LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hev kelimesini içeren 22 kelime bulundu...

arzu-dar / arzu-dâr

 • Hevesli, talebli, istekli, arzulu. (Farsça)

bad-ı heva / bâd-ı hevâ

 • Hevâ ve heves. Eğlence. Bedava. Boş.

bülheves

 • Heves ve isteği çok, maymun iştahlı. (Farsça)

ehl-i ehva / ehl-i ehvâ

 • Heva ehli, arzu ve isteklerine tabi olanlar.

ehva / ehvâ

 • Hevalar; gelip geçici arzu ve istekler.

hevesat / hevesât

 • Hevesler, gelip geçici arzu ve istekler.
 • Hevesler, geçici arzular, yasak istekler.

hevesdar / hevesdâr / هوسدار

 • Hevesli. (Farsça)
 • Hevesli. (Arapça - Farsça)

hevesi / hevesî

 • Hevesle ilgili.

heveskar / heveskâr / هوسكار

 • Hevesli, istekli.
 • Hevesli istekli, arzulu. Meyli ve arzusu olan, heves eden. (Farsça)
 • Hevesli.
 • Hevesli, istekli. (Arapça - Farsça)

heveskarane / heveskârâne

 • Hevesine, gelip geçici istek ve arzularına düşkün bir şekilde.
 • Heves edercesine.

heveskari / heveskârî

 • Heveskârlık, heveslilik. (Farsça)

hevesnak / hevesnâk

 • Hevesli, heves edici, istekli. (Farsça)

hevesperver

 • Hevesli, heveskâr. (Farsça)

hevesperverane / hevesperverâne

 • Hevesine düşkün bir biçimde.

mel'abe-i hevesat / mel'abe-i hevesât

 • Heveslerin oyun yeri.

mütehevvisane / mütehevvisâne

 • Heveslenerek.
 • Hevesine düşkün olarak.

nefif

 • Hevâ.

nefs-i pürheves

 • Heveslerinin peşinde koşan nefis.

pürheves

 • Heveslerinin peşinde koşan.
 • Hevesle dolu.

saba

 • Hevâ ve nefsine meyletme. Delikanlılık.

tarik-i dünya / târik-i dünya

 • Hevâ ve hevesi terkeden. Dünyanın fâni olan cihetini terkedip Allah rızası yolunda olan.

tehevvüs

 • Heveslenme.
 • Heveslenme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın