LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gramer ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

atf için vav

 • Arap gramerine göre başına geldiği kelimeyi daha önce geçen bir kelime yapmayı sağlayan vav harfi.

cahd-ı mutlak, cahd-ı müstağrak

 • Arab gramerinde menfî olan iki geniş zaman sigası. Muzari fiillerinin başına (Lem) ve (Len) getirilerek olur.

fenn-i sarf

 • Gramer. Sarf bilgisi.

haber

 • Arapça gramerde, isim cümlesindeki hükmü (iş, oluş veya hareketi) ifade eden kısım.

ilm-i nahv

 • Arapça gramer ilmi.

ilm-i sarf

 • Dilbilgisi, gramer.

kaide-i nahviye

 • Arapça gramer kaidesi, dilbilgisi kuralı.

kaide-i sarfiye

 • Arapça gramerinde yer alan bir kural.

kavaid

 • (Tekili: Kaide) Kaideler. Hareket porgaramları. Dil öğreten bir kitaptaki kaideler. Arab lisanındaki kaidelerin dercedildiği gramer kitabı.

kıraet-i şazze / kırâet-i şâzze

 • Arabî gramer şartlarına uyan ve mânâyı değiştirmeyen, fakat bâzı kelimeleri hazret-i Osman'ın çoğalttığı nüshaya benzemeyen Kur'ân-ı kerîm kırâeti (okunuş şekli).

kütüb-ü nahiv

 • Gramer kitapları; Arapça cümle yapısını ele alan eserler.

lisan-ı nahvi / lisan-ı nahvî / lisân-ı nahvî / لِسَانِ نَحْو۪ي

 • Arapça gramer dili.
 • Sağlam gramer yapısına sâhib dil.

muzafun ileyh

 • Arapça gramerine göre kendisine bir sıfatın izafe edildiği kelime.

nahiv

 • Dilbilgisi, gramer.

nahvi / nahvî / نحوی

 • Nahiv ilmine ait. Arapça gramere ait. Nahiv ilmini iyice bilen.
 • Gramerci, nahiv uzmanı. (Arapça)

nahviyyun

 • Kelime dizimi ve nahiv ilminin ehli olan âlimler. Arapça dil âlimleri, gramerciler.

nuhat

 • Nahiv (gramer) âlimleri.

sarf / صرف

 • Harcama. (Arapça)
 • Gramer. (Arapça)
 • Sarf olunmak: Harcanmak. (Arapça)

sarf u nahiv

 • Dilbilgisi. Gramer.

sarfi / sarfî

 • (Sarfiye) Masrafa, sarfa ait, gidere dair.
 • Gr: Sarf kaidesine dair, gramere ait, dilbilgisiyle ilgili.

şartiye

 • Arapça gramerinde şart edatı olarak kullanılır.

sıfat-ı semaiye / sıfat-ı semâiye

 • Gr: Kelimeye ait, kaideye, gramere uygun olmaksızın işitilmekle öğrenilen sıfat.

suruf

 • (Tekili: Sarf) Dilbilgisi kitapları, gramerler.

ta'diye

 • Tecavüz ettirmek, geçirmek. Bir eylemi müteaddi hali koymak. (Gramer terimi)

tabir-i sarfiye

 • Gramerle ilgili ifade.

tenvin

 • Arapça gramerinde bir kelimenin sonunu nun gibi okutmak üzere konulan işaret; kelimenin sonuna iki üstün (en), iki esre (in), iki ötre (ün) gelmesi hali.

ulum-u aliye / ulum-u âliye / ulûm-u âliye

 • (Âlet. den) Âlet ilimleri. (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi.)
 • Yüksek ilimleri anlamaya yarayan mantık, gramer gibi âlet ilimleri.

usul-ü arabiye

 • Arapça gramerinde geçerli olan temel kurallar.