LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hayasiz ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

beza

 • Konuşmada açık saçıklık.
 • Hayasızlık, utanmazlık.

beziyy

 • Hayâsız, utanmaz kimse.

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

bi-ar / bî-ar

 • Arsız, hayasız, utanmaz.

bi-ruyi / bî-ruyî

 • Yüzsüzlük, edebsizlik, hayâsızlık. (Farsça)

bihaya / bîhayâ / بى حيا

 • Utanmaz, hayasız. (Farsça - Arapça)

bistah

 • Küstah, hayâsız, edepsiz, arsız, utanmaz adam. (Farsça)

cali'

 • Açık-saçık kadın. Hayasız kadın.
 • Utanmaz, utanması kıt olan adam.

cefcaf

 • Hayâsız, ahlâksız kadın. (Farsça)

ebu-l iber

 • Utanmaz, edepsiz, hayasız adam.

eclef

 • (Cilf. den) Çok edepsiz, pek hayasız.

ezuc / ezûc

 • Hayâsız ve edebsiz adam.
 • Sert başlı at.

fahişe

 • Ahlâksız ve hayâsız kadın. Namusunu korumayan kadın.
 • Allah'ın menettiği şey.
 • Zâniye. Kahbe.

fahişeler güruhu / fâhişeler gürûhu

 • Namusunu koruyamayan iffetsiz, hayasız kadınlar topluluğu.

fazahat

 • (Çoğulu: Fazâyih) Alçaklık, edepsizlik, hayâsızlık.

fuhuş

 • Çok çirkin ve ahlâksız işler, hayasızlık.

halaat / halâat

 • Yüzsüzlük, utanmazlık, hayâsızlık.
 • Kötülüğünden dolayı ailesi ve cemaatı kendisinden ayrılan kimse.

hali'

 • Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Hâlia'dır.)
 • İtaatsız, isyan eden, utanmaz, kayıtsız, hayasız.
 • Kovulmuş.
 • Soyulmuş.

hıyre-çeşm

 • Kamaşık ve donuk gözlü. (Farsça)
 • Cesur, atılgan. (Farsça)
 • İnatçı, muannid. (Farsça)
 • Utanmaz, hayâsız, arsız. (Farsça)

hıyreçeşm / خيره چشم

 • Arsız, hayasız. (Farsça)
 • Cesur, gözüpek. (Farsça)

iffetsizlik

 • Hayasızlık.

lul

 • (Luli) Utanmaz, hayasız ve namussuz kadın. (Farsça)
 • Nâzik ve zarif. (Farsça)
 • Şarkı söyleyip oynayan fahişe kadın. (Farsça)

mütehettik

 • (Hetk. den) Yırtılan, tehettük eden.
 • Edebsiz, utanmaz. Hayasız.

na-daşt

 • Hayâsız, utanmaz. (Farsça)

perde yırtılmak

 • Hayasızlık etmek, utanmazlık.

perdeber-endaz

 • Perdeyi kaldırıp atan. (Farsça)
 • Utanmayı bırakan, sıkılmayan, utanmayan, hayâsız. (Farsça)

perdebirunane / perdebirûnâne

 • Edep perdesini yırtarcasına, hayasızca.

perdeder

 • Perde yırtan. Utanmaz, hayâsız. (Farsça)

rezil

 • Alçak, adi, utanmaz, hayâsız, soysuz.

şarlatan

 • Yalancı. Yüksekten atarak karşısındakini aldatan. Hayasız. (Fransızca)

selfa'

 • Bahadır. Kahraman ve cesâretli kimse.
 • Yüzsüz, utanmaz, hayâsız, kötü kadın.
 • Kuvvetli deve.

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.

şirret

 • Terbiyesizlik, hayasızlık, edebsizlik.
 • Geçimsiz, huysuz ve kavgacı.

şuh

 • Şen ve hareketlerinde serbest olan. (Farsça)
 • Nazlı, işveli. (Farsça)
 • Açık saçık, hayasız. Oynak. (Farsça)

tehettük

 • (Çoğulu: Tehettükât) (Hetk. den) Yırtılma.
 • Utanmazlık ve hayâsızlıkta aşırı derecede olma.

unfus

 • Edepsiz ve hayâsız kadın.

üstah

 • Edebsiz, hayasız, utanmaz kimse. (Farsça)

vakih / vakîh

 • Hayâsız, utanmaz, edepsiz.

vekahat / vekâhat / وقاحت

 • Hayâsızlık. Utanmazlık. Edebsizlik.
 • Arsızlık, utanmazlık, hayasızlık. (Arapça)

vekahet / vekâhet

 • Hayâsızlık, utanmazlık, edebsizlik, yüzsüzlük.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın