LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te helak ifadesini içeren 106 kelime bulundu...

ad / âd

 • Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.

anet

 • Günah. Zinâ .
 • Helâk.
 • Fesâd.
 • Meşakkat.
 • Kalb darlığı.
 • Hata. Galat.
 • Tıb: Kırılan bir kemiğin sarıldıktan sonra tekrar kırılması.

as'ase

 • Oturak yerin yumuşağı.
 • Helâk olmak.
 • Fesâd etmek.

ashab-ı ress / ashâb-ı ress

 • Kur'anda bahsi geçen bir kavim adıdır. Kimler oldukları kati bir şekilde tesbit edilemiyor. Râvilerin ekserisi, peygamberlerine isyan eden ve onu öldürüp kuyuya atan, bundan dolayı da Cenab-ı Hakkın helâk ettiği bir kavim olduğu hakkında ittifak etmektedir. (Furkan Suresi, 38 inci Ayet)

ba'd

 • Zaman zarfıdır ve te'hir ifade eder.
 • Helâk olmak mânâsına mastardır.

baad

 • Helâk olmak.

bagar

 • Bir yakıcı hastalıktır ki devede vâki olur; suyu içip kanmaz ve sonunda ondan helâk olur.

bah'

 • Helâk etme.

baykara

 • Helâk olma, mahvolma.
 • Böbürlene böbürlene sallanarak yürüme.
 • Malı çok olma.
 • Yırtıcı bir kuş.

berbad

 • Harap. Kötü. Virâne. Bozuk. Perişan. Telef ve helâk olmuş. (Farsça)

besl

 • Helâk etmek.
 • Men'etmek.
 • Çirkin yüzlü olmak.
 • Helâl ve haram.

bevr

 • Helâk olma. Yok olma.
 • Sınama, deneme.
 • Alış-veriş sıkıntısı.
 • Sürülmemiş yer.

beyd

 • Helâk olmak.
 • Gayr, diğer.

beyr

 • Helâk olmak.
 • Bâtıl olmak.

büz

 • Harap yer.
 • Fâsid nesne.
 • Helâk.

cudi-i islamiyet / cudi-i islâmiyet

 • Her türlü helâket ve felâketlerden İslâmiyetle necat bulunacağını ifâde eden bir teşbihdir.Nasıl ki Nuh tufanında Nuhun (A.S.) gemisi Cudi Dağında karaya oturup kurtuldukları gibi.

dam'

 • (Çoğulu: Dümu-Edmu) Helâk olmak.
 • Göz yaşı.

darbe-i müthişe ve mühlike

 • Dehşet veren ve helâk eden darbe.

debar

 • Mahvolmak. Helâk olmak.

demar

 • Helâk, mahv, telef, ölüm, mevt. (Farsça)

demar-aver / demar-âver

 • İntikam alan, müntakim. Helâk eden. (Farsça)

dimar

 • Helâk, mahv.

dıya

 • Helak olmak, telef olmak.

dull

 • Helak.

dumur

 • Bir uzvun maddi veya mânevi kabiliyetinin körelmesi. Gıdasızlıktan dolayı bir uzvun kuruyup kalması. Helâk. Körelmek.
 • Bir yere izinsiz gitmek.

ferse

 • İnsanın boynunda ve arkasında olan ve gittikçe zaaf verip boynunu ve belini eğip, helâk eden yel.

garam

 • Helâk. Mahv.
 • Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu.
 • Hedef.

gavl

 • (Çoğulu: Gavâyil) Helâk etmek.
 • Kin tutmak.
 • Çok miktar toprak.
 • Feyizden uzaklık.

gul

 • Boş ve virane yerlerde bulunan ve helâk edici olan bir cin tâifesi. İfrit, hortlak.
 • Ölüm.
 • Belâ.

halem

 • Helâk olmak.
 • Dibâgat yaparken derinin kurtlanması.

halik / hâlik / هَالِكْ

 • Helâk olan. Mahv olan. Fenaya giden. Fâni. Zâil.
 • Helâk olan, yokluğa giden.
 • Helâk olan, yıkılan, bozulan, silinen.
 • Helâk olan.

hanasir / hanasîr

 • Helâk olmak.

hayn

 • Helâk olmak.

helak / helâk / هلاک

 • Yok olma. (Arapça)
 • Ölme. (Arapça)
 • Helâk etmek: (Arapça)
 • Yok etmek, ortadan kaldırmak. (Arapça)
 • Öldürmek. (Arapça)
 • Helâk olmak: (Arapça)
 • Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Çırpınmak. (Arapça)

helaket / helâket

 • Helâk olma, yıkılma.

heleke

 • Helâk.
 • Düşen.

heluk

 • Helâk olucu, helâk olan.
 • Fâcire kadın. Kötü hayata alışmış kadın.

i'tab

 • Öldürme, katletme. Helâk etme.

ibade

 • Helâk etmek.

ibag

 • Helâk etmek.

ibare

 • Helâk etmek.

ida'

 • Fasid olmak. Bozulmak.
 • Helâk olmak.
 • Yardım etmek.

ihanet

 • Helâk etmek. Öldürmek. Mahvetmek.

ihlak / ihlâk / اهلاک

 • (Helâk. dan) Harcama, tüketme, bitirme.
 • Yok etme, helâk etme, öldürme.
 • Helâk etme, yok etme.
 • Helak etme, yok etme, öldürme. (Arapça)

irda'

 • Helâk etme, aşağı düşürme.

ıtmas

 • Bir şeye geriden uzaktan bakmak. Helâk etmek.

ittias

 • Öldürme, helâk etme.

kahr

 • Mahvetme, helâk etme.
 • Çok kederlenme, çok üzüntü duyma.

kalet

 • (Çoğulu: Kılât) Helâk olmak.
 • Dağlarda, içinde su biriken çukur.
 • Göz çukuru.
 • Baş parmağın dibinde olan çukur.

kebb

 • Hor ve zelil etmek, yüzü üstüne bırakmak, helâk etmek.

ma'tab

 • (Çoğulu: Meâtıb) Helâk olacak yer.

maklete

 • Helâk olacak yer.

mehalik / mehâlik

 • Tehlikeler, tehlikeli işler, helâk eden işler.

mekk

 • Emmek.
 • Helâk etmek.
 • Noksan etmek, eksiltmek.

min-el mühlikat

 • Helâk edenlerden. Mühlik olanlardan.

mubik / mûbik

 • (Çoğulu: Mubikat) Helâk edici.
 • İsyan.
 • Büyük günah.
 • Helak edici, büyük günah.

mubikat

 • (Vebk. den) Helâk edici şeyler. Mühlik.

müdemmir

 • Tedmir eden. Yok eden. Helak eden. Mahveden.

mugavele

 • Bir kimseyi azdırıp yoldan çıkarmak.
 • Helâk etmek.

mühlik

 • Helâk eden, öldüren.
 • Helâk edici, yok edici.
 • Helâk eden. Öldüren. Öldürücü. İfsad eden. Bozan. Kıtal.

mühlikat / mühlikât

 • (Tekili: Mühlik) Kötü ve günah olan işler.
 • Helâk edenler. Hayrı ve sevabı bozan fenâ hareketler.

mühlikat-ı seb'a / mühlikât-ı seb'a

 • Yedi büyük ve helâk eden amel. Yedi büyük günah.

mümit

 • Ölümü yaratan, ölümü veren, imâte eden. Helâk eden.

müshit

 • Helâk edici.

müstehlik

 • (Helâk. den) İstihlâk eden, satın aldığı şeyi bizzat kullanıp sarfeden, harcayan. Tüketici.

mutammirat

 • Zarar verici ve helâk edici gizli şeyler.

mütehalik / mütehâlik

 • (Helâk. dan) Tehâlük eden, kendini tehlikeye atacak kadar acele eden.

nefk

 • Helâk olmak.

nehber

 • Helâk olacak yer.

nüfuk

 • Helâk olmak.

remd

 • Helâk olmak.
 • Gözün çapaklanması. Göz hastalığı.

reşak

 • Helâk etmek.
 • Atmak.

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

sa'k

 • Ansızın düşmek.
 • Çağırmak.
 • Helâk olmak.

saak

 • Bir şiddet sebebi ile helâk olmak, ölmek, bayılmak.
 • Aklın gitmesi.

sebr

 • Men'etmek, engel olmak.
 • Helâk etmek.
 • Hapsetmek.

şecb

 • Helak etmek, mahvetmek.
 • Kederlenmek, tasalı olmak.

şecib

 • Helâk olan, mahvolan.

selel

 • Helâk olmak, mahvolmak.

semud kavmi / semûd kavmi

 • Sâlih aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği ve îmân etmedikleri için büyük bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk olan kavim.

serb

 • (Çoğulu: Sürub) İçyağı.
 • Helâk olmak.
 • Bozulmak, fâsid olmak.
 • Beğenmeme. Azarlama. Çekiştirme.

seyh

 • Helâk edici, mahveden.
 • Ayağın batması.

şeyt

 • Helâk olmak, mahvolmak.
 • Yanmak.
 • Kaynamak.

si'la'

 • (Çoğulu: Seâli) Helâk.
 • Cin sâhirleri.

sübur

 • Helâk, helâket. Mahvolmak.
 • Men olmak, kovulup sürülmek.

süvaf

 • Fena, helâk, mahvolma.
 • Hayvanların ölümü.

tahe

 • Helâk oldu, berbad oldu (meâlinde fiil).

tall

 • Çiğ, kırağı. İnce yağan yağmur, çisinti. Şebnem.
 • Helâk etmek, iptal.
 • Güzel, lâtif şey.
 • Şiddet.

tavh

 • Helâk olmak.
 • İftira etmek.

tayh

 • Helâk etmek veya helâk olmak.
 • Bırakmak.

tebar

 • Helâk, bitme, yok olma.

tedemdüm

 • Helâk olmak.

tefeb

 • Helâk olmak, mahvolmak.

tehalük

 • (Çoğulu: Tehâlükât) (Helâk. dan) İstekle atılma. Tehlikeye aldırış etmeden, birbirini çiğneyecek gibi koşuşma.

tehlik

 • Öldürme. Helâkete düşürme.

tehlike

 • (Tehlüke) (Helâk. den) Helâkete sebep olacak hâl. Felâket.

tenufe

 • (Çoğulu: Tenânif) Helâk olacak yer.
 • Sahra.
 • Yazı.

tenuk

 • (Tenuka, Tenukıye) : Helâk olacak yer.
 • Sahra.
 • Yazı.

tetbir

 • Helâk etmek, mahvetmek.

tetyib

 • Helâk etmek, mahvetmek.

teva

 • Mâlın helâkı. Mülkün helâk olması.

tezehhuk

 • Bâtıl olmak.
 • Helâk olmak, mahvolmak.

tiyfak

 • Helâk olmak, mahvolmak.

tuh

 • Helâk olmak.
 • Berbad olmak. (Hakaret için söylenilen bir kelimedir)

zahik

 • Berbat, perişan, helâk olmuş.
 • Bâtıl. Köhne.

zehk

 • Helâk olmak, mahvolmak.
 • Bâtıl olmak.
 • Okun nişanı aşıp geçmesi.
 • Çıkmak, huruç.
 • Derin kuyu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın