LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te horoz ifadesini içeren 36 kelime bulundu...

a'raf

 • (Tekili: Arf) Sırt, tepe. Özel manası Cennetle Cehennem arası bir yer. (Arf, herhangi bir yüksek yer demektir ki, bu münâsebetle atın yelesine, horozun ibiğine arf denilmiştir.)

afreye

 • Horoz ibiği. İnsanın ense saçı.
 • Davarın alın saçı.

arf

 • Güzel koku.
 • Yüksek yer.
 • Atın yelesi.
 • Horozun ibiği.

berail

 • Horozun, güvercinin ve diğer kuşların boynunda çarpık bitmiş olan yelek.

berniye

 • (Çoğulu: Berâni) Büyük küp.
 • Küçük horoz.
 • Bir hurma cinsi.

beyzat-üd dik / beyzat-üd dîk

 • Horoz yumurtası.
 • Mc: Bulunmaz şey.

bugra

 • Turna kuşu veya turna kuşu sürüsünün önünde uçan turna horozu. (Farsça)

decac

 • (Çoğulu: Dücüc) Tavuk.
 • Horoz, tavuk ve piliç cinsi.

dik

 • Horoz.

dik-ül efraf

 • Çatal ibikli horoz.

diyeke

 • (Tekili: Dîk) Dîkler, horozlar.

dücüc

 • (Tekili: Decâc) Tavuklar. Tavuk, horoz ve piliç cinsleri.

ebu süleyman

 • Horoz.

edyak

 • (Tekili: Dîk) Dîkler, horozlar.

efrak

 • Ayrılmış.
 • Çatal ibikli horoz.

enis

 • (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili.
 • Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır.
 • Yaban horozu.

huc

 • Horoz ibiği. (Farsça)
 • Kuş tacı, ibik. (Farsça)
 • Koç. (Farsça)
 • Horoz ibiği adlı bir çiçek. (Farsça)

huc-i hurus

 • Horoz ibiği.

hurus

 • Horoz. (Farsça)

ibik

 • Horozun başındaki kırmızımsı bir renkte uzanmış et parçası.

kıvra'

 • Horozların birbiriyle döğüşmesi.

lalek

 • (Lâlekâ) Taç. (Farsça)
 • Papuç, ayakkabı. (Farsça)
 • Horoz ibiği. (Farsça)

na'b

 • Karga veya horoz ibiği.

naik

 • Karga ötüşü veya horoz sesi.
 • Çobanın koyuna bağırması.

neab

 • Karga yavrusu.
 • Horoz veya karga gibi ötme.

nu'nua

 • Devenin boyun eti.
 • Horozun boyun tüyü.

sad

 • Bakır.
 • Toprağa ağnayan horoz.
 • Devenin başında olan bir hastalık.

sadh

 • Horozun ötmesi.

sak'

 • Horozun ötmesi. Bir kimseye vurmak.
 • Udul etmek, geri dönmek, vazgeçmek.

sarsara

 • Doğan sesi.
 • Horoz sesi.

sı'sıa

 • Sığınacak yer, sığınak, melce'.
 • Her nesnenin aslı.
 • Horozun baldırında çıkan fazlalık parmak.

sisa

 • (Çoğulu: Sıyas-Sıyasâ) Köşk.
 • Kale.
 • Sığınacak yer.
 • Çulha mekiği.
 • Horoz mahmuzu.
 • Sığır boynuzu.

sudah

 • Horozun ötmesi.

suka'

 • Horoz sesi, horoz ötüşü.

vakt

 • (Çoğulu: Vikat) İçinde yağmur suyu biriken çukur.
 • Su ile faydalanacak mekân.
 • (Horoz) tavuğa binmek.

zal

 • () harfinin bir ismi. "Dal-i Mu'ceme ve "Zel" de denir.
 • Horoz ibiği.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın