LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hışım ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

abed

 • Hayâ etmek. Arlanmak.
 • Hışım etmek, kızmak.
 • Uyuz hastalığı.

akraba / akrabâ

 • Yakınlar, hısımlar.

akraba-i taallukat / akraba-i taallûkat

 • Hısım akraba; yakın uzak bütün akrabalar, aile çevresi.

asabe

 • Baba tarafından akrabâ, hısım. Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde hisse (pay) takdîr edip bildirdiği vârislerden (Eshâb-ı ferâizden) sonra gelen ve belli bir payı olmayıp artan malı almaya hak kazanan, ölene erkek vâsıtasıyla bağlanan erkek akrabâ veya bâzı durumlarda bunlar gibi vâris olan kadınlar.

atb

 • Hışım etmek.
 • Fesad.
 • İkrah olunan, kerih görülen.

batn

 • İç, karın, insanın içi. Mide.
 • Soy, nesil.
 • Birbirlerine hısımlığı pek yakın olmayan küçük kabile.

celal

 • (Celâlet) Nihâyet derecede büyüklük. Azamet. Hiddetlilik, hışım.
 • İlm-i Kelâm'da: Cenâb-ı Hakk'ın kahrının ve azametinin tecellisi, Cenâb-ı Hakk'ın nev'deki tecellisi. Cenâb-ı Hak, vahdaniyyetine delil olacak çok şeyler yarattığından veyâ ihâtadan âli ve celil olduğu veya hislerle idr

damed

 • Hışım etmek, öfkelenmek, hiddetlenmek, kızmak.

ebaid

 • (Tekili: Eb'ad) Yakın olmayan (hısım ve akraba.)
 • En uzak yerler.

efhaz

 • (Tekili: Fahz) Akrabalar, yakın hısımlar.

ekarib

 • Akrabalar. Yakın hısımlar.

ensab

 • (Tekili: Neseb) Soylar, nesebler. Baba tarafından hısımlar.

erham

 • (Tekili: Rahim) Döl yatakları, rahimler.
 • Yakın hısımlar, akrabalar.

ezame

 • (Çoğulu: Ezamât) Hışım ve gadap etmek. Kızmak, hiddetlenmek.

hamim

 • Sıcak ve kızgın su.
 • Yakın hısım, soy sop.
 • Samimi arkadaş.

hared

 • Hışım etmek.
 • Menetmek, engel olmak.

haşmgin / haşmgîn / خشمگين

 • Öfkeli, hışımlı. (Farsça)

hıbab

 • (Çoğulu: Havâbibe) Hısımlık, yakınlık, akrabalık, karâbet.

hiddet

 • Öfke. Kızgınlık. Gadab. Dargınlık. Hışım.
 • Keskinlik.

hışım / خشم

 • Öfke. (Farsça)
 • Hışımlanmak: Öfkelenmek. (Farsça)

hışm / خشم

 • Öfke, hışım. (Farsça)

hışm-nak / hışm-nâk

 • Kızgın, öfkeli, hiddetli, hışımlı. (Farsça)

hışmgin / hışmgîn / خشمگين

 • Öfkeli, hışımlı. (Farsça)

i'tab

 • Şikâyeti kendisinden def' ile razı ve hoşnud etmek. Hoşlandırmak.
 • Hışım etmek.

isaf

 • Eseflendirmek. Esef vermek.
 • Hışım ve gadab etmek. Öfkelenmek.

jiyan

 • Kızgın, kükremiş, hışımlı. (Bu tabir, ekseriyetle arslanlar hakkında kullanılır.) (Farsça)

karabet / karâbet

 • Soyca yakınlık. Hısımlık. Akrabalık.
 • Soyca yakınlık, hısımlık, akrabalık.

karabet-i nesebiyye

 • Aynı soydan gelmek suretiyle olan asli hısım ve akrabalık.

karabet-i sıhriyye

 • Kız alıp vermekle meydana gelen akrabalık, yakınlık, hısımlık.

karaib

 • (Tekili: Karib) Yakınlar, hısımlar. Akraba.

karib

 • Çok yakın. Yerce ve mekânca uzak olmayan.
 • Yakın hısım.

karin / karîn

 • Yakın. Hısım. Akraba.
 • Arkadaş. Yaşı aynı olan arkadaş. Refik. Komşu.
 • Bir şeyi elde eden, nâil olan.
 • Pâdişahın daimi surette yakınında bulunan. Mâbeynci.
 • Yakın.
 • Bir şeye sahip olan, bir şeye nail olan.
 • Hısım, komşu, arkadaş gibi yakın.

karkar

 • Kilim veya halı ucu.
 • Hışımla gürleyerek çağır demek.

kat-ı sıla-i rahim

 • Hısım-akrabayı ve özellikle anne-babayı terk etme, bağlantıyı kesme.

kurbet

 • Yakınlık, Allah'a yakınlık.
 • Hısımlık, akrabalık.

lühme

 • Bez ırgacı.
 • Hısımlık, yakınlık.

makrebe

 • Hısımlık, yakınlık. Karâbet.

mebtuş

 • Tutulmuş.
 • Hışım olunmuş.

muhrenzim

 • Gadaplı, hışımlı, kızgın.

mümkut

 • Hışım ve gadap olunmuş, kızılmış kişi.

müşakehe

 • Benzemek.
 • Hısımlık, akrabalık.

neseb

 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy. Baba soyu, atalar zinciri.
 • Vuslat.
 • Sülâle, hısımlık, karabet, soy, baba soyu, atalar zinciri.

rahm

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.

renc

 • Sıkıntı, zahmet, eziyet. (Farsça)
 • Ağrı, sızı. (Farsça)
 • Öfke, gazab, hışım. (Farsça)

saht

 • Hışım, hiddet, kızgınlık, gadap.

satvet

 • Ezici kuvvet. Hışım ve şiddetle kavrayıp almak. Birisinin üzerine şiddetle sıçramak ve hamle etmek.
 • Zorluluk.

sıhr

 • Damat yahut enişte.
 • Huk: Karı-kocadan biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki akrabalık.

sıla

 • Kavuşmak, ulaşmak, vuslat.
 • Âşıkın mâşukuna kavuşması.
 • Doğduğu yeri, hısım akrabayı gidip görme.
 • Bahşiş, hediye.
 • Gr: Cümlenin içinde ism-i mensub bulunmasıyla, dahil olduğu cümlenin evvelce mâlum olması iktiza eder. İçinde bulunduğu cümleyi sonradan gelen cümle
 • Ulaşma.
 • Yurdu, hısım akrabayı gidip görme.

sıla-i rahim

 • Hısım akrabayı ve mü'minleri ziyaret etme, onlarla görüşme ve mektuplaşma; alâkayı devam ettirme.
 • Akrabanın kusurlarını affetme.

şübke

 • (Çoğulu: Şübük) Yakınlık. Akrabalık, hısımlık.

sühme

 • Nasip.
 • Hısımlık, akrabalık, karâbet.

sühumet

 • Akrabalık, hısımlık.

tagzin

 • Hışım etmek, kızmak.
 • Buruşturmak.

tevassul

 • Ulaşma, kavuşma, bitişme.
 • Nikâh yolu ile hısımlık, münasebet peydâ etme.

veleh

 • Kahr, gazab, şiddet, hışım. (Farsça)

zahh

 • Hışım ve gadap etmek, öfkelenmek, kızmak.
 • Kovmak, def'etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın