LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te govde ifadesini içeren 79 kelime bulundu...

akva'

 • Kuyruğu beyaz, gövdesi siyah olan dişi koyun.

aşebe

 • Zayıflığından gövdesi kurumuş olan yaşlı kimse.
 • Büyük azı dişi.
 • Küçük adam.

baden

 • Semiz, iri gövdeli kimse.

bahandat

 • Gövdeli, besili kadın.

basik

 • Gövde damarı. (Dirsek içinde bulunan üç damarın aşağısında olandır.)

bedda'

 • Gövdeli, şişman kadın.

beden

 • (Çoğulu: Ebdân) Gövde, vücut, ten.
 • Vücudun kol, bacak ve baş gibi ayrıca kısımlarından başka diğer merkezi kısmı.
 • Ağacın dal ve budaktan başka olan kısmı, kütük.
 • Kale bedeni.
 • Gövde.

behbehi / behbehî

 • Etli ve gövdeli, kişi. Bahadır, yiğit, kahraman.

berşa'

 • Uzun boylu, iri gövdeli ahmak kimse.

betil

 • Hz. İsa'nın (A.S.) anası olan Hz. Meryem'in lâkabı.
 • Salkımları sarkmış ağaç.
 • Nehirlerdeki akıntılar.
 • Ağacın gövdesinden veya ana ağaçdan ayrılıp başka kök salan fidan.

bical

 • Büyük gövdeli şey. Azîm. Cesîm.

büdn

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak.

bühsul

 • İri gövdeli kimse.

cazz

 • Semiz,iri gövdeli adam.

cediyye

 • (Çoğulu: Cedâyâ) Gövdeye yapışan kan.

cel'ad

 • Yoğun gövdeli şişman, kaba kimse.

cerame

 • Gövdeli olmak. Vücudu iri olmak.
 • Cesâmet.

çerb-pehlu

 • Besili, semiz, gövdeli, yağlı. (Farsça)

cerdahl

 • Büyük gövdeli deve.
 • İnsanların her işine itiraz eden.

cesed

 • Ten, gövde, vücut, beden. Ruhsuz vücud.

cess

 • Koparmak.
 • Bal mumu.
 • İçinde arının kanadı ve gövdesi karışmış olan şey.

cirşab

 • Hasta olduktan sonra zayıflayıp gövdede çıban çıkmak.

cürahüm

 • İri gövdeli davar.

cüses

 • (Tekili: Cüsse) Cüsseler, gövdeler, bedenler, cisimler, kalıplar, cesetler.

cüsse / جثه

 • Gövde, kalıp, beden.
 • Gövde, kalıp, beden,
 • Gövde, yapı. (Arapça)

dafen

 • Kısa boylu, ahmak adam.
 • İri gövdeli ahmak kimse.

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

dar'a'

 • Başı siyah, gövdesi beyaz olan davar. (Müz: Edrâ.)

davta

 • Fakir.
 • Gövdeli, cesim.

dinak

 • İri gövdeli, şişman kadın.

doru at

 • Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan at.

dürahis

 • Katı nesne.
 • Gövdesi etli olan insan veya hayvan.

ebedd

 • Gövdeli, iri cüsseli kimse. İki uyluğunun arası geniş ve etli olan kimse.

ebled

 • Ebleh, ahmak, bön. Söylenilen şeylere aklı hemen taalluk etmeyen kimse.
 • Açık kaşlı.
 • Şişman gövdeli kişi.

ecsem

 • Cesim, pek iri, gövdesi büyük olan. İri yarı kişi.

ekhel

 • Gözü sürmeli.
 • Baş ve gövde damarı.

em'at

 • Gövdesinde kılı olmayan kimse.
 • Tüyü dökülen kurda "zi'b-i em'at" derler.

erdan / erdân

 • "Beden"in çoğulu. Cisimler, vücutlar, gövdeler.

esra'

 • Daha çabuk. Pek çabuk. Çok sür'atli. Çok seri.
 • (Çoğulu: Esâri) Asma filizi.
 • Başı kırmızı, gövdesi beyaz olup, kum içinde bulunan bir böcek.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

felfel

 • İri gövdeli, semiz adam.

hasbe

 • Kızamık hastalığı. Tane tane gövdede çıkan bir hastalıktır. (Hasta kişiye "mahsub" derler.)

