LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hararet ifadesini içeren 61 kelime bulundu...

ataş

 • Susama. Hararet.

ateş

 • Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. (Farsça)
 • Kızgınlık, hararet. (Farsça)
 • Hiddet, gazab, şiddet. (Farsça)
 • Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. (Farsça)
 • Yangın. (Farsça)
 • Gözyaşı. (Farsça)
 • Hastalık. (Farsça)
 • Harb, savaş. (Farsça)

ateşi / ateşî

 • Hararetli, ateşli; dokunaklı. (Farsça)
 • Ateş renginde. (Farsça)
 • Hiddetli, öfkeli. (Farsça)

ateşin / âteşîn / آتشين

 • Ateşli. (Farsça)
 • Hararetli. (Farsça)

bagel

 • Ilık su. Sıcak ve soğuk olmayan, harareti ikisinin arasındaki bir ısıda olan su. (Farsça)

berd

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.

bürudet

 • Soğukluk. Soğuk olmak. Hararetsizlik.
 • Mc: Münasebetteki soğukluk. Münaferet. Muhasama.

cazibe

 • Çekme kuvveti.
 • Mc: Letafet zamanı. Hüsn-ü cemal. (Hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet câzibeyi tevlid eder gibi bir âdet-i İlâhiyye, bir kanun-u Rabbanidir. Mek.)

ceyar

 • Gadaptan ve açlıktan dolayı göğüste olan hararet.

dif

 • (Çoğulu: Edfâ) Çok hararet.
 • Derin duvar.
 • Deveden gelen fayda, menfaat.

esir

 • Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen lâtif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.

galil

 • (Çoğulu: Gılâl) Güneşin harareti.
 • Susuzluk harareti.
 • Kin, hased.
 • Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği.

gaym

 • Bulut.
 • Sisli bulut tabakası.
 • Pek susayıp hararetlenmek.

germ-ülfet

 • Görüşmesi hararetli olan, hararetli ve sıkı-fıkı görüşen. (Farsça)

germi / germî

 • Hararet, sıcaklık, kızgınlık. (Farsça)

germiyyet

 • Sıcaklık, hararet. Ateşli ve hızlı çalışma.

gullet

 • Sıcaklık.
 • Susuzluk harareti.

hamie

 • Hararetli, çamurlu, volkanlı, alevli, dumanlı.

hamm

 • Çok sıcaklık, şiddetli hararet.

harafet

 • Hararetiyle dili yakan tad.

hararat / harârât

 • Hararetler, sıcaklıklar.

hararet-i gariziye / hararet-i garîziye

 • Vücudun normal harareti.

hararet-i heva / hararet-i hevâ

 • Havanın harareti. Havanın sıcaklığı.

harir

 • İpek. İpekten yapılmış.
 • Harâretli. Sıcak.

harr

 • Hararet, sıcaklık. Sıcak.
 • Hararetli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı.

harr-ı şedid

 • Şiddetli hararet, fazla sıcaklık.

hırkat

 • Hararet, sıcaklık, yanma.

hümma

 • (Çoğulu: Hümmeyât) Hastalıktan dolayı vücudda meydana gelen harâret.
 • Nöbetli hastalık.
 • Sıtma.

hummalı / hummâlı

 • Ateşli, kızgın.
 • Çok faaliyetli. Hararetli.
 • Hararetli, yoğun.

hümmeyat

 • (Tekili: Hümmâ) Hastalıktan dolayı vücutta meydana gelen şiddetli hararetler, ateşler.
 • Sıtmalar.
 • Nöbetli hastalıklar.

hurka

 • Yanmak.
 • Hararet.
 • Yanık çıban.

iltihab

 • Alevlenmek. Yanmak.
 • Tıb: Bir uzuvda olan hararet, yanma. Cerahat toplanıp yaranın hararetlenmesi.

kalori

 • Lat. Bir kilogram suyu bir derece ısıtmak için lâzım olan ısı miktarı.
 • Gıdaların vücuda yarayışlı olması ve hararet vermesi bakımından değeri.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.

la'c

 • (Çoğulu: Levâıc) Halecan etmek.
 • Acı vermek, elem vermek.
 • Yakmak.
 • Muhabbet ve aşktan dolayı yürekte hâsıl olan hararet.

mahrur

 • Hararetli. Ateşli. İçi hararetli olan.

mahrurane / mahrurâne

 • Ateşli ateşli. Hararetli bir surette. (Farsça)

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

mermaz

 • (Çoğulu: Merâmız) Harâretinden, üzerindeki yanacak gibi olan kumluk yer.

mevce

 • Bir dalga.
 • Ses, elektrik ve hararetin yayılma dalgalarından herbiri.

mikyas-ül harare

 • Harâret derecesini ölçen âlet. Termometre.

mincere

 • Soğuk suya harâret veren kızmış sıcak taş. (O suya "necire" derler.)

mizan-ül harare

 • Sıcaklığı, soğukluğu ölçen âlet. Termometre. (Mikyas-ul hararet de denir.)

muharrik

 • (Hark. dan) Tahrik eden, çok yakan.
 • Çok susatan, çok harâret veren.
 • Yakıp yıkan.

naire

 • (Çoğulu: Nevâir) Alev, ateş.
 • Hararet, sıcaklık.

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

nokta-i galeyan / nokta-i galeyân

 • Suyun buhara çevrildiği harâret derecesi.

remaz

 • Güneşin harâretinin çoğalması.

sahn

 • Sıcaklık, harâret.

şü'bub

 • Birden yağan sağanaklı yağmur.
 • Hiddetli ve şiddetli olan.
 • Şiddetli güneş harareti.

süar

 • Ateşin harareti.
 • Çok acıkmak.

sühunet / sühûnet

 • Sıcaklık, hararet. Hararet derecesi.
 • Sıcaklık, hararet.

tab

 • Parıltı. Parlayıcı. (Farsça)
 • Güç. Kuvvet. Takat. (Farsça)
 • Hararet. (Farsça)

teb / تب

 • Hararet. (Farsça)
 • Tıb: Sıtma. (Farsça)
 • Ateş, hastalık harareti. (Farsça)
 • Sıtma. (Farsça)

tef

 • Buhar. (Farsça)
 • Sıcaklık, hararet. (Farsça)

tefside

 • Hararetli, kızgın. (Farsça)

tefte

 • Hararetli, kızgın, kızmış. (Farsça)

termik

 • Sıcaklıkla alâkalı. Hararetle ilgili. (Fransızca)

üvera'

 • Ateş ve güneş harareti.
 • Susuzluk harareti.

va'k

 • Sıtma ve harareti.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın