LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hiyan ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

eles

 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Mecnun olmak.

gaddar

 • Kahredici, öldürücü. Ahdine vefâ etmeyip hıyânet eden. Hâin, zâlim, çok zulmeden.

gadir / gâdir

 • (A, uzun okunur) Gadreden, fenalık eden, zulmeden, hıyanet eden.
 • Zulüm, acımasızlık, hıyanet.
 • Gadreden, hıyanet eden, fenalık eden.

gall

 • Girmek, sokmak, akmak.
 • Boynunu, elini zincir ile bağlamak.
 • Hâinlik yapmak. Hıyanet etmek.
 • Ganimet malından hırsızlık etmek.

gıll u gış

 • Aklın muhtelif fikirler üzerinde kararsızlığı.
 • Gönül darlığı.
 • Kin ve hile. Hıyanet ve adavet.

gıll u gışş

 • Şüphe ve tereddüt, kararsızlık. Kin ve hile. Hiyanet ve düşmanlık.

gışş

 • Hıyânet etmek, hâinlik yapmak.
 • Yaramaz olmak.
 • Saf olmayıp karışık olmak.

gulul

 • Ganimet malında hıyanet etmek.

hain / hâin

 • Emanete hıyanet eden. İyiliğe karşı kötülük eden.
 • Hıyanet, kötülük eden.
 • Emanete hıyanet eden.

hanasire

 • Hıyânet ehli, hâinler.

havene

 • (Tekili: Hâin) Hâinler, hıyânet edenler.

havn

 • Hıyanet etmek, hâinlik yapmak.

hıyanat

 • (Tekili: Hıyanet) Hıyanetler, hâinlikler, kahpelikler.

hiyanet

 • (Bak: Hıyânet)

hıyanet-i vatan

 • Vatan hainliği. Vatana hıyanet etme.

hıyaneten

 • Kötülükte bulunarak, hıyanet ederek.

hıyanetkar / hıyanetkâr

 • Hıyanet eden. Hâin.

huvvan

 • (Tekili: Hâin) Hıyanet edenler, hâinler.

ihanet etme

 • Hıyanet etme, arkadan vurma.

ihtiyan

 • Sözde durmama, emanete hiyanet etme.

itale-i dest

 • El uzatma, hıyânet etme.

izhaf

 • Yalan söyleme.
 • Hıyanet etme, verdiği sözünü tutmama.
 • Hayrette bırakma, şaşırtma.

muhtan

 • Kendisine hıyanet edilen kimse.
 • Hâin. Hıyanet eden.

münafık

 • İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.
 • Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden.
 • Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.

münhi / münhî

 • (Çoğulu: Münhiyân) (Nehy. den) Haberci. Haber getiren.

tahvin

 • (Çoğulu: Tahvinât) Birisine hâin deme. Hıyânet nisbet etme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın