REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hat kelimesini içeren 104 kelime bulundu...

ağlat / ağlât / اغلاط

 • Hatalar. (Arapça)

amir-i hatadar / âmir-i hatâdar

 • Hâtâlı idareci, yönetici.

bergerde

 • Hatırda tutulmuş, ezberlenmiş, hıfzedilmiş. (Farsça)

bergüzar / bergüzâr / برگذار

 • Hatırlatmak için armağan, hediye vermek. (Farsça)
 • Hatırlanmak için hediye verme.
 • Hatıra, hediye, yadigâr. (Farsça)

bilagalat / bilâgalat

 • Hatasız, yanlışsız.

dehun

 • Hatırlama, ezber okuma. (Farsça)

der-hatır

 • Hatırda.

derhatır / derhâtır

 • Hatıra getirme.
 • Hatırlama.

derhatır ettirmek

 • Hatırlatmak.

eser-i hata / اَثَرِ خَطَا

 • Hatâ eseri.
 • Hata eseri, sonucu.

fireuni / fireunî

 • Hat, minyatür, tezhib gibi güzel san'atlarda kullanılan bir kâğıt cinsi.

galat / غلط / غَلَطْ

 • Hata.
 • Hata.
 • Hata.

galatat

 • Hatalar, yanlışlar.

hafıza / hâfıza / حَافِظَه

 • Hatırlama kābiliyeti.

hata-ender / hatâ-ender

 • Hatâ içinde.

hata-yı mahz / hatâ-yı mahz

 • Hatanın ta kendisi.

hataalud / hataâlûd / خطا آلود

 • Hatalı, yanlış dolu. (Arapça - Farsça)

hatabahş / hatâbahş / خطا بخش

 • Hataları affeden. (Arapça - Farsça)

hataen

 • Hatâ olarak, yanlışlıkla.

hataender / hatâender

 • Hata içinde.

hataiyyat / hatâiyyât / خطائيات

 • Hatalar, yanlışlıklar. (Arapça)

hatakar / hatâkâr / hatakâr / خطاكار

 • Hatalı, suçlu.
 • Hatalı.
 • Hatalı, hata yapan. (Arapça - Farsça)

hatakarane / hatâkârane / hatâkârâne

 • Hatalı ve kusurlu.
 • Hata edercesine.

hatapuş / hatâpûş / خطاپوش

 • Hataları örten. (Arapça - Farsça)

hatarkar / hatarkâr

 • Hatarlı, korkulu. (Farsça)

hataya / hatâyâ

 • Hatalar.

hatemane

 • Hâtem'e yakışacak şekil ve surette. Cömertçesine. (Farsça)

hatemiyet

 • Hatemlik.

hatia / hatiâ

 • Hata, yanlış.

hatiat / hatîât

 • Hatalar, yanlışlar.
 • Hatalar.

hatib / hatîb / خطيب

 • Hatip. (Arapça)

hatibane

 • Hatibcesine. Güzel ve akıcı söz söyleyenlere yakışırcasına. Nutuk atarcasına. (Farsça)

hatie / hatîe

 • Hatâ. Günah. Kabahat. Suç.

hatır / hâtır / خاطر

 • Hatır, gönül. (Arapça)

hatır-azar

 • Hatır kıran. (Farsça)

hatır-azürde

 • Hatırı kırılmış. (Farsça)

hatır-nişan

 • Hatırda kalan, akılda duran. (Farsça)

hatır-saz

 • Hatır yapan, gönül alan.

hatıra / hâtıra / خاطره

 • Hatıra, hatıra gelen. (Arapça)
 • Hatıra getirmek: Aklına getirmek, düşünmek. (Arapça)
 • Hâtıra hutûr etmek: Hatırlamak, anımsamak. (Arapça)

hatırat / hâtırât

 • Hatıralar.
 • Hâtıralar, anılar.

hatırşinas / hâtırşinâs / خاطرشناس

 • Hatırbilir. (Arapça - Farsça)

hattat / خطاط

 • Hattat, güzel yazı yazan. (Arapça)

havatin / havâtîn / خواتين

 • Hatunlar, saygın hanımlar. (Türkçe > Arapça)

havatır / havâtır

 • Hâtıralar. Fikirler. Düşünceler.
 • Hâtıralar, düşünceler.
 • Hatıralar.

hıtabet

 • Hatiplik etmek.

hitabet / خطابت

 • Hatiplik. (Arapça)

huteba / hutebâ

 • Hatipler.

hutur / hutûr

 • Hatıra gelme.
 • Hatırlama.

hutur etmek

 • Hatıra gelmek.

ıhta'

 • Hatâ etmek, yanılmak.

ihtar / ihtâr / اخطار / اِخْطَارْ

 • Hatırlatmak. Dikkati çekmek. Tenbih. Uyarma. Kalbe gelen doğuş, ilham.
 • Hatırlatma.
 • Hatırlatma, uyarı.
 • Hatırlatma.
 • Hatırlatma.

ihtar eden

 • Hatırlatan.

ihtar edici

 • Hatırlatıcı, ikaz edici.

ihtar edilen

 • Hatırlatılan, ikaz edilen.

ihtar etme

 • Hatırlatma.

ihtar etmek

 • Hatırlatmak, uyarmak.

ihtarat / ihtarât

 • Hatırlatmalar.

imhar

 • Hâtun için mehr tayin etmek. Evleneceği kız veya kadın için mehr tayin etmek.

irtam

 • Hatırlamak için parmağa iplik bağlama.

izhal

 • Hatırdan çıkarma, unutma.

izkar / izkâr

 • Hatıra getirmek, andırmak, hatırlatmak.

kesr-i hatır / kesr-i hâtır

 • Hatır kırma.

lahn

 • Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
 • Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir.
 • Tegannî, sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mâ

layuhti / lâyuhtî

 • Hatasız, yanlışsız, yanılgısız.
 • Hatâsız, hatâ işlemez. Yanılmaz.
 • Hatasız.

mikşat

 • Hattatların, kamış kalemlerinin kabuğunu soymakta kullandıkları âlet.

mu'tezil

 • Hatâsını itiraf edip, idrâk ederek melâmeti kabul eden. Kendi kötülüğünü kabul eden.

mugalata / mugâlata

 • Hatâlı ve yanlış söz, karşısındakini yanıltmak için söz söylemek veya bu sûretle söylenen söz.

mugberr-ül hatır / mugberr-ül hâtır

 • Hatırı kalmış, gücenmiş.

muhti / muhtî

 • Hata yapan.

muhtıra

 • Hatırlatmak veya hatırlamak için yazılan tezkere.
 • Hatırlatma.

mukil / mukîl

 • Hataları, yanlışları afveden.
 • Hataları affeden.

mümsiha

 • Hattatların, kalemin mürekkebini silmekte kullandıkları bez.

müzekkir

 • Hatırlatan.

na-mutasavver

 • Hatır ve hayale gelmez. (Farsça)

pürsiş-i hatır / pürsiş-i hâtır

 • Hatır sorma.

rakımü'l-huruf / râkımü'l-hurûf

 • Hattat, bu mektubu yazan.

san'at-ı hat

 • Hat, yazı sanatı.

saniha-ara / saniha-ârâ

 • Hatıra gelen, akla gelen. (Farsça)

sehiv / سَهِوْ

 • Hatâ, unutarak yapılan yanlış.
 • Hata, yanlışlık.
 • Hata.

sehv

 • Hata, yanlış, yanılma.
 • Hata, yanlış.

sehven / سَهْوًا

 • Hata olarak.

sübt

 • Hatmi gibi bir otun adı.

taakkul

 • Hatırlama. Zihin yararak anlama. Akıl erdirme. Hatıra getirme.

tahattur / تَخَطُّرْ

 • Hatırlama.
 • Hatırlama.
 • Hatırlama.

tahattur eden

 • Hatırlayan.

tahattur etmek

 • Hatırlamak.

tahtie / tahtîe

 • Hatalı görme.
 • Hatâya düşürme; "Benim yolum doğrudur, hatâ ihtimali var. Başkalarının yolu hatâdır, doğru olma ihtimali var." görüşünde olmak.

tahtıe / تخطئه

 • Hata bulma. (Arapça)

tahtie / تَخْطِئَه

 • Hatalı görme.

tahtiye

 • Hatâya düşürmek, yanıltmak.

tamam-ı ismet

 • Hata ve günahlardan tamamıyla uzak.

tarz-ı tezkir

 • Hatırlatma şekli.

tehatu'

 • Hatâ etmek, kabahat işlemek.

tezkir / tezkîr / تذكير

 • Hatırlatma, ikaz etme.
 • Hatırlatma.
 • Hatırlatma. (Arapça)
 • Tezkîr edilmek: Hatırlatılmak, dile getirilmek. (Arapça)
 • Tezkîr etmek: Hatırlatmak, dile getirmek. (Arapça)

tezkire

 • Hatırlatma yazısı, not.
 • Hatırlatmaya yarayan yazı, hatırlatma yazısı.

yad / yâd

 • Hatırlama, anma.

yad etmek / yâd etmek

 • Hatırlamak, anmak. Zikir.

yad ettirmek

 • Hatırlatmak.

yad-ı gird / yâd-ı gird

 • Hatırlamak; Nakşibendiyye yolundaki on temel esastan biri. Her an Allahü teâlâyı anıp hatırlamaya çalışmak.

yaddar

 • Hatırda tutan, unutmayan. (Farsça)

yaddaşt

 • Hatırda tutulan şey. Hâtıra. (Farsça)

yade

 • Hâtıra. (Farsça)

yadigar / yadigâr / yâdigâr / يَادِ گَارْ

 • Hatıra. Bir kimseyi veya bir şeyi hatırlatan.
 • Hatıra.

yadigar-ı tahattur / yâdigâr-ı tahattur

 • Hâtıra, hatırlatacak bir hediye.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın