LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hur kelimesini içeren 147 kelime bulundu...

adem-i hürmet

 • Hürmetsizlik etme, saygısız olma.

ahrar / ahrâr

 • Hürriyetçiler (II. Meşrûtiyet devrinde bir partinin ismi).
 • Hürler, esir ve köle olmayanlar.
 • Hürriyetçiler.

ahrarane

 • Hürriyetçilere yakışır tarzda. Serbestçe. Hür olana yakışır surette. (İnsana karşı hürriyet, Allah'a karşı ubudiyyeti intac eder. Mün.) (Farsça)

ahrarlar

 • Hürriyetçiler, Demokrat Parti mensupları.

arz-ı hürmet

 • Hürmetini bildirme. Saygısını gösterme.
 • Hürmet etme, saygı sunma.

arz-ı tazim / arz-ı tâzim

 • Hürmet ve övgüyü arzetme, sunma.

asi / âsî

 • Hurma salkımı.

asr-ı hürriyet

 • Hürriyet asrı.

azade / âzâde

 • Hür, serbest, kendi başına.

azade-gi / azade-gî

 • Hürlük, âzâdelik, serbestlik. (Farsça)

azatlık

 • Hürriyet, özgürlük.

bahv

 • Hurmanın yaş olanı.

bidayet-i hürriyet

 • Hürriyet'in başlangıcı; Meşrutiyet'in ilk yılları.

bitlab

 • Hurma çiçeğinin tomurcuğu. (Farsça)

bürdi / bürdî

 • Hurmanın iyisi.

cemiyet-i ahrar / cemiyet-i ahrâr

 • Hürriyetçiler cemiyeti, cemaati.

cesis

 • Hurma ağacının yeni çıkan budağı. (Fesîl-ün-nahl derler).

cevhan

 • Hurma kuruttukları yer.

cidad

 • Hurma kesecek vakit.

ciz / cîz

 • Hurma ağacının kökü.

ciz'-un nahl

 • Hurma ağacının kökü, kütüğü.

cizal

 • Hurma toplama.

cizirman

 • Hurma yaprağının aslı; yâni dibi ki, yaprağı dökülünce ağaçta kalır.

cümmar

 • Hurma yağı denilen beyaz bir maddedir ve hurma ağacının başından çıkar ve araplar onu yerler.

cümse

 • Hurma koruğu.

cümzan

 • Hurma nevilerinden bir hurma.

cuur

 • Hurmanın gayet yaramazı, iyi olmayanı.

dari'

 • Hurma dikeni. Acı ve dikenli bir ağaç.

dekken

 • Hurdahaş olmak, yerle bir olma, ufalanmak, parça, parça olmak.

derece-i hürmet

 • Hürmet ve saygıya lâyık mertebe, derece.

didar-ı hürriyet

 • Hürriyetin güzel yüzü.

dülu'

 • Huruç etmek, çıkmak.

duşab

 • Hurma ve üzüm pekmezi. Pekmez. (Farsça)

ebu-l avn

 • Hurma.

ehl-i hürriyet

 • Hürriyet yanlıları, Meşrutiyet sistemini savunanlar.

fas'

 • Hurmanın kabuğunu soymak.

fazih / fazîh

 • Hurma koruğundan yapılan şarap.

fikr-i hürriyet

 • Hürriyet, özgürlük fikri.

habul

 • Hurma ağacına çıkarken kullanılan urgan.

hadire / hadîre

 • Hurması gök iken dökülen hurma ağacı.

hakikat-i hurma

 • Hurma gerçeği, çeşidi.

haremeyn

 • Hürmete ve saygıya lâyık iki belde. Mekke-i mükerreme ve Medîne-i münevverenin ikisine verilen ad. Mekke-i mükerremede Kâbe-i muazzama, Medîne-i münevverede sevgili Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek kabr-i şerîfi bulunduğu için her ikisine saygı ve hürmet duyulması gereken yer mânâ

hasebe

 • Hurması çok olan hurma ağacı.

haşv

 • Hurmanın kötüsü.

haşyet

 • Hürmetle karışık korku.

hatare

 • Hürmetli ve izzetli olmak.

hayat-ı hürriyet

 • Hür hayat, özgür yaşam.

hayse

 • Hurmayı yağla ve keşle karıştırmak.

hazine-i hürriyet

 • Hürriyetler, özgürlükler hazinesi.

heybet

 • Hürmetle beraber koruk hissini veren hal. Sakınıp korkulacak hal. Azamet.
 • Hürmetle beraber korku veren hâl.
 • Hürmetle karışık korku uyandıran hâl.

hiss-i hürriyet

 • Hürriyet hissi, özgürlük duygusu.

hudud-u hürriyet

 • Hürriyetin sınırı.

hukuk-u hürriyet

 • Hürriyet hakları.

humse

 • Hürmet.

hur / hûr / حور

 • Huri. (Arapça)

hurafat / hurâfât / خرافات

 • Hurafeler.
 • Hurafeler, batıl inançlar. (Arapça)

hurafe-vari / hurafe-varî / hurâfe-vâri

 • Hurafeye benzer. Hurafe gibi uydurulmuş. (Farsça)
 • Hurafeye benzer, hurafe gibi.

hurafeperver / خرافه پرور

 • Hurafelere inanan. (Arapça - Farsça)

hurafeperverlik

 • Hurafelere inanış. (Arapça - Farsça - Türkçe)

hurafetkarane / hurâfetkârâne

 • Hurafeli gibi.

hurafevari / hurafevâri / hurâfevârî

 • Hurafeye benzer, hurafe gibi.
 • Hurafe gibi.

huri / hûri / حوری

 • Huri, cennet kızı. (Arapça)

huriye

 • Huri gibi.

hürmeten

 • Hürmet olsun diye; hürmet, saygı ve ikram maksadıyla.

hürmetkar / hürmetkâr

 • Hürmet eden, saygılı. (Farsça)

hürmetkarane / hürmetkârâne

 • Hürmet edercesine.
 • Hürmet ederek.

hurpeyker

 • Huri yüzlü. (Farsça)

hürr

 • Hür, serbest.

hürre

 • Hür kadın. Câriye olmayan kadın.

hürriyet / حُرِّيَتْ

 • Hürlük, serbestlik.
 • Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyup, herkesin hakkını gözetmek.
 • Maddî ve mânevî her türlü şeyin sevgisinden gönlünü kurtararak yalnız Allahü teâlâya kul olmak.
 • Hürlük.
 • Hür olma, özgürlük.

hürriyet-şiken

 • Hürriyet kısıtlayıcı.
 • Hürriyeti bozan, hürriyeti kıran.

hürriyetperver

 • Hürriyetçi.
 • Hürriyetsever.

hürriyetperverlik

 • Hürriyetçilik.

hürriyetşiken

 • Hürriyet kırıcı.

husa

 • Hurma yaprağı.

huşe-i hurma

 • Hurma salkımı.

huzur / حُضُورْ

 • Hürmete lâyık zâtın önünde hazır bulunma.

i'zaz

 • Hürmet etmek. Ağırlamak. İkram etmek. Aziz kılmak. Galip gelmek.

ihtifal

 • Hürmet ve saygı için büyük cemaat ile yapılan merasim. Cenaze alayı.

ihtiram / ihtirâm / اِحْتِرَامْ

 • Hürmet olunmak, tazim olunmak, hürmet, saygı.
 • Hürmet etme.
 • Hürmet etme.

ihtiramen

 • Hürmet ederek, saygı göstererek.

ikram / ikrâm

 • Hürmet ve saygı gösterme veya yiyecek, içecek, hediye yâhut başka bir şey sunma.

ilan-ı hürriyet / ilân-ı hürriyet

 • Hürriyetin ilânı.

iptida-yı hürriyet

 • Hürriyetin başlangıcı; II.Meşrutiyetin ilânıyla başlayan dönem.

irade-i ihtiyariye

 • Hür tercih, hür seçim.

iş'ar-ı fazılane / iş'âr-ı fâzılâne

 • Hürmet ifadesi olarak "yüce şahsiyetinizin işaret etmesi" anlamında bir ifade.

ıstıram

 • Hürmet etme, saygı gösterme.

istirdad-ı hürriyet

 • Hürriyeti geri alma, getirme.

kafur

 • Hurma çiçeğinin kılıfı.

kalif / kalîf

 • Hurma kabuğu.

keser

 • Hurma çiçeği.

küseyre

 • Hurma koruğu.

lezzet-i hürriyet

 • Hür olmanın verdiği lezzet.

lif

 • Hurma çöpü.

makam-ı hürmet

 • Hürmet ve saygı makamı.

makam-ı ihtiram

 • Hürmet makamı.

mec'

 • Hurmayı sütle ıslatıp yemek.

melhem

 • Hurma ağacı çok olan yer.

memluk / memlûk

 • Hür olmayan insan. İslâm hukûkunda harbde esir alınıp, İslâm memleketine getirilen kimse, köle.

menba-ı hurafat

 • Hurafelerin kaynağı.

mildes

 • Hurma çekirdeğini dövdükleri büyük taş.

muhterem / محترم / مُحْتَرَمْ

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer.
 • Hürmet görmüş. İhtiram olunmuş. Kıymetli ve şerefli kimse.
 • Hürmet edilen, saygın.
 • Hürmet sahibi.
 • Hürmet edilen.

muhtereme

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer anlamında, hanımlar için kullanılan ifade.

mükerrem

 • Hürmet ve tâzim edilen. İkram olunmuş. Muhterem. Kerim olan. (İnsan fıtraten mükerrem olduğundan, hakkı arıyor. Bazan batıl eline gelir, Hak zannederek koynunda saklar. Hakikatı kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. Mek.)

müsul

 • Hürmet ve saygıdan dolayı ayakta durma.

nahl / نخل

 • Hurma ağacı. (Arapça)

nahle

 • Hurma ağacı.

nahlistan / نخلستان

 • Hurmalık. (Arapça - Farsça)

nahliye

 • Hurmalar.

naki'

 • Hurma veya kuru üzüm soğuk suda bırakılıp şekeri suya çıktıktan sonra süzülerek elde edilen sıvı.

nebiyy-i muhterem

 • Hürmete ve saygıya lâyık olan nebi, peygamber.

nebiz

 • Hurma veya kuru üzümü soğuk suda bırakıp, şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra soğuyunca süzülerek elde edilen sıvı.

neds

 • Huruç etmek, çıkmak.

neyyir-i hürriyet

 • Hürriyetin ışığı, aydınlığı.

nibz

 • Hurma ağacının dış kabuğu.

riayetkar / riayetkâr

 • Hürmetkâr, itaatkâr. Sevgi ve saygı gösteren. (Farsça)

rutab

 • Hurma.

sada-yı hürriyet ve adalet / sadâ-yı hürriyet ve adalet

 • Hürriyet ve adaletin sesi.

şahadetname-i hürriyet / şahadetnâme-i hürriyet

 • Hürriyet diploması; özgürlüğü hak etme belgesi.

seker

 • Hurmadan elde edilen içki, bir nevi şarap.
 • Hurma şarabı.

şerit

 • Hurma yaprağından yapılan urgan.

sevda-yı hürriyet / sevdâ-yı hürriyet

 • Hürriyet sevdası, özgürlük aşkı.

sülae

 • Hurma yaprağının, başında olan dikeni.

sultan-ı hürriyet

 • Hürriyet sultanı.

şümruh

 • Hurma budağı.

ta'zim / ta'zîm

 • Hürmet. Riayet. İkramda bulunmak. Bir zât hakkında büyük sayıldığına delâlet edecek surette güzel muâmelede ve hürmet ifade eden tavırda bulunmak.
 • Hürmet ve saygı gösterme, üstün tutma.

ta'zimen

 • Hürmet ve ikram ederek.

tahdid-i hürriyet

 • Hürriyetin sınırlanması.

tahiyye-i ikram

 • Hürmetle, saygıyla selâmlama.

takdim-i ihtiramat / takdim-i ihtiramât

 • Hürmetlerini sunma.

tamir

 • Hurması olan kişi.

tarih-i hayat-ı hürriyet

 • Hürriyet hayatının tarihi, tarihi geçmişi.

taşrah

 • Hurma ağacı.

tazimkarane / tâzimkârâne

 • Hürmette bulunarak.

tekrim

 • Hürmet ve tazim göstermek ve görmek. Saygı göstermek, lütuf ve kerem icrasında bulunmak.

tekrimen

 • Hürmet göstererek, tazim ederek.

temmar

 • Hurmacı. Hurma satan.

temr / تمر

 • Hurma.
 • Hurma. (Arapça)

temri

 • Hurmayı seven.

tesis-i hürriyet

 • Hürriyetin kurulması.

teşkih

 • Hurma koruğu renklenmeye başlamak.

tevkit

 • Hurmanın kararmaya başlaması.

uskul

 • Hurma salkımı.

zari'

 • Hurma ağacının dikeni.

zat / zât

 • Hürmete lâyık kimse, kendi, asıl, öz.

zat-ı muhterem / zât-ı muhterem

 • Hürmete lâyık, saygıdeğer kişi.

zerrat-ı hürriyat / zerrât-ı hürriyât

 • Hürriyetlerinin, özgürlüklerinin zerreleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın