LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te have ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

derhişte

 • Cömertlik, sehavet. (Farsça)

emdeş

 • Elinin sinirlerinde rahâvet olup eti az olan kimse.

habhabe

 • Yumuşaklık, rahavet.
 • Muzdarip olmak, acı çekmek.

ihsanperver

 • İhsan edici. İyiliği çok sever. (İhsan ihsandır, eğer nev'e olsa veya muhtaca ve fakire olsa. Sehavet o vakit tam sehavettir, eğer millet için olsa, yahut milleti tazammun eden bir ferde olsa güzeldir. Şayet muhtaç olmayan şahsa olsa, şahsı tembel eder. Çingeneliğe alıştırır. Elhasıl, millet bâkidir (Farsça)

istirha'

 • (Rehavet. den) Gevşeme, uyuşma, tembelleşme, rehavet gelme.

kesalet

 • Tembellik. Üşenmek. Uyuşukluk. Rehâvet.

mantıki kıraet / mantıkî kırâet

 • Acele etmeyerek fakat imlâ kaidelerine dikkat ederek, yâni virgüllerde biraz, noktalı virgüllerde biraz daha durmak, teâcüb ve istifhamları anlatmak, muhaverelerde konuşanların sözlerini ayırmak suretiyle okumaktır.

mübazele

 • Cömertlik, sehâvet.

muhaverat

 • (Tekili: Muhavere) Konuşmalar. Muhâvereler. Karşılıklı görüşüp konuşmalar.

muhavere

 • (Çoğulu: Muhaverat) Konuşma. Görüşerek konuşma.

mükaleme / mükâleme

 • Konuşma, müzakere, muhavere.
 • Karşılıklı konuşma. Anlaşma. Müzakere. Muhavere. Söyleşme.

nihavendi / nihavendî

 • Nihavend şehrine ait. Nihavendli. (Farsça)

rahv

 • Gevşek, sölpük, rahâvetli.

rehavetkar / rehavetkâr / رخاوتكار

 • Rehavet verici. (Arapça - Farsça)

rihve

 • (Ruhve) Rehâvetli, gevşek.
 • Tecvidde: Harf sükun ile söylenirken sesin akması hâli.

rihve-i mehmuse harfleri

 • "Fe, ha, se, he, şın, hı, sad, sin" Bu harflerde sesin kemâli ile nefes birlikte akar. Rehavet ve hems sıfatı, zayıf sıfatlardır, bunun için rehavet sesin kâmilen akmasını, hems de nefesin kâmilen akmasını icabettirir.

rıhvet

 • Gevşek ve sölpük olma. Rahavet.

sahavet / sahâvet

 • Bk. sehâvet.

samih

 • Cömert, eli açık sahavet sahibi ve civanmert olan.

şedide-i mechure

 • Elif, cim, dal, tı, ba harfleridir. Bunların zıddı: Rehavet (rahvet) ile Beyniye sıfatıdır.

sehavet

 • (Bak: Sahavet)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın