LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te halas ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

belul

 • Kurtulma. Hastalıkdan, marazdan kurtulma. Halâs olma.

fals

 • Halâs etmek, kurtarmak.

fikak

 • Halas, kurtulma.
 • Bir şeyin karşılığında verilen şey.

halas / halâs / خلاص

 • Kurtuluş, kurtulma. (Arapça)
 • Halâs bulmak: Kurtulmak. (Arapça)
 • Halâs olmak: Kurtulmak. (Arapça)

hallisna / hallisnâ

 • Bizi halâs eyle, bizi kurtar (meâlinde duâ.)

inkaz

 • Kurtarma. Kurtarılma. Halâs etme.

kaşkaşa

 • Bir şeyin kabuğunu soymak.
 • Hasta iyi olmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uyandırmak.

mahlas

 • Nâm. Lâkab. Bazı muharrirlerde olduğu gibi, isme ilâve edilen başka bir isim.
 • Halâs olacak, kurtulacak yer.

mefaz

 • Feyz, halâs, zafer.
 • Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek.

melce'

 • Sığınılacak yer. Halas olacak, kurtulacak yer.

mencat

 • Kurtulma, necât bulma. Halâs olma.

müfavasa

 • Ayırmak.
 • Halâs etmek.

muhallis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs kılan, tahlis eden.

münecci

 • Halaskâr, kurtarıcı.

müstahlas

 • (Halâs. dan) Kurtarılmış, halâs edilmiş.

müstahlis

 • (Halâs. dan) Kurtaran, halâs eden. Kurtarıcı.

mütehallis

 • (Hulus. dan) Kurtulan, halâs bulan.
 • İkinci olarak başka bir ad takınan. Mahlâs alan.

müzekkir

 • Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan.
 • Zikreden, ibâdet eden.
 • Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü'minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur'an-ı Kerim'de müzekkir diye isimlendiril

nakz

 • Halâs olmak, kurtulmak.

neca

 • Evmek. Acele etmek.
 • Halâs olmak, kurtulmak.

necr

 • Ağaç yonmak.
 • Şiddetli sevk.
 • Asıl.
 • Renk.
 • Halâs, kurtuluş.

nüch

 • Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak.

reha

 • Kurtuluş, kurtulma. Halâs. (Farsça)
 • Urfa şehrinin eski ismi. (Farsça)

rehayi / rehayî

 • Kurtulma, halâs, necat. (Farsça)

serah

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek.
 • Davar gütmek.
 • Eşini boşamak.

serh

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uzun, büyük ağaç.
 • Güdülen davar ve sığır sürüsü.
 • Otlak, mera.
 • İrsal etmek.

tafassi

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tafsiye

 • Halâs etmek, kurtarmak.

tahallüs

 • Halâs olmak. Kurtulmak.
 • Edb: şiirde mahlâs kullanmak.

tahlis

 • Kurtarmak. Halâs etmek.
 • Bir şeyin özünü, hülâsasını almak.

tefellüt

 • Halâs olmak, kurtulmak.
 • Aniden bağından boşanmak.

tefkik

 • Birbirinden ayırmak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.

temellus

 • Halâs olmak, kurtulmak.

temhis

 • İmtihan ve tecrübe etme.
 • Halâs etme.

tenakkuz

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tensil

 • Halâs olmak, kurtulmak.

tesrih

 • Talâk. Boşanma, ayrılma.
 • Halâs etme, kurtarma.
 • Bırakma, salıverme.
 • Kıl tarama.
 • Asan etme, kolaylaştırma.

vareste / vâreste

 • Affedilmiş. Halâs bulmuş, kurtulmuş. (Farsça)
 • Rahat, serbest. (Farsça)
 • Afvedilmiş, halâs bulmuş, kurtulmuş, rahat, serbest.

varestegi / varestegî

 • Kurtulma, halâs bulma. (Farsça)
 • Rahatlık, serbestlik. (Farsça)
 • İlişiksizlik. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın