LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gur kelimesini içeren 74 kelime bulundu...

afil / âfil

 • Gurub eden, batan.

ajirak

 • Gürültü, ses. Bağırış. (Farsça)

alamet-i gurur / alâmet-i gurur

 • Gurur ve kibiri belli eden alâmet.

arbede

 • Gürültülü patırtılı kavga.

arbede-sazi / arbede-sâzî

 • Gürültücülük, kavgacılık. (Farsça)

aşub-gah / aşûb-gâh

 • Gürültülü patırtılı yer. Kargaşalık ve karışıklık yeri. (Farsça)

asul

 • Gururlu, mütekebbir, zâlim kimse.

barimetre

 • Gürültünün şiddetini ölçmeğe yarıyan âlet. (Fransızca)

benlik

 • Gurur.

cadil

 • Gürbüz, kuvvetli, kavi, metin.

cemh

 • Gururlanmak, kibirlenmek.

dağdağa / dâğdağa

 • Gürültü patırtı.

daire-i gurbet

 • Gurbet dairesi.

debdebe

 • Gürültü, patırtı. Gösteri için yapılan gürültü. Tantana. Haşmet.

demdeme

 • Gürültü, yüksek ses.

diyar-ı gurbet / diyâr-ı gurbet / دِيَارِ غُرْبَتْ

 • Gurbet yurdu.
 • Gurbet diyarı. Yabancı memleket. (Farsça)
 • Gurbet yurdu.

eceşş

 • Gür sesli.

efl

 • Gurub etmek, batmak.

fahr

 • Gurur, övünme.

farfara

 • Gürültücü, övüngen.

fevc

 • Gurup, topluluk.

garib / garîb / غَر۪يبْ

 • Gurbette olan.

garibü'd-diyar / garibü'd-diyâr / غریب الدیار

 • Gurbette. (Arapça)

gurbetzede / غربت زده

 • Gurbete düşen.
 • Gurbet elde yaşayan. (Arapça - Farsça)

gürültühane / gürültühâne

 • Gürültü yapılan yer.
 • Gürültülü yer.

gururkarane / gururkârâne / gurûrkârâne

 • Gururlu bir şekilde.
 • Gururlu bir biçimde.

harrare

 • Gürleyerek, çağlayarak akan su.

hengame / hengâme

 • Gürültü patırtı.

hilaş

 • Gürültü, kavga, patırtı, şamata. (Farsça)

hiss-i gurur

 • Gurur duygusu.

hisse-i gurur

 • Gurur payı.

hüzn-ü gurubi / hüzn-ü gurûbî

 • Gurubla gelen hüzün.

ihtiyal

 • Gururlanma, enaniyetlenme, kibirlenme.

intırak

 • Gürleme. Patlama.

izzet-i mağrurane / izzet-i mağrurâne

 • Gururluca izzet, şeref.

küfr-ü mağrurane / küfr-ü mağrurâne / küfr-ü mağrûrâne / كُفْرِ مَغْرُورَانَه

 • Gururla yapılan küfür.
 • Gurura dayalı inkâr.

kupal / kûpal

 • Gürz. Demir topuz. (Farsça)

kürbet-i gurbet

 • Gurbetten dolayı olan keder.

küşti / küştî / كشتى

 • Güreş. (Farsça)

lebt

 • Güreşmek.

mağrur / mağrûr / مغرور / مَغْرُورَ

 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu.
 • Gururlu, kendini beğenmiş. (Arapça)
 • Mağrûr olmak: Gururlanmak. (Arapça)
 • Gururlu.

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

mağrurane / mağrurâne / mağrûrane / مغرورانه / mağrûrâne / مَغْرُورَانَه

 • Gururlu bir şekilde.
 • Gururluca.
 • Gururlanarak, kendini beğenerek. (Arapça - Farsça)
 • Gururlanarak.

mağruren

 • Gururlanarak.

mağruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.

medar-ı fahir ve gurur

 • Gurur ve övünme sebebi.

medar-ı gurur

 • Gurur sebebi.

menfaat-i cüz'iye-i gururiye / menfaat-i cüz'iye-i gurûriye

 • Gurura dayanan küçük ve kişisel menfaat.

mest-i gurur

 • Gururla sarhoş olan.

meta-ul gurur

 • Gurur metaı. İnsanı aldatıp Allah yolundan alan dünya zevki veya menfaatı, insanlara riyakârlık için kullanılan dünya malı.

muravaga

 • Güreşme.

musarea

 • Güreşçilik.

mütegarrir

 • Gururlanan, güvenilmeyecek şeye güvenen.

nahhat

 • Gururlu, kibirli.

nihvar

 • Gururlu, kibirli, kendini beğenmiş adam. (Farsça)

pehlivan

 • Güreşçi.

raid

 • Gürleyen, gürüldeyen.

sahhab

 • Gürültücü, patırtıcı.

serab-ı gurur

 • Gurur serabı; çöldeki aldatıcı su görüntüsü gibi insanları aldatan gurur.

şeves

 • Gururdan dolayı göz ucuyla bakma.

seyl-i dalalet / seyl-i dalâlet

 • Gürültü ve şiddetle akan inançsızlık, sapkınlık seli.

sıla-i rahim

 • Gurbette bulunanın memleketine gelip akrabasına kavuşması.

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

tantana / طنطنه

 • Gürültü, ses.
 • Gürültü patırtı ile gösteriş yapma. (Arapça)

tavaif / tavâif

 • Guruplar, bölükler.

tesaru'

 • Güreşme. Birbiriyle güreş etme.

teşavüs

 • Gururlanıp gözücuyla bakmak.

tiflis

 • Gürcistanda bir şehir.

tübban

 • Güreşçilerin donu.

ünzuha

 • Gurur, kibir, büyüklük.

velvele / ولوله / وَلْوَلَه

 • Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.
 • Gürültü, patırtı, şamata.
 • Gürültü patırtı. (Arapça)
 • Gürültü.

velvele-alud / velvele-âlûd

 • Gürültü patırtı içinde kalmış.

velvele-endaz / velvele-endâz

 • Gürültü patırtı eden. Gürültücü. (Farsça)

velvele-engiz

 • Gürültü koparan, gürültü çıkaran. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın