huylu kimse.

dü'bub

 • Zayıf nesne.
 • Çirkin huylu, kısa boylu kimse.
 • Kolay yol.
 • Uzun at.
 • Karınca nevinden bir nev.
 • Hububattan bir cins.

ef'a

 • Engerek yılanı.
 • Mc: Fena huylu, tabiatı kötü olan adam.

ehl-i fazilet

 • Güzel huylu, üstün özelliklere sahip kişiler.

ez'ar

 • Saçı az olan kimse.
 • Otu az olan yer.
 • Zâlim ve kötü huylu kimse.

facir / fâcir

 • Fücûr sahibi, fena huylu. günahkâr.

faziletmend

 • Faziletli, iyi huylu.
 • Faziletli, iyi huylu. (Farsça)

fazz

 • Kaba ve kötü huylu olan kimse.
 • Karın suyu, mide suyu.

ferişte

 • (Ferişteh) Melek. Günahsız. Masum. Yumuşak huylu. (Farsça)

firişte

 • (Çoğulu: Firiştegân) Mâsum, suçsuz, günahsız. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Mc: İyi huylu kimse. (Farsça)

firişte-sıfat

 • İyi huylu kimse, huy ve tabiatça melek gibi olan. (Farsça)

firiştehu / firiştehû / فرشته خو

 • Melek gibi, melek huylu, güzel huylu. (Farsça)

gaydak

 • Geniş.
 • Yumuşak.
 • Kerim kişi. İyi huylu kimse.
 • Keler yavrusu.
 • Büluğ çağına varmamış çocuk.

giran-huy

 • Fena mizaçlı. Kötü huylu. (Farsça)

halakat

 • Halukluk, güzel ahlâklılık, iyi huyluluk.
 • Düzlük, dümdüzlük.

halim / halîm / حليم / حَل۪يمْ

 • Yumuşak huylu, uysal.
 • Yumuşak huylu. Hoş muamele yapan.
 • Yumuşak huylu, kızmayan.
 • Yumuşak huylu. (Arapça)
 • Yumuşak huylu.

halim selim

 • Yumuşak huylu ve sağlam karakterli kişi.

halim ve selim

 • Yumuşak huylu, uysal.

halim-i alihimmet / halîm-i âlihimmet

 • Yumuşak huylu olmasının yanı sıra kutsal değerler uğruna gayret gösteren.

halim-selim

 • Yumuşak huylu ve doğru.

halimane / halîmâne

 • Yumuşak surette. Yumuşak huylulara yakışır bir tarzda. (Farsça)

halime / halîme

 • Yumuşak huylu kadın.
 • Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın süt anasının ismi. Beni Sa'd bin Bekr kabilesindendir. Halime-i Sa'diye diye de anılır. (R.A.)
 • Yumuşak huylu kadın. (Peygamberimizin süt annesinin adı)
 • Yumuşak huylu kadın, Peygamberimizin süt annesi.

haluk / halûk / خلوق

 • İyi huylu. Güzel ahlâklı. İslâma yakışır ahlâkta olan. İnsâniyyetli.
 • İyi huylu.
 • İyi huylu. (Arapça)

har-meniş

 • Eşek huylu, eşek tabiatlı. (Farsça)

hasl

 • Fena huylu olma. Kötü haslet sahibi olma.

hay'ame

 • Yaramaz huylu, kötü mizaçlı.

hazun

 • Yaramaz huylu kimse.

hilm

 • Yumuşak huylu olmak, kızmamak. Gücü yettiği halde affetmek.

hilm-i himari / hilm-i himarî

 • İfrat derecede yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hilmiyyet

 • Yumuşaklık, yavaşlık, yumuşak huyluluk.

hoşmeşreb

 • Sevimli, güzel huylu. (Farsça)

hoşnihad

 • İyi yaradılışlı, güzel huylu. (Farsça)

huceste-hisal

 • Güzel huylu, tabiatı uğurlu. (Farsça)

ıkam

 • şiddetli harpler.
 • Yaramaz huylu.

kandave

 • Yaramaz huylu.
 • Gıdası olmayan taam.
 • Büyük iri.

kase-lis / kâse-lis

 • (Kâselis) Çanak yalayıcı. Çok yiyen, obur. Hırslı. (Farsça)
 • Dalkavukluk. Alçak huylu kimse. (Farsça)
 • Dilenci. (Farsça)

kasi'

 • Yaramaz huylu, yaşlı ve boyu kısa olan kimse.

kaydehur

 • Yaramaz huylu.

kechulk

 • Kötü huylu kimse. Huyu kötü olan kişi.

kecnihad

 • Aksi ve ters huylu olan. (Farsça)

kemal-i hilm / kemâl-i hilm

 • Yumuşak huyluluğun mükemmel derecede olması.

keys

 • Yaramaz huylu kişi.

kuza'mele

 • Kötü huylu, kısa boylu kadın.
 • Şey.

leffat

 • Yaramaz huylu, ahmak adam.

lehire / lehîre

 • Kısa boylu kötü huylu kadın.

leyg

 • İyi huylu olmak.
 • Sözü açık ve fasih söyleyememek.

medeni-i bittab'

 • Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş.
 • Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab'an iyi huylu, kibar, faziletli kimse.

melek

 • Nurdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk.
 • Güzel huylu ve güzel olan kimse.

mihrban

 • Merhamet ve şefkat sahibi. Muhabbetli, sevimli, yumuşak huylu ve güleryüzlü. (Farsça)

mülayemet

 • Lâtife etmek, şaka yapmak.
 • Sevinç izhar etmek.
 • Yumuşaklık. Uygunluk. Yumuşak huyluluk.
 • Bağırsakların yumuşaklığı.

mülayim

 • Yumuşak. Yavaş. Uygun. Yumuşak huylu.

mürha

 • İyi huylu kişi.

mütehallim

 • (Hilm. den) Yumuşak huylu görünen.
 • Meme gibi yuvarlaklaşan.

mütenemmir

 • Kaplanlaşan, kaplan huylu olan.
 • Sert bir dille konuşan.

müteşakis

 • (Şeks. den) Birbiriyle ihtilaf ve kötü muaşeret eden şahıs. Birbiriyle iyi geçinemeyen. Katı huylu.

nebil

 • (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi.
 • Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu.
 • Bilgili ve faziletli kimse.

necib

 • Soyu ve nesli temiz, aslı kerim olan. Cömert. Asilzâde. Güzel huylu ve ahlâklı.

nehik

 • Bahâdır, kahraman.
 • Arslan.
 • Keskin kılıç.
 • İyi huylu kimse.

nikhu

 • Güzel huylu, iyi huylu. (Farsça)

niknihad

 • (Nîk-nihâd) İyi huylu.

pak-meşreb

 • Gidişi, yaratılışı temiz. İyi huylu olan.

refik / refîk

 • Dost ve arkadaş.
 • Yumuşak huylu, rıfk sâhibi.

rıfk

 • Yumuşak huyluluk.

sahmem

 • Hâlis (hayırda ve şerde kullanılır.)
 • Yaramaz huylu deve.

şefşef

 • Yaramaz huylu.
 • Titremek.

segil

 • Yaramaz huylu kimse.
 • Cüssesi küçük, ayakları ince olan kimse.

şengaret

 • Kötü huyluluk.

şeris

 • Yaramaz huylu kimse.

sezase

 • Kötü huylu ve yaramaz dirlikli olmak.

süheyla

 • Yumuşak huylu kadın.

şütürdil

 • Deve huylu, kinci, inatçı. (Farsça)

tatrim

 • Tamamlamak.
 • Ata tâlim ettirip hünerli ve iyi huylu yapmak.

tenemmür

 • Birisini korkutmak için gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak.
 • Uzun uzun bağırmak.
 • Kaplan huylu olmak. Kaplanlaşmak.

tezebbu'

 • Kişinin hulku yaramaz olmak, kötü huylu olmak.

tündmizac

 • Sert huylu. (Farsça)

üştürhu

 • Deve huylu. Kinci, hased eden. (Farsça)

va'k

 • Yaramaz huylu kişi.

zarif-üt tab'

 • İnce, zarif tabiatlı, güzel huylu.

zarifü't-tab'

 • Zarif tabiatlı, güzel huylu.

zekzeke

 • Çirkin ve yaramaz huylu olmak.

zelul

 • Yumuşak huylu. Sert başlı olmayan. İtaatlı ve râm olan.
 • Hecin devesi.
 • İnsanların emrindeki yeryüzünün hâli.

zemha

 • Yaramaz huylu, bahil kimse.