hazz

 • Hafif gövdeli.
 • Bir cins ot.

hecenna'

 • Uzun ve şişman gövdeli kimse.
 • Başı dazlak, yaşlı kimse.
 • Başı dazlak olan devekuşu.

heykel / هيكل

 • Gövde.
 • Heykel. (Arapça)
 • Gövde. (Arapça)

hıdeb

 • Şişman gövdeli kimse.

hircas

 • Gövdeli, iri vücutlu, cesim.

hunzub

 • Şişman gövdeli, boş konuşan kadın.

ihdad

 • (Gövdenin) derisi şişme.

ivezze

 • (Çoğulu: İvezz) Kaz. Ördek.
 • Gövdesi bodur olan. Bodur gövdeli olan.

ivz

 • Ördek. Kaz.
 • Gövdesi bodur olan kimse.

kadid / kadîd

 • Kurutulmuş et.
 • Pek zayıf, kuru ve çelimsiz insan.
 • Etleri dökülmüş olup yalnız kemikten ibaret olan gövde. İskelet.

kalbüd / kâlbüd

 • Kalıp, şekil. (Farsça)
 • Gövde, beden, insan veya hayvan cesedi. (Farsça)

kalıb

 • (Ka, uzun okunur) Hususi bir biçim, bir şekil alması istenen bazı şeylerin konmasına mahsus araç. (Buz kalıbı, çizme kalıbı gibi)
 • Hususi surette dökülmesi istenen şeylere mahsus zarf.
 • Beden, vücut, gövde.
 • Şekil ve suret nümunesi, örnek.
 • Bir kalıba dökülmüş vey

kareh

 • Kişinin gövdesi kirli olmak. Vücut kirliliği.

kaydahr

 • Halkın her işine karşı gelen.
 • İri gövdeli deve.

lah'

 • (Gövde) sülpük ve sarkık olmak.

lekleke

 • Yoğun gövdeli ve şişman olmak, etli olmak.

me'vum

 • Koca başlı ve gövdeli kimse.

meann

 • Enli, geniş.
 • şişman gövdeli kimse.
 • Hatip.

merh

 • Un yoğurmak.
 • Deriye ve gövdeye yağ sürmek.
 • Yağ ile oğmak.
 • Bir yeşil ağaç.

mihver-i nebat

 • Kök, gövde ve yaprakların tamamı.

nehd

 • İri gövdeli ve karınlı at.

netb

 • Büyük olmak, gövdeli olmak.

nühud

 • Atın iri gövdeli olması.

ruda'

 • Hastalığın insana yine dönmesi.
 • Gövde ve beden ağrısının her birisi.

sidn

 • Etli ve gövdeli şişman kimse.

tagmiz

 • Sıkmak.
 • Gövdesini sıktırıp ovdurmak.

takrid

 • Devenin gövdesinde olan keneyi yolup gidermek.
 • Hor ve zelil etmek.

tefile

 • Gövdesi kokan kadın.

ten

 • Gövde, beden, vücut. (Farsça)
 • İnsan bedeninin dış yüzü. (Farsça)

tene / تنه

 • Gövde, beden, cüsse, vücut. (Farsça)
 • Örümcek ağı. (Farsça)
 • Gövde. (Farsça)

tenu-mend

 • Gövdeli, iriyarı, vücutlu kimse. (Farsça)

teza'fur

 • Elbiseye ve gövdesine za'ferân sürmek.

tunub

 • (Çoğulu: Etnâb) Ağaç kökleri.
 • Gövdenin siniri.
 • Süngü eğriliği.
 • Çadır ipleri.

vegab

 • (Çoğulu: Evgab) Korkak kimse.
 • İri gövdeli büyük deve.

vehn

 • Gevşeklik, kuvvetsizlik.
 • Zayıf.
 • Gövdesi kalın ve kısa adam.
 • Gece yarısı. Gece yarısından bir saat sonraki zaman.

vehvehe

 • Atın kendi gövdesini parça parça etmesi.

vücud / vücûd

 • Varlık. Var olmak. Bulunmak.
 • Cesed, cisim, ten, gövde.
 • Vücut, varlık, gövde.
 • Varlık, var olmak, bulunmak, cesed, cisim, ten, gövde.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR