REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te harekete ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

bilvasıta müteharrik

 • Bir başka unsur aracılığıyla harekete geçen.

cenin

 • (Cenne. den) Ana karnındaki harekete başlıyan çocuk.
 • Gizli ve mestur, saklı olan şey.

debib

 • Yürümek.
 • Harekete geçmek.

debretmek

 • (Tepretmek) Kımıldatmak, harekete getirmek, oynatmak. (Türkçe)

gayret

 • Dikkatle ve sebatla çalışmak.
 • Kıskanmak, çekememek.
 • Hareketli ve temiz hislerle çalışmak.
 • Dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete gelmek.

hamiyet-i diniye-i milli / hamiyet-i diniye-i millî

 • Dinî ve millî esasların harekete geçirdiği hamiyet ve gayret duygusu.

haşefe

 • Hiss.
 • Harekete ve yürüyüş sesine derler.

hazhaza

 • Sallama, el ile harekete getirme.

hilaf-ı hareket / hilâf-ı hareket

 • Öngörülen harekete aykırılık.

hüsn-ü tedbir

 • İyi düşünülerek tutulan yol. Tefekkür ile tasmim etmek, ihtiyar olunacak meslek ve harekete karar vermek.
 • Bir kimseden bir haberi nakil ve rivâyet eylemek.
 • Bir şeye iyi muvaffak olmak için o işe muvafık ve hesaplı hareket etmek.

ihtizaz

 • Hafif titremek. Deprenmek.
 • Şevk ile meyil ve hareket. Harekete geçme.
 • Sallanma, sıçrayıp oynama.

ihtizaza gelmek

 • Titremek, harekete geçmek.

ihtizaza getirme

 • Harekete geçirme.

ihtizaza getirmek

 • Titretmek, harekete geçirmek.

in'aş

 • Harekete getirme, canlılık kazandırma. Yukarı kaldırma.

inbah

 • Uyandırma, uyarma.
 • Kımıldatma, harekete getirme.

intibah

 • Uyanıklık, göz açıklığı. Hassasiyet. Agâh ve münebbih olmak. Hakikatı ve hakkı anlayıp yanlıştan, fenadan dönmek.
 • Sinirlerin uyanması. Uzuvların harekete gelmesi.

kuvvet

 • Sükunette bulunan cisimleri harekete, hareket ettikleri sükunete getirmeğe muktedir olan sebeb. (Kuvvet, te'sir ettiği cisimlerin hâricindedir.)

merkuz

 • Tahrik olunmuş, harekete getirilmiş.
 • Ayakla tepilmiş.

metl

 • Tahrik etmek, kımıldatmak, harekete getirmek.

müdafaa

 • Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def'etmek. Savmak.
 • Düşman hücumunu men'etmek.
 • Mahkemede: İddiacının dâvasını def' edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak.

muharrik / مُحَرِّكْ

 • Harekete getiren. Hareket veren. Tahrik eden. Teşvik eden. Ayaklandıran.
 • Harekete geçirici, tahrik edici.
 • Harekete getiren.

muharrik-i vicdan

 • Vicdanı harekete geçiren, faaliyet azmi veren.

muharrike

 • Harekete geçiren duygu, refleks.

münfail

 • İnfiâl eden. Te'sir ile harekete geçen.
 • Muztarib, kederli ve muğber olan. Bir şeyden canı sıkılan. Alınmış, gücenmiş.

müteharrik

 • Harekete geçen, kımıldanan. Yerinde durmayıp hareket eden. Devir ve hareket eden.

müteheyyi'-i hareket

 • Harekete veya gitmeğe hazırlanmış.

netk

 • Atmak.
 • Yüzmek.
 • Kendine çekmek, cezbetmek.
 • Depretmek, silkmek, harekete geçirmek.
 • Oğlu ve kızı çok olmak.

otomatik

 • Kurularak veya vakti gelince harekete geçen, işleyen. (Fransızca)

rüşeym

 • Rahimde yavrunun bütün azalarının teşekkül etmiş şekli. (Harekete başlayan rüşeyme, cenin denir)

safbeste-i hareket

 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.
 • Harekete geçmek üzere saf bağlayıp hazır olan.

seferber

 • Harekete, yola çıkmaya hazır halde olmak.

ta'kibat / ta'kibât

 • Suç işleyene karşı harekete geçmek ve suçluluk derecesini araştırmak.

tahalhul

 • Deprenmek, harekete gelmek.
 • Aşağı etmek.

tahaşhuş

 • Deprenmek, harekete geçmek.

tahrik

 • Harekete geçirme.

tahrik eden

 • Harekete geçiren.

tahrik etme

 • Harekete geçirme.

tahrik etmek

 • Harekete geçirmek.

tecelcül

 • Deprenmek, harekete geçmek.

tefekkür

 • Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete getirmek.
 • Fikretmek. Düşünmek. Düşünceyi harekete geçirmek. Akıl yormak.

teheyyüc

 • Heyecanlanma. Coşma. Deprenme. Harekete gelme.

tehyiç / tehyîç

 • Heyecanlandırma, harekete geçirme.

tehyiç etmek

 • Harekete geçirmek.

tertere

 • Depretmek, harekete getirmek, tahrik etmek.

uruk-u insaniyetkarane / uruk-u insaniyetkârâne

 • İnsanlık değerlerini harekete geçiren damarlar, insanlık damarı, insanî duygular.

zenberek / زَنْبَرَكْ

 • (Zenburek) Hareket ettirmeğe yarıyan yay. Saatin zenbereği. (Farsça)
 • Hayvan üzerinde taşınan ve ateşlenebilen küçük top. (Farsça)
 • Mc: Faaliyet ve harekete sebep olan şey. (Farsça)
 • Harekete sebeb olan yay.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın