LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te halel ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

haledar / hâledar / hâledâr

 • Haleli, halelenmiş. Parlak daireli.
 • Halelenmiş; etrafı parlak ışık gibi çevrilip sarılmış.
 • Hâleli.

halel

 • Halel gelmek: Bozulmak, lekelenmek, gölge düşmek.

haleldar / haleldâr / خللدار

 • Bozulmuş, bozuk. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça - Farsça)
 • Haleldâr olmak: Bozulmak, halel gelmek. (Arapça - Farsça)

halelpezir / halelpezîr

 • Bozulan, Halel bulan. Eksik. Fesad kabul eden. Bozuk. (Farsça)

icaz-ı hazf

 • Mânâya halel gelmemek şartı ile ve lâfzî veya aklî karine delâleti ile cümleyi tamamlayanlardan birinin hazfıdır.

ihlal / ihlâl / اخلال

 • (Halel. den) Sakatlamak. Bozmak. Halel vermek.
 • Birini ihtiyaç içinde bırakmak.
 • Düşmanın haklarına vefa etmeyip gadretmek.
 • "Halel"den bozma, sakatlama, kusurlu hale getirme.
 • Bozma, lekeleme, halel getirme. (Arapça)
 • İhlâl edilmek: Bozulmak, halel getirilmek. (Arapça)
 • İhlâl etmek: Bozmak, halel getirmek. (Arapça)

ıhtilal

 • (İhtilal) Halel vermek, zarar vermek.
 • Muhtaç olmak.

kadh

 • Zemmetme, çekiştirme. Bir kimsenin ayıb ve kusurlarını söyleyerek gıybet etme.
 • Men'etmek, engel olmak.
 • Çakmak taşını çakmak.
 • Bir kimsenin işine halel vermek.

kariyer

 • Bir insanın kendisini hasretmiş olduğu meslek. (Fransızca)
 • Bir meslekte alınan merhalelerin bütünü. (Fransızca)

kat'-ı merahil / kat'-ı merâhil

 • Merhaleleri, durak yerlerini geçme. Yol alma, ilerleme.

merahil

 • (Tekili: Merhale) Menziller, merhaleler, konaklar, duraklar.

müdahalat

 • (Tekili: Müdahale) Müdahaleler, karışmalar, araya girmeler.

muhill

 • (Halel. den) İhlâl eden. Bozan. Sakatlayan. Karıştıran.

tahallül

 • (Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak.
 • Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması.
 • Dişleri hilâllamak.

tahir-i mutlak / tâhir-i mutlak

 • Bütün yönleriyle temiz olan, temizliğine en küçük halel getirecek bir pislik olmayan.

tehtik

 • Yırtma.
 • Nâmusa halel getirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın