LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te himm ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

ab-yari-i himmet / ab-yârî-i himmet

 • Korumak için yapılan yardım, himmet yardımı.

ab-yari-i himmetinizle / ab-yârî-i himmetinizle

 • Himmetiniz yardımıyle, himmetiniz sayesinde.

akdem-i umur

 • İşlerin en mühimmi.

ali-himmet / âli-himmet / âlî-himmet

 • Himmeti yüksek. Gayreti çok.
 • Yüce himmetli.

alihimmet / âlihimmet / âlîhimmet / عالى همت

 • Himmeti yüksek, gayreti çok olan.
 • Himmeti yüce ve gayreti çok kimse.
 • Yüce himmetli. (Arapça)

balahimmet / bâlâhimmet

 • Himmeti fazla olan kimse. (Farsça)

cenah

 • Kanat, taraf, kısım. (Vicdanın ziyası ulum-u diniyyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacı ile hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. Mün.)

deryadil / deryâdil / دریادل

 • Gönlü zengin. (Farsça)
 • Büyük himmetli. (Farsça)

dun-himmet

 • Gayretsizlik, himmetsizlik.

dunhimmetlik / dûnhimmetlik

 • Gayretsizlik, düşük himmet.

duş-u himmet / dûş-u himmet

 • Himmet omuzu, güçlü himmet.

edakk-ı umur

 • İşlerin en mühimmi.

ehl-i himmet

 • Himmet ve gayret sahipleri.

gulane

 • Üstün bir gayretle. Yüksek bir himmetle. (Farsça)

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

hev'

 • Himmet.

himem / همم

 • Himmetler.
 • (Tekili: Himmet) Himmetler.
 • Himmetler, çabalar. (Arapça)

himemat ve daavat-ı üstadane / himemat ve daavât-ı üstadâne

 • Üstadın himmetleri, gayret ve duâları.

himemat-ı kudsiye

 • Kutsal himmetler, mânevî yardımlar.

himemat-ı sübhani / himemat-ı sübhânî

 • Her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olan Allah'ın himmetleri, mânevî yardımları.

himmet / همت

 • Kast, irâde, kuvvetli istek, arzu. Allahü teâlânın velî kullarından bir zâtın, kalbinde yalnız bir işin yapılmasını bulundurup, başka bir şeyi kalbine getirmemesi ve Allahü teâlâdan o işin olmasını dileyerek, bu şekilde mânevî yardımda bulunması. Evliyânın himmeti, yaktı beni kül eyledi Sofi
 • Çaba. (Arapça)
 • Himmet etmek: Çaba göstermek. (Arapça)

himmet-i amme / himmet-i âmme

 • Herkesi içine alan himmet, gayret.

himmet-i peygamber

 • Peygamberimizin himmeti, yardımı.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

hümapervaz

 • Hümâ gibi yükseklerde uçan. (Farsça)
 • Mc: Yüksek himmetli. (Farsça)

imdad-ı muhammedi / imdad-ı muhammedî

 • Resûl-i Ekrem Efendimizin (a.s.m.) mânevi himmet ve yardımı.

insan-ı himmetperver

 • Gayretli, himmetli insan; kalbin bütün kuvvetiyle mukaddes şeylere yönelen insan.

kamet-i himmet

 • Himmetin endamı; gayretin boyu bosu, derecesi.

kasir-ül himme / kasîr-ül himme

 • Himmeti az veya kısa olan.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

mühimmat

 • (Tekili: Mühimm) Mühimler. Lüzumlu olanlar.
 • Harp malzemesi.

münafese

 • Başkasında görülen bir kemale imrenip ona yetişebilmek ve daha ileri gidebilmek için, nefislerin nefâsette, iyi şeylerde yarışması hissidir ki, nefsin şerefinden ve uluvv-i himmetinden neş'et eder. Hased ile arasında fark açıktır. Hased eden kimse, kemâle düşmandır; hased ettiği kimsenin zararından,

nehmet

 • Himmet, maksat, yüksek himmet. Harislik. şehvet.

ramazan

 • Mübarek ayların en mühimmi ve mübarek üç ayların sonuncusu. Kur'an-ı Kerim'in nâzil olmağa başladığı oruç ayı. Arabî ve Kamerî olan takvime göre 9. ay. Oruç tutanın günahlarını yaktığı, mahveylediği için bu isim verildiği rivayet edilir.

sahib-i himmet

 • Himmet ve gayret sahibi.

şedd-i nitak-ı himmet

 • Himmet kuşağını kuşanma. İşe ciddi, gayretle sarılma.

şükur

 • Hacet, ihtiyaç.
 • Mühim işler, umûr-u mühimme.

ulüvv-ü himmet

 • Yüksek himmet ve gayret.
 • Yüksek himmetlilik, gayret ve himmeti çok olmak.

ur

 • Tek gözlüler.
 • Silâhsız, mühimmatsız olanlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın