LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te hûb ifadesini içeren 63 kelime bulundu...

ahbaz

 • (Tekili: Hubz) Ekmekler.

ahu

 • Saç ve sakalı ak olup şayan-ı hürmet ve tâzim olan. Ahubaba, yalnız bu tabirde kullanılır.

aşure / âşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.
 • Bir çok meyve ve hububat karıştırılarak pişirilen tatlı; derleme, karışık.

beşir

 • Müjdeli haber veren. Müjde getiren.
 • Güler yüzlü. Hub. Cemil.
 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) bir vasfı.

birinc

 • Bir hububat cinsi olan pirinç. (Farsça)
 • Pilav. (Farsça)
 • Pirinç madeni. (Farsça)

bülsün

 • Mercimek mesabesinde hububattan bir habbe. (Bâzı yerde mercimek de derler.)

çaş

 • Tahıl yığını, hububat. (Farsça)

çeç

 • Hububat elenen kalbur. (Farsça)
 • Harman savurmakta kullanılan yaba. (Farsça)

cülban

 • Burçak dedikleri hububat cinsi.

dü'bub

 • Zayıf nesne.
 • Çirkin huylu, kısa boylu kimse.
 • Kolay yol.
 • Uzun at.
 • Karınca nevinden bir nev.
 • Hububattan bir cins.

ekyal

 • (Tekili: Keyl) Keyller, kileler, hububat ölçüleri, ölçekler.

galle-füruş

 • Zahireci, zahire ve hububat satan. (Farsça)

habala

 • (Tekili: Hublâ) Gebeler.

habaset

 • (Hubs) Murdarlık, pislik, kötülük.

habbaz

 • (Hubz. dan) Ekmekçi. Ekmek yapan veya satan kimse.

habib

 • (Hubb. dan) Sevilen. Sevgili. Seven. Dost.

habike / habîke

 • (Çoğulu: Habâik) Kehkeşan, samanyolu.
 • Çizgi.
 • (Çoğulu: Hubük) Dikkat ve itina ile, sağlam ve san'atlı dokunmuş, yol yol hâreli güzel kumaş.

habis / habîs

 • (Hubs. dan) Fesadcı. Hilekâr. Alçak tabiatlı. Kötü. Pis.

habıt

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağıya inen. İnici. Düşen. Hübut eden.

habr

 • (Çoğulu: Hubur) Büyük tuluk.

havb

 • (Hub - Havbet) Günah, ma'siyet.
 • Fakirlik.
 • Meşakkat.
 • Maraz, ağrı, dert.
 • Ana, baba.

hebr

 • (Çoğulu: Hübur) Çukur yer.
 • Kesmek.
 • İki dağ arasında olan düz yer.
 • Etli, semiz olmak.

hebt

 • (Hübut) İniş. Aşağı inme.
 • Aşağı indirme. Bir yere inip konmak.
 • Nüzul, illet, maraz.
 • Zayıflama.
 • Bir memlekete birisini dâhil ettirmek.
 • Eksiltmek.
 • Kötü bir hale uğratmak.

helime / helîme

 • Buğday ve pirinç gibi bazı hububatın kaynamasıyla hâsıl olan koyu ve yapışkanlı su.

hibeb

 • Habbler. Taneler, tohumlar. (Hubub da denir)

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hibr

 • (Çoğulu: Ahbâr - Hubur) Yahudi âlimi.
 • Salih âlim.
 • Sürur.
 • Ni'met.
 • Mürekkeb.
 • Eser, nişâne.

hıbve

 • (Çoğulu: Hubâ) Gökyüzüne yayılmış büyük bulut.
 • Dizlerini büküp, mak'adı üzerine oturup, elleri dizleri altından bağlamak.
 • Bele takılan şey.

huba'sen

 • (Çoğulu: Huba'senât) Yoğun ve katı nesne.

hubak

 • (Çoğulu: Hubek) Suya ve kuma rüzgârın etkisiyle yol yol görünen yerler.

hubara

 • (Çoğulu: Hubârât) Toy kuşu.

hübaşe

 • (Çoğulu: Hübâşât) Kesbetmek, kazanmak, çalışmak.

hubb-ısiva / hubb-ısivâ

 • Allahü teâlâdan başka şeylerin sevgisi.Olup nâdim elim çektim hevâdan, Pâk ettim kalbimi hubb-ı sivâdan. Yüzüm dergâhına döndüm ilâhî, Kapundan etme red, bu pür günâhı.

hubeyb

 • (Hubeybe) (Çoğulu: Hubeybât) Küçük tane, ufak tane, tanecik.

hubeybat

 • (Tekili: Hubeybe) Küçük tanecikler.

hubruy

 • (Çoğulu: Hubruyân) Yüzü güzel olan. Güzel yüz.

hubter

 • (Hub-terin) En güzel, pek güzel. (Farsça)

hubub

 • (Tekili: Hubüb) (Habâb) Su üzerinde kabarcıklar.

hulbe

 • Hububattan olan böy.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

huvta

 • Arpa, buğday gibi hububat için yapılan avlu veya anbar.

irmik

 • Buğday gibi hububatdan elde edilen ve helva, çorba yapımında kullanılan iri taneli un.

kerbele

 • Ayaklarda olan gevşeklik. Yürüdüğünde balçık içinde yürür gibi yürümek.
 • Buğday ve arpa gibi hububatın kalburlanması.

keyl

 • Ölçme.
 • Kile. Hububat ölçüsü. Ölçek.

kile

 • 40 litrelik hububat ölçüsü. Eski bir ağırlık ölçüsü.

mahbube

 • (Hubb. dan) Sevilmiş veya sevilen kadın. Muhabbet edilen kadın veya kız.
 • Vaktiyle çok kıymetli ve pahalı olan lâle cinsinden bir çiçek.

menhube

 • (Bak: MENHUB)

mevhubat

 • (Tekili: Mevhub) Bağışlar, ihsanlar, bahşişler.

mısr

 • (Çoğulu: Emsâr) İki şey arasındaki perde, hâil.
 • Memleket. Şehir.
 • Afrika'nın şimalinde bir memleket ismi.
 • Bir hububat adı.

mülük

 • Burçak. (Hububattandır)

münhebit

 • (Hübut. dan) Yukarıdan aşağı inen. İnmiş, düşmüş.

mütehabb

 • (Hubb. dan) Birbirine dost olan. Birbirini dost sayan.

sa' / sâ'

 • 1040 dirhemlik hububat ölçeği. Kile.
 • 1040 dirhemlik hububat ölçeği.

selik

 • Arpa, buğday ve bunlara benzer hububatın yarması.

sevs

 • Arpaya, buğdaya ve ona benzer hububata bit düşmesi.

şinik

 • On litre su alabilen teneke kutu kadar olan mahsul ölçüsü. Yarım gaz tenekesi. (Isparta havalisine mahsus hububat ölçüsü)

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

sült

 • Hububattan buğdaya benzer bir tanenin adı.

şünhube

 • (Bak: ŞÜNHUB)

sus

 • Huy, tabiat, tıynet.
 • Buğday ve arpa biti. Hububata düşen kurt. Güve.
 • Miyan kökü.

tesabuhat / tesabuhât

 • (Tekili: Tesâhub) Korumalar, sâhib olmalar.
 • Arkadaşlıklar.

zahair

 • (Tekili: Zahire) Zahireler. Yiyecek, hububat gibi şeyler.

zahire

 • Anbarda saklanan yiyecek, hububat. Azık.