REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te his kelimesini içeren 72 kelime bulundu...

a'sab-ı muharrike / a'sâb-ı muharrike

 • Hissi, duyguyu vücuttaki haber merkezine bildiren sinirler. Hareket ettirici sinirler.

ahsas

 • Hisler. Duygular.

akraba-i taallukat / akraba-i taallûkat

 • Hısım akraba; yakın uzak bütün akrabalar, aile çevresi.

bedihiyat-ı hissi / bedihiyat-ı hissî

 • Hislerle açık bir şekilde idrak edilen nesneler, olaylar.

behredar

 • Hisseli. Nimetlenmiş. Faydalanmış.

behrever

 • Hisse ve nasibini almış, payını zimmetine geçirmiş. (Farsça)

bihiss / bîhiss / بى حس

 • Hissiz, duygusuz. (Farsça - Arapça)

bün-i hisar / bün-i hisâr

 • Hisarın dibi.

damed

 • Hışım etmek, öfkelenmek, hiddetlenmek, kızmak.

ehl-i keşf

 • His ve akılla anlaşılamayan şeylerin, kalbine doğduğu velî zâtlar.

esham

 • Hisseler, paylar.

evra

 • Hisar, kal'a, kale. (Farsça)

galat-ı his / غَلَطِ حِسْ

 • His yanılması.

gayr-i mahsus / gayr-i mahsûs / غير محسوس

 • Hissedilmeyecek şekilde.

gülnak

 • Hisar ve kale. (Farsça)

hassase / hassâse

 • Hissedici kuvve. Hisseden, duyan.
 • Hissetme duygusu.

haysü layeş'ur / haysü lâyeş'ur

 • Hissedilmeksizin. Bilinmedik, duyulmadık cihetten.

haysülayeşur / haysülâyeşûr

 • Hissedilmeksizin.

hısas / hısâs

 • Hisseler, paylar, kıssadan alınan dersler.
 • Hisseler, paylar.

hisse-mend

 • Hisse sahibi, hisseli.

hisseçin

 • Hisse alma, pay alma. (Farsça)

hissedar / hissedâr

 • Hisse sâhibi, hissesi olan.
 • Hisseci, pay alan.
 • Hisse sahibi.

hissemend / حِصَّه مَنْدْ

 • Hissedar, hissesi olan.
 • Hissesi olan.

hissen

 • His itibariyle, duygulanarak, hislenerek.

hisseyab

 • Hisselenen. Faydalanan. Hisse alan. (Farsça)

hisseyab olma / hisseyâb olma

 • Hissedar, pay sahibi olma.

hissi / hissî

 • His ile, duygu ile ilgili, duygusal.
 • Hisle ilgili, hissedilen.

hisşiken

 • His kırıcı.

hissiyat / hissiyât / حسيات / حِسِّيَاتْ

 • Hisler, duygular.
 • Hisler.
 • Hisler.

hissiyatsız

 • Hislere kapılmadan objektif davranma.

ihsas / ihsâs / احساس / اِحْسَاسْ

 • Hissettirme, hatırlatma.
 • Hissetme, hissettirme.
 • Hissettirme.
 • Hissettirme. (Arapça)
 • Hissettirme.

ihsas eden / ihsâs eden

 • Hissettiren.

ihsas etme

 • Hissettirme.

ihsas etmek

 • Hissettirmek.

ihsasi / ihsasî

 • Hisse ait ve müteallik. Duygu ile alâkalı.

ihtisas

 • Hissetme, duyumsama.
 • Hissetmek. Sezmek. Duymak. Duygulanmak. Hislenmek.

ihtisasat

 • Hislenmeler, duygulanmalar.

ihtisaslarımı

 • Hissettiklerimi.

ihtisaslarını

 • Hissettiklerini.

iptal-i his

 • Hisleri uyuşturma, duyguları vazifelerini yapamaz hale getirme.

iş'ar

 • Hissettirme, işaret etme.

işmam

 • Hissettirme.

işmam eden

 • Hissettiren.

kat-ı sıla-i rahim

 • Hısım-akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme.

kuvve-i mütehayyile

 • Hissolunan şeyin gıyabında resim ve tasvir kuvveti. Hayâl kuvveti.

kuvvet-i hissiyat

 • His ve duyuların gücü.

lemsi / lemsî

 • Hissedilmeğe, dokunma ile duymağa ait ve müteallik.

ma'kul ilimler / ma'kûl ilimler

 • His organları ile duyularak, akıl ile incelenerek, tecrübe (deney, gözlem) ile ve hesâb edilerek elde edilen ilimler, fen bilgileri.

mahsus / mahsûs / مخصوص

 • Hissedilmiş, birine ayrılmış, bile bile.
 • Hissedilen, hissedilir. (Arapça)

mahsus olan / mahsûs olan

 • Hisler aracılığıyla algılanan.

mahsus ve meşhud

 • Hissedilir ve görülür olma, elle tutulur, gözle görülür hale getirme.

makrebe

 • Hısımlık, yakınlık. Karâbet.

mazhar-ı hissiyat

 • Hislerin ve duyuların aynası.

mu'tekadat-ı hissiye / mu'tekadât-ı hissiye

 • His ve duyulara ait kanaatler ve onlardan doğan inançlar.

mübtel-i hiss

 • Hissi ibtal olunmuş.

mübtil-i hiss

 • Hissi iptal eden.

mümkut

 • Hışım ve gadap olunmuş, kızılmış kişi.

mütehassis

 • Hislenen, duygulanan.

namahsus / nâmahsus / نامحسوس

 • Hissedilmeyen. (Farsça - Arapça)

nasibdaş

 • Hissede beraber, nasipte eş olan. (Farsça)

nazar-ı hissi / nazar-ı hissî

 • Hissî, maddî bakış.

rikkat-i letafet

 • His ve duyguların son derece ince ve hoş olması.

saht

 • Hışım, hiddet, kızgınlık, gadap.

sehim

 • Hisse sâhibi. Hissedar.

sur / sûr / سور

 • Hisar. (Arapça)

tahassüs / تَحَسُّسْ

 • Hislenme, duygulanma.
 • Hislenme, duygulanma.

tahassüsat / tahassüsât

 • Hislenmeler, etkilenişler.

tegazün

 • Hışmetmek, kızmak.

vahime kuvveti / vâhime kuvveti

 • His organları ile anlaşılamayan, fakat duyulanlardan çıkarılabilen mânâları anlayan iç kuvvet.

vücud-u hissi / vücud-u hissî / وُجُودُ حِسِّي

 • His ile bilinen vücud. Hisse aid vücud, varlık. Duygulu cesed.
 • Hissedilebilen varlık.

zevi'l-ihsas / zevi'l-ihsâs

 • His sahipleri.

zevilihsas

 • Hissedebilen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın