LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te huylar ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

adab / âdâb

 • Edebler, güzel huylar, iyi haller ve davranışlar; her konuda haddini bilip sınırı aşmamak. Müfredi (tekili) edeb'dir.

ahlak / ahlâk

 • İnsanda yerleşmiş huylar. Hulkun çokluk şeklidir.

ahlak ilmi / ahlâk ilmi

 • Kötü huylardan uzaklaşıp, güzel huylar edinme yollarını öğreten ilim.

ahlak-ı fazıla / ahlâk-ı fâzıla

 • İyi ahlâk, faziletli huylar.

ahlak-ı hasene / ahlâk-ı hasene

 • Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.

ahlak-ı zemime / ahlâk-ı zemîme

 • Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
 • Kötü huylar, çirkin davranışlar.

büyüklenmek

 • Kendini büyük görmek, büyüklük taslamak. (Kötü huylardan biridir, günahtır.) (Türkçe)

cami-ül mehasin

 • Güzel vasıfları huyları kendinde toplamış bulunan.

edeb

 • Güzel hallere ve huylara sâhib olma ve utanılacak hareketlerden sakınma, her hususta haddini bilip, sınırı gözetme hâli.
 • Namazda müstehab ve mendup olan şeyler.

emzice

 • (Mezc. den) Mizaclar, tabiatlar, huylar, meşrebler.
 • Mizaçlar, tabiatlar, huylar.
 • Mizaçlar, huylar.

fasid-ül mizac / fâsid-ül mizac

 • Ahlâkı ve iyi huyları ifsad eden.

fazail / fazâil

 • İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye karşı devamlı ve değişmez istidatlar, güzel huylar.

halaik

 • (Tekili: Halayık) (Halk) Mahlukat. Yaratılmışlar.
 • Huylar. Tabiatlar.

hasail / hasâil

 • Hasletler, huylar, nitelikler.

hasais

 • (Tekili: Hasîse) Kötü huylar, fena tabiatlar.

hem-huy

 • Bir ahlâk ve tabiatda bulunan. Huyları bir olan. (Farsça)

hem-reng

 • Rengi bir olan, aynı renkte olan. (Farsça)
 • Mc: Huyları bir olan. (Farsça)

hilye-i seadet / hilye-i seâdet

 • Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem görünüşü veya O'nun görünen bütün uzuvlarının şeklini, sıfatlarını, isimlerini ve güzel huylarını anlatan yazılar. Süslü levhalar üzerine yazılan bu yazılara Hilye-i şerîf de denir.

hısal / hısâl

 • (Tekili: Haslet) Hasletler, huylar, tabiatlar. Ahlâk.
 • Huylar, mizaçlar, karekterler.
 • Güzel huylar.

hisal-hısal

 • Huylar, tabiatlar.

hısal-i hamide / hısal-i hamîde / hısâl-i hamîde

 • Medhe ve övülmeğe lâyık güzel huylar, güzel hasletler.
 • Övülmeye lâyık güzel hasletler, huylar.

hoşmeniş

 • Huyu, tabiatı iyi. Güzel huyları olan. (Farsça)

huluk-ı azim / huluk-ı azîm

 • Kur'ân-ı kerîmin bildirdiği ve Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sâhib olduğu güzel huylar.

huluk-i azim / huluk-i azîm

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) mübarek huyları.

ibale

 • Kuyu bileziği.
 • Hayvanları muhafaza etme.
 • Küçük çocuklara def-i hacet ettirme.
 • Devenin hallerini ve huylarını iyi bilmek.

ilm-i ahlak / ilm-i ahlâk

 • İyi huylar edinme ve kötü huylardan sakınma yollarını öğreten ilim.

ıslah-ı nefs / ıslâh-ı nefs

 • Kötü huyları, fenâ alışkanlıkları ve yaramaz işleri bırakıp, iyi huyları, güzel işleri, kulluğa yakışan tâat ve ibâdetleri yapma.

ma'nevi temizlik / ma'nevî temizlik

 • İnsanın iç temizliği, kalb temizliği; kalbini her türlü bozuk inanış ve düşüncelerden fenâ huylardan arındırmak.

mahamid

 • (Tekili: Mahmedet) İyi ve güzel huylar. İyi hasletler.
 • Şükürler, senâlar, medihler. Şükür edilmeğe değer davranışlar.

mahazi

 • Rezalet ve kepazelik sebebi olan kötü huylar.

mahmud-üş şiyem

 • Medhedilecek huylara sâhib olan. Beğenilen ve takdir edilen hasletler kendinde bulunan.

medeni-i bittab'

 • Doğuştan, yaradılıştan huyları ile medeni oluş.
 • Cenab-ı Hakkın yaratması ile tab'an iyi huylu, kibar, faziletli kimse.

mefatır

 • Yaradılıştan olan huylar. Fıtri olan huylar.

meşarib

 • Meşrebler. Mizaclar. Tabiatlar. Huylar.
 • Fehimler. Anlayışlar. Ahlâklar.
 • Su içecek şeyler. Maşrabalar.
 • Köşkler.

muhtelifü'l-mizaç

 • Farklı mizaç ve huylar.

pişegan / pişegân

 • (Tekili: Pişe) Meslekler, san'atlar. İşler. (Farsça)
 • Huylar, âdetler, tabiatlar. (Farsça)

salah / salâh

 • Sâlih olmak, iyilik, dürüstlük; iyi huylarla süslenme, dînine bağlı olma.

secaya

 • (Tekili: Seciye) Karakterler, huylar, seciyeler, ahlâk ve tabiatlar.

secaya-yı gàliye / secâyâ-yı gàliye

 • Çok kıymetli ve yüksek huylar.

secaya-yı hasene / secâyâ-yı hasene

 • Güzel karakterler, ahlâk ve huylar.

secaya-yı seyyie / secâya-yı seyyie

 • Kötü ahlâklar, karakter ve huylar.

şemail / şemâil / شمائل

 • (Tekili: Şimal) Huylar, ahlâklar, tabiatlar.
 • Huylar, tavırlar. (Arapça)

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi.

şiyem

 • (Tekili: Şime) Huylar, tabiatlar.

tabayi' / tabâyi' / طبایع

 • Mizaçlar, tabiatlar, huylar. Yaratılışlar.
 • Tabiatler, huylar. (Arapça)

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tehzib-i ahlak / tehzib-i ahlâk

 • Ahlâkı güzelleştirme, kötü huyları giderme.

uruk-u insaniyetkarane / uruk-u insaniyetkârane

 • İnsanlığa yakışır damar, kök veya huylar. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR