LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hil kelimesini içeren 76 kelime bulundu...

asab-ı dessasane / âsâb-ı dessasâne

 • Hile ve desisecilik damarları.

çep-endaz

 • Hileci,hilekâr, hile yapan kişi. (Farsça)

dağal / دغل

 • Hile, hilehurda, alavere dalavere. (Farsça)

dagal-baz / dagal-bâz

 • Hileci. (Farsça)

dağalbaz / dağalbâz / دغل باز

 • Hileci. (Farsça)

dar-ül hilafe / dâr-ül hilâfe

 • Hilâfet Merkezi. Halifenin bulunduğu yer. (Osmanlılar devrinde İstanbul idi ve bir ismi de Dersaâdet idi)

dek

 • Hile, oyun.

dek-baz

 • Hileci, hilekâr, oyuncu, aldatıcı. (Farsça)

desais / desâis / دسائس

 • Hileler, aldatmacalar.
 • Hileler, oyunlar. (Arapça)

desise / desîse / دسيسه / دَس۪يسَه

 • Hile, aldatma.
 • Hile, oyun.
 • Hile, oyun. (Arapça)
 • Hile.

desiseci

 • Hileci, aldatıcı.

desisekar / desisekâr / desîsekâr / دسيسه كار

 • Hileci, hile yapan. (Farsça)
 • Hileci, düzenbaz. (Arapça - Farsça)

desisekarane / desisekârâne

 • Hilekârcasına. Desise ve hile edene yakışır surette. (Farsça)

dessas / dessâs / دساس

 • Hilebaz, aldatıcı.
 • Hileci, oyuncu, aldatıcı.
 • Hileci, düzenbaz. (Arapça)

dessasane / dessasâne / dessâsâne

 • Hileci, aldatıcı gibi.
 • Hileli ve aldatıcı bir şekilde.

düzenbaz

 • Hile yapan, aldatıcı.

entrika / اَنْتْرِيقَه

 • Hile, düzen.
 • Hile.

fend / فند

 • Hile. (Farsça)

fıkdan-ı hile

 • Hilesizlik.

gabn

 • Hileli alışveriş.

gışş / غش

 • Hile, kötülük. (Arapça)

hadiane / hadiâne

 • Hile ile, hile yaparak. (Farsça)

hadim-ül haremeyn-iş şerifeyn / hâdim-ül haremeyn-iş şerifeyn

 • Hilâfeti haiz olmaları hasebiyle Osmanlı Padişahlarına verilen ünvandır. Haremeyn; Mekke ile Medine'ye denilir. İslâm âleminin bu iki şehre hürmet-i mahsusaları sebebiyle ve daha fazla tâzim kasdiyle şerif sıfatını da ilâve ederek "Haremeyn-iş şerifeyn" denilmiştir. Haremeyn'in Hâdimi mânasına gelen

halis / hâlis

 • Hilesiz, katkısız, duru.

haspuş

 • Hilekâr, hileci, iki yüzlü, mürai. (Farsça)

haspuşi / haspuşî

 • Hile, riyâ.

hava-i gıll ü gış / havâ-i gıll ü gış

 • Hile, yalan ve dolanın hâkim olduğu ortam, hava.

hıda'

 • Hile.

hida'

 • Hile. Düzen kurmak. Aldatmak için yapılan oyun.

hilafet saltanatı / hilâfet saltanatı

 • Hilafetin egemenliği.

hilafetpenah

 • Hilafetin dayanak yeri. Halifeliği haiz bulunan, hilafeti koruyan kimse. Halife, padişah. (Farsça)

hilafi / hilafî

 • Hilafa, ihtilafa sebeb olana dair.

hilebaz / hîlebâz / hîlebaz / حيله باز

 • Hilekâr, aldatıcı.
 • Hileci, yalancı, düzenbaz, oyuncu. (Farsça)
 • Hile yapan.
 • Hilekâr, düzenbaz. (Arapça - Farsça)

hilekar / hilekâr / hîlekâr

 • Hileci, hilebaz.
 • Hileci, hilebâz. (Farsça)
 • Hileci.

hilekarane / hilekârane / hîlekârâne

 • Hilekârcasına, hile yapanlar gibi. (Farsça)
 • Hile edercesine.

hilekari / hilekârî

 • Hilekârlık. (Farsça)

hileperdaz

 • Hile yapan, hileci. (Farsça)

hilmi / hilmî

 • Hilm'e ait ve hilm'e bağlı.

hiyel / حيل

 • Hileler. (Arapça)

hubb

 • Hilekâr, dolandırıcı, aldatıcı, kurnaz.

hud'a

 • Hile, aldatma.

huda / hudâ

 • Hile, düzen.

ihtiyal / ihtiyâl / احتيال

 • Hile yapma. (Arapça)

iktiyad

 • Hile yapma, dalavere ve oyun etme.

ilbas-ı hil'at

 • Hil'at giydirmek. (Üst elbisesi demek olan hil'at; padişahlar ile sadrazam ve vezirler tarafından memurlarla, âyân ve eşrâfa, taltif makamında giydirilirdi. Sonradan bunun yerine rütbe ve nişan verilmeğe başlanmıştır.)

insan-ı dessas

 • Hilebaz, aldatıcı insan.

keras

 • Hilyon ve marulca dedikleri ot.

keyd / كيد

 • Hile, düzen.
 • Hile, düzen. (Arapça)

macin / mâcin

 • Hileyi, hile yolunu öğreten.

maden-i desais / maden-i desâis

 • Hile ve aldatmaların kaynağı.

mah-ı nev / mâh-ı nev / ماه نو

 • Hilal, ay. (Farsça)

makarr-ı hilafet / makarr-ı hilâfet

 • Hilâfet merkezi.

makir

 • Hile yapan. Mekreden.

mana-yı hilafet / mânâ-yı hilâfet

 • Hilâfetin anlamı; Peygamberimizin vekili olarak Müslümanların din ve dünya işlerinin tedbirini gören genel başkanlık makamının anlamı.

mecaa

 • Hilebazlık etmek, hile yapmak.

mekkar / mekkâr

 • Hilekâr. Düzenbaz. Çok aldatıcı. Mekir yapan.
 • Hileci, düzenci.

mekr / مكر

 • Hile, aldatma.
 • Hile. (Arapça)

mekur

 • Hileci, yalancı, dolandırıcı.

merkez-i hilafet / merkez-i hilâfet

 • Hilâfet merkezi, halifelik makamının bulunduğu yer.

muhili / muhîlî

 • Hilekârlık. Sahtekârlık. Hile.

muhtale

 • Hileci ve dalavereci kadın.

muhtedi'

 • Hilekâr. Dolandırıcı.

muhtediane / muhtediâne

 • Hile ve dalaverecilikle. (Farsça)

muhtelib

 • Hilekâr, aldatıcı, hile yapan, dalavereci.

mümakere

 • Hile etmek, aldatmak.

nemş

 • Hile, oyun, dalavere, desise. (Farsça)

pelus

 • Hilekâr. Hile yapan. (Farsça)

riv

 • Hile, düzen. (Farsça)

rü'yet-i hilal / rü'yet-i hilâl

 • Hilâl (yeni ayın) görülmesi. Kamerî ayların başında ve sonunda hilâlin görülerek ayın başının ve sonunun anlaşılması.

sahtekari / sahtekârî

 • Hilekârlık, sahtekârlık. (Farsça)

şerait-i hilafet

 • Hilafetin şartları.

telbis / telbîs / تلبيس

 • Hile, oyun.
 • Hile yaparak aldatma. (Arapça)

temahhul

 • Hile etmek.

tuba-i hilkat

 • Hilkat ağacı, hilkat tubası. Kâinat, teşbih yapılarak tuba ağacına benzetilmiştir.

zerk

 • Hile, şırınga.

zerk-füruş

 • Hileci, hilekâr. İkiyüzlü, müraî. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın