LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gucsuz ifadesini içeren 76 kelime bulundu...

aceze / عَجَزَه

 • Güçsüzler, yaşlılar.
 • Âcizler, güçsüzler.
 • Güçsüzler.

aciz / âciz / عاجز / عَاجِزْ

 • Gücü yetmeyen, güçsüz, zayıf.
 • Güçsüz.
 • Güçsüz.
 • Güçsüz.
 • Güçsüz.

aciz-i mutlak / âciz-i mutlak

 • Son derece güçsüz.

acizan / âcizân

 • (Tekili: Âciz) Âcizler, beceriksizler, zayıflar, güçsüzler.

acizane / âcizane

 • Güçsüzce.

acize / âcize

 • Güçsüz, kuvvetsiz.
 • Güçsüz.

acizem / âcizem

 • Güçsüzüm.
 • Âcizim, güçsüzüm.

acizlik / âcizlik

 • Güçsüzlük.

acuze / acûze

 • Güçsüz kocakarı.

acz / عَجْزْ

 • Beceriksizlik. İktidarsızlık. Kuvvetsizlik. Güçsüzlük. Yapamamak.
 • Zarardan korunmak gücünün olmaması.
 • Bir şeyin geri tarafı.
 • Acizlik, güçsüzlük.
 • Güçsüzlük.
 • Güçsüzlük.

acz yolu

 • Çok güçsüz olduğunu ve her an Allah'ın yardımına muhtaç olduğunun bilmek suretiyle Allah'a varma yolu.

acz-alud / acz-âlûd

 • Âcizlik, kuvvetsizlik, güçsüzlük. (Farsça)
 • Âcizlik, güçsüzlük.

acz-i abd

 • Kulun acizliği, güçsüzlüğü.

acz-ı beşeri / acz-ı beşerî

 • İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

acz-i beşeri / acz-i beşerî / عَجْزِ بَشَرِي

 • İnsanın güçsüzlüğü.

acz-i insani / acz-i insanî

 • İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.

acz-ı külli / acz-ı küllî

 • Tam güçsüzlük.

acz-i mutlak / âcz-i mutlak / عَجْزِ مُطْلَقْ

 • Sınırsız âcizlik, güçsüzlük.
 • Nihâyetsiz güçsüzlük.

acz-i tam

 • Tam bir acziyet, güçsüzlük.

acz-i tamm

 • Tam bir âcizlik, güçsüzlük.

aczalud / aczâlûd

 • Güçsüzlükle karışık.

adem-i iktidar

 • İktidarsızlık. Güçsüzlük. Kuvvetsizlikten gelen hastalık.

avare

 • Başıboş, serseri, boş gezen. İşsiz güçsüz. (Farsça)

avaregi / avaregî

 • Avarelik, serserilik, işsiz güçsüzlük, aylaklık. (Farsça)

bahiz / bâhiz

 • Güçsüz, âciz. Meşakkatli.

bi-tab / bî-tab

 • Yorgun, takatsiz, güçsüz.

birad

 • İhtiyar, pir. Dermansız, güçsüz kimse. (Farsça)

duçar-ı acz / dûçâr-ı acz

 • Güçsüzlüğe yakalanmış, düşmüş.

fadır

 • (Çoğulu: Füdr) Zayıf.
 • Âciz, güçsüz.
 • Yaşlı dağ keçisi.

fehahe

 • Yorulmak.
 • Aciz olmak, güçsüzleşmek.

habhabi / habhabî

 • İşsiz güçsüz boş olarak dolaşan adamlar.

hariz / harîz

 • Tâkatsiz kimse, güçsüz ve kuvvetsiz insan.

hayvan-ı zayıf ve aciz / hayvan-ı zayıf ve âciz

 • Güçsüz ve zayıf hayvan.

hayvanat-ı zalime / hayvanat-ı zâlime

 • Güçsüz ve zayıflara zulmeden hayvanlar, zâlim hayvanlar.

ibrad

 • Güçsüzleştirme, âciz bırakma.
 • Soğutma.

ibtiyar

 • Seçip kabul etme.
 • Kavga yapma, dövüş etme.
 • Güçsüz, zaif ve kuvvetsiz olma.

ihan

 • (Vehn. den) Bir kimseyi zayıf, kuvvetsiz tutma. Güçsüzlendirme.
 • Hor görme, tahkir etme.

iktidarsız

 • Güçsüz, kuvvetsiz.

iktidarsızlık

 • Güçsüzlük, kuvvetsizlik.

ilan-ı iflas / ilân-ı iflâs

 • Tüccarın işinde güçsüzlüğünü yani iflâs ettiğini resmî olarak söyleyip açığa vurması.

inkıhal

 • Büsbütün zayıf ve güçsüz düşme.

ınnin / ınnîn

 • İktidarsız, güçsüz, âciz.

isnad-ı acz

 • Güçsüzlükle suçlama.

istuh

 • Âciz, güçsüz, kuvvetsiz. Perişan, mahzun, biçare. (Farsça)

kemal-i acz / kemâl-i acz / كَمَالِ عَجْزْ

 • Tam anlamıyla âcizlik, güçsüzlük.
 • Tam bir güçsüzlük.

kemal-ı zaaf ve acz / kemâl-ı zaaf ve acz

 • Tam bir zayıflık ve güçsüzlük.

kemterin / kemterîn

 • Pek âciz ve güçsüz. Çok hakir. (Farsça)
 • En küçük, en âşağı. Pek çok noksan veya eksik. (Farsça)

kusure

 • Acizlik, güçsüzlük.

medar-ı acz

 • Acizlik, güçsüzlük sebebi, kaynağı.

menzuf

 • Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.
 • Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan.

metin / metîn

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kudretli, kâmil (kusursuz, noksansız) olan, hiçbir sûrette za'fiyet, âcizlik, güçsüzlük meydana gelmeyen.
 • Hadîs-i şerîfi rivâyet eden (nakleden) râvîlerin (zâtların) sıra ile isimleri demek olan sened kısmından sonra gelen hadî

miskinlik

 • Âcizlik, uyuşukluk, beceriksizlik, güçsüz ve tepkisiz kalma.

na-tuvani / na-tuvanî

 • Güçsüzlük, zayıflık, kuvvetsizlik. (Farsça)

natüvan / nâtüvan / nâtüvân / ناتوان

 • Güçsüz, zayıf.
 • Güçsüz, zayıf. (Farsça)

nihayet-i acz

 • Sınırsız güçsüzlük.

pergem

 • İşsiz güçsüz, boşta dolaşan adam. (Farsça)

peşşegir

 • Sinek avlıyan. (Farsça)
 • Mc: İşsiz güçsüz, boş gezen kimse. (Farsça)

rehket

 • Güçsüzlük, kuvvetsizlik, zayıflık.

serseri

 • Başıboş, işsiz güçsüz, söz dinlemez, düzene uymaz.

takatsiz

 • Güçsüz, kuvvetsiz.

tecemcüm

 • Sözünü söylemekte güçsüz olmak. Konuşamamak.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

tenfih

 • Yorma, güçsüz bırakma.

vasiyy

 • Yetim gibi güçsüzlerin işleri kendine vazife olarak verilen kimse.

vasmet

 • Kırıklık, güçsüzlük, halsizlik.
 • Ayıp, eksiklik.

za'f

 • Zayıflık, güçsüzlük.

za'fiyyet

 • Zayıflık, dermansızlık, güçsüzlük.

zaaf

 • Zayıflık, güçsüzlük.

zaaf-ı milliyet

 • Milliyetin zayıflığı, güçsüzlüğü.

zaafiyet

 • Zayıflık, güçsüzlük.

zafiyet / zâfiyet

 • Güçsüzlük, dermansızlık.

zaif / zaîf / zâif / ضعيف

 • (Za'f. dan) Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, kuvvetsiz, tâkatsız. Kansız. Gevşek, tenbel.
 • Zayıf, güçsüz.
 • Güçsüz, zayıf.
 • Zayıf, güçsüz. (Arapça)

zaife / zâife

 • Zayıf, güçsüz.

zaifem / zâifem

 • Zayıfım, güçsüzüm.

zebun / zebûn / زبون

 • Zayıf, güçsüz, âciz. (Farsça)
 • Alışverişte aldanan. (Farsça)
 • Güçsüz, aciz.
 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zebuni / zebunî

 • Zayıflık, güçsüzlük, âcizlik. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın