LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te heyecan ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

dram

 • yun. Korkunç ve kanlı tiyatro piyesi.
 • Müthiş bir vakıa. Musibet, felâket. Heyecan uyandıran hâdise veya hareket.

dramatik

 • yun. Drama benzer. Heyecan verici, acıklı.
 • Temsil yapılmak üzere yazılan heyecan verici veya acıklı tiyatro eseri. Acıklı olanına Trajedi, gülünç olanına da Komedi denir.

ehl-i istiğrak

 • Mânevî bir coşku ve heyecan ile kendinden geçmiş hâle gelen zâtlar.

emr-i müheyyic

 • Heyecan verici iş.

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

feylesof

 • Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatıp, yaldızlı, heyecanlı sözlerle inandırmaya çalışan kimse. Felsefeci.

haic

 • (Hâyic) Coşkun, heyecanlı.

halecan / halecân / خَلَجَانْ

 • Titreme. Kalb çarpıntısı. Heyecan.
 • Titreme, heyecan.

helecan

 • Titreme, heyecan, kalp çarpıntısı.

heyc

 • Heyecan, telaş.
 • Galeyan, tahrik.
 • Kavga, harp, savaş, cenk.

heyecan / heyecân / هيجان

 • Coşku. (Arapça)
 • Heyecan. (Arapça)

heyecan-ı kalbi / heyecan-ı kalbî

 • Kalple heyecana kapılma.

heyecanat / heyecânât

 • Heyecanlar.

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

hiss-i heyecan

 • Heyecan veren his.

i'tidal-i dem

 • Soğukkanlı davranış. Heyecanlanmadan, acele etmeden, düşüne düşüne ve tedbirli hareket.

ıh

 • Deveyi çökertmek için kullanılır sestir.
 • Yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermeği tasvir eder.

ıhlamak

 • Ih diyerek deveyi çökertmek.
 • Ih diyerek yorgunluk ve heyecanla hızlı nefes vermek.

ihtika'

 • Bir şeyin sağlamlığı, muhkemliği.
 • Dimağ heyecanı.

iltiya'

 • Heyecanlanmak, iç alevlenmesi.
 • İç sıkıntısı çekme, dertlenme.

irticac

 • Çalkanmak. Heyecana gelme.
 • Sarsıntı. Muztaribane hareket etmek.

lirik

 • Heyecan ve ahenge fazla ehemmiyet verilen şiir.
 • Bu tarzda şiir yazan şair.

medar-ı müheyyic / medâr-ı müheyyic / مَدَارِ مُهَيِّجْ

 • Heyecanlandıran sebeb.

müheyyic

 • Tehyic eden. Heyecan veren.
 • Heyecanlandıran.

müheyyiç

 • Heyecan verici.

müheyyic / مهيج

 • Heyecan verici. (Arapça)

müteheyyic

 • Heyecana gelen, coşan, coşkun, heyecanlı.
 • Heyecanlı.

müteheyyicane / müteheyyicâne

 • Coşkunlukla, heyecana gelerek. (Farsça)

naşiz

 • Karısına karşı çok zâlim olan koca.
 • (Kalb) heyecanla coşma.
 • Kalkmış, kabarmış, atan (damar).

nefr

 • Heyecan verici bir emirden dolayı bir yerden bir yere fırlayıp çıkmaktır. Ürkmek demek olan "Nüfur" da bu mânâdandır. Fakat "Nüfur" tek başına kaçıp kurtulmak için menfi bir harekette kullanıldığı hâlde; "nefr", düşmana karşı gaza için fırlayıp çıkmakta kullanılır. Ve böyle çıkıp toplanan cemaate "n

pür-heyecan / pür-heyecân

 • Heyecan dolu. Çok heyecanlı. (Farsça)

serüven

 • Başa gelen, heyecan verici hâdise. Sergüzeşt, macera.

şur / şûr / شور

 • Heyecan, coşku. (Farsça)
 • Tuzlu. (Farsça)
 • Gürültü. (Farsça)

tedhiş-i ezhan / tedhiş-i ezhân

 • Zihinlerde heyecan meydana getirme.

teheyyüc / تهيج

 • Heyecanlanma. Coşma. Deprenme. Harekete gelme.
 • Heyecanlanma. (Arapça)

teheyyücat / teheyyücât

 • (Tekili: Teheyyüc) Coşup heyecanlanmalar.

tehyic / tehyîc

 • Heyecanlandırma. Coşturma.
 • Ayağa kaldırma.
 • Coşturma, heyecanlandırma.
 • Heyecanlandırma.

tehyiç / tehyîç

 • Heyecanlandırma, harekete geçirme.

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

tehyicat / tehyicât

 • (Tekili: Tehyic) Coşturmalar, heyecanlandırmalar.

vecd

 • Aşk, muhabbet. Kendinden geçecek, unutacak kadar İlâhî bir aşk hali.
 • Yüksek heyecan. İştiyakın galebesi.

vecd-efza / vecd-efzâ

 • Vecdi artıran, heyecanı çoğaltan. (Farsça)

vecdaver / vecdâver / وجدآور

 • Coşkulu, heyecanlandıran. (Arapça - Farsça)

vecdi / vecdî

 • Vecdle ilgili, heyecanla ilgili.

velvele-i naz ü niyaz / velvele-i nâz ü niyaz

 • Allah'a yalvarıp yakarmanın heyecanlı, coşkun sesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın