LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te harab ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

alem-i kevn ü fesad / âlem-i kevn ü fesad

 • Cismani âlem. Bir taraftan vücuda gelip, diğer taraftan da harab olan fâni âlem.

amir

 • Mâmur eden, harâbelikten kurtaran, şenlendiren.
 • İmâr olunmuş.
 • Devlete âit, mirî.

ba'de harab-il basra

 • Basra harab olduktan sonra.
 • Mc: İş işten geçtikten sonra.

biran

 • Viran, harab, yıkık, dökük, eski. (Farsça)

daşte

 • Köhne, harab olmuş, eskimiş, yıpranmış. (Farsça)
 • Mâlik olmuş. (Farsça)

daşten

 • Tutmak, elde etmek, mâlik olmak, zimmetine geçirmek. (Farsça)
 • Zabtetmek, gasbetmek, almak. (Farsça)
 • Görüp gözetlemek. (Farsça)
 • Eskimek, yıpranmak, harab olmak, köhneleşmek. (Farsça)

deskere

 • (Çoğulu: Desâkir) Dağ başında olan harab kale.
 • Küçük köy.

enkaz

 • Yıkıntı, yıkılmış şeyin artıkları. Harabenin parçaları.
 • Yıkıntı, harabenin parçaları.

harab / harâb / خراب

 • Yıkık, harap. (Arapça)
 • Fitil gibi sarhoş. (Arapça)
 • Harâb etmek: Yıkmak, bozmak, tahrip etmek. (Arapça)
 • Harâb olmak: Yıkılmak, bozulmak, kırılmak. (Arapça)

harab-abad

 • Harabiyetle dolu olan yer. Tam harabe. (Farsça)

harabat / hârâbat

 • Harabeler. Viraneler. Meyhâneler.
 • Harabeler, viraneler, meyhaneler. (Ziya Paşa'nın meşhur antolojisi).

harabe / harâbe / خرابه

 • Harab yer. Şehir veya ev yıkıntısı. Perişan yerler.
 • Yıkıntı, harabe. (Arapça)

harabenişin

 • Viranelerde, harabelerde oturan. (Farsça)

harabezar / harabezâr

 • Harabe olmuş yer, viranelik.

harabiyet

 • (Harabî) Yıkılma. Yıkılış. Parçalanıp dağılış. Zillet ve sefalet içinde

harib

 • Yıkan, harab eden.
 • Haydut.

havi / hâvî

 • Yıkık dökük, ıssız, harabe.

haviye

 • Şenliksiz olan yer. Harabe. Issız, boş yer.
 • Sâkıt. Göçük, çökük.

hedm

 • Yıkmak, harab etmek. Parçalamak, mahvetmek.
 • Birisine vurup belini kırmak. (Râgibâ, düşmanın aldanma tevazularına.Seyl, divârın ayağın öperek hedmeyler.)(Râgıp Paşa)

hirbiz

 • (Çoğulu: Harâbize) Mecusilerin ateşinin hizmetkârı.

i'mar

 • Yapmak. Tâmir etmek. Şenlendirmek. Mâmur kılmak. Harabilik ve ıssızlıktan kurtarmak.

ıhrab

 • Viran etmek, harabe haline getirmek.

ihrab

 • Harâb etme, perişan etme.

inhidam

 • Yıkılma, harab olma.

istibdal / istibdâl

 • Değiştirmek. Hâkimin harâb olmuş vakıf binâsını satıp, semeni (bedeli) ile başkasını alarak mütevellîye (vakfın idârecisine) teslim etmesi.

kagşar

 • Yıkılmak üzere. Yıkılıp harabolmaya yüz tutmuş.

kalb-i harab / kalb-i harâb

 • Harab olmuş gönül.

kıyamet

 • Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman.
 • Mc: Büyük belâ.
 • Fazla sıkıntı.

levh-i mahv

 • Mahvolma levhası, bir şeyin harab oluşu ve yıkılışını gösteren manzara.

mahrub

 • Harabedilmiş, dağıtılmış.

mahv

 • Harab olma. Yıkılma. Ortadan kalkma. Çökme. Bozulma.
 • Tas: Beşeri noksanlıklardan kurtuluş hâli.

medain

 • (Medayin) Şehirler, medineler. Büyük memleketler.
 • Şimdi harabe olup İslâmiyyetten evvel yaşamış Kisralıların Nuşirevan zamanında kurdukları merkez-i hükümetleri olan büyük şehir. Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın doğduğu gece bu şehirdeki büyük sarayın eyvanları yıkılm

mest-i harab / mest-i harâb / مست خراب

 • Körkütük sarhoş. (Farsça - Arapça)
 • Mest-i harâb olmak: Körkütük sarhoş olmak. (Farsça - Arapça)

muharrib / مُخَرِّبْ

 • Tahrib eden. Harâb eden. Yıkan. Bozan. Perişan eden.
 • Harab eden, yıkan.

muharribin / muharribîn

 • (Tekili: Muharrib) Yıkıp yok edenler. Harab edenler.

muhrib

 • Tahribeden. Yıkan. Muharrib. Harâb eden.

muhribin / muhribîn

 • (Tekili: Muhrib) Muhribler. Yıkıp yok edenler. Harâb edenler.

münderisat / münderisât

 • Yıkılıp mahvolmuş olan harâbeler.

münhedim

 • (Hedm. den) Yıkılmış, inhidam olmuş, harab olmuş.

müşrif-ül harab / müşrif-ül harâb

 • Harab olmağa ve yıkılmağa yüz tutmuş.

tahrib

 • (Çoğulu: Tahribât) Harab etme, edilme. Yıkma. Bozma.

tahribat / tahribât

 • (Tekili: Tahrib) Tahribler, yıkıp bozmalar, harab etmeler.

tebah-kar / tebah-kâr

 • (Çoğulu: Tebâhkârân) Mahveden, harab eden, bitiren. (Farsça)

tebehkar

 • (Çoğulu: Tebehkâran) Mahveden, harab eden. Bitiren. (Farsça)

viran / vîrân / ویران

 • Yıkık, harap olmuş. (Farsça)
 • Yıkıntı, harabe. (Farsça)
 • Vîrân etmek: Yıkmak, harap etmek. (Farsça)
 • Vîrân olmak: (Farsça)
 • Yıkılmak, harap olmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

virane / virâne

 • Harabe. Yıkılmağa yüz tutmuş eski yapı. (Farsça)
 • Harap, harabe yapı.