LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hud kelimesini içeren 21 kelime bulundu...

ad

 • Hud aleyhisselâmın kavmi.

ad kavmi / âd kavmi

 • Hûd aleyhisselâmın kavmi. Bu kavim Nûh aleyhisselâmın torunlarından Âd'ın evlâdından çoğaldıkları için bu adı almışlardır. Bu kabile, Yemen'de Hadramûd bölgesinde, Umman ile Aden arasında Ahkâf denilen yeri yurt edindi. Yemen ile Şâm arasında yerleştikleri de rivâyet edilmiştir.

bahr-i bikeran / bahr-i bîkerân

 • Hudutsuz, sınırsız deniz.

bi'at-ı rıdvan / bî'at-ı rıdvân

 • Hudeybiye'de Semûre ismindeki ağacın altında 400 Eshâb-ı kirâmın Peygamber efendimize, emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.

bostan-ı huda / bostan-ı hudâ

 • Huda'nın, Allah'ın bostanı meâlinde olup, İlâhî güzellikleri ve tecelli-i İlâhînin aksettiği yer mânâsında kullanılır. "Vahidiyet mertebesi" diye de söylenmiştir. (Farsça)

eb'ad-ı namahdud / eb'âd-ı nâmahdud

 • Hudutsuz uzaklıklar ve mekânlar.

evind

 • Hud'a, hile, aldatma, oyun. (Farsça)

feza-yı ıtlak / fezâ-yı ıtlâk

 • Hudutsuz gökyüzü. Nihayetsiz feza.

gayr-ı mahdud

 • Hudutsuz, uçsuz bucaksız, sonsuz.

hem-hudud

 • Hudutları bir olan, sınırları birbirine bitişik olan memleket veya arazi. (Farsça)

hudavendi / hudavendî

 • Hudavendilik, sâhiplik, hükümdarlık. (Farsça)

kavm-i ad / kavm-i âd

 • Hûd (a.s.).

kevn

 • Hudus. Varlık, var olmak. Vücud, âlem, kâinat. Mevcudiyet.

merzbum

 • Hududu belli olan memleket. (Farsça)

merzvan

 • Hudut muhafızı, sınır beyi. (Farsça)

na-mahdud

 • Hudutsuz, sınırsız, sonsuz. (Farsça)

namahdut / nâmahdut

 • Hudutsuz, sınırsız.

serhad

 • Hudut başı. İki devlet toprağının birleştiği sınır.

serhadlu / serhadlû

 • Hudut boylarını bekleyen, hudutlardaki kalelerde vazife gören askerler.

sulh-u hudeybiye

 • Hudeybiye Barışı.

uçbeyi

 • Hudutlardaki sancakbeyleri hakkında kullanılan bir tâbir idi. Orta çağlarda Türk Devletinin uçbeyleri yarı müstakil idiler. Bağlı bulundukları devletler zayıfladıkça istiklâl dereceleri artar, neticede müstakil devlet olarak ortaya çıkanlar olurdu. Akkoyunlular, Karakoyunlular ve nihayet Osmanlılar

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın