LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gok kelimesini içeren 137 kelime bulundu...

afat-ı semavi / âfât-ı semavî

 • Gökten gelen belâlar, musibetler.

afat-ı semaviye / âfât-ı semâviye / اٰفَاتِ سَمَاوِيَه

 • Gökten gelen âfetler.

afat-ı semaviye ve arziye / âfât-ı semaviye ve arziye

 • Gökten ve yerden gelen belâlar, musibetler.

ahcar-ı semaviye / ahcâr-ı semaviye

 • Gök taşları, meteorları.

ahyar-ı semaviyyin / ahyâr-ı semâviyyîn

 • Göktekilerin hayırlıları, iyileri.

alaim-i sema / alâim-i semâ / علائم سما

 • Gökkuşağı.

alaimü's-sema / alâimü's-sema

 • Gökkuşağı.

alem-i feza / âlem-i feza

 • Gökyüzü, uzay âlemi.

alem-i semavat / âlem-i semâvât

 • Gökler âlemi.

asman / âsmân / آسمان

 • Gökyüzü, sema. (Farsça)
 • Gök, gökyüzü. (Farsça)

asman-gun / asman-gûn

 • Gök mavisi. (Farsça)

astronomi

 • Gök bilimi.
 • Gökteki cisimleri inceleyen ilim.

asuman / âsuman / âsumân

 • Gökyüzü, sema.
 • Gökyüzü, gök kubbe.

asüman / âsümân / âsüman / آسمان

 • Gökyüzü.
 • Gökyüzü. (Farsça)

asuman / âsumân / آسُمَانْ

 • Gökyüzü.

asümani / âsümânî

 • Göklere ait, vahiyle gelen.

avaz-ı ra'd u saika / âvâz-ı ra'd u sâika

 • Gök gürlemesinin ve yıldırımın âvâzı, sesi.

ayyuk

 • Gökyüzünün pek yüksek yeri.

azfendak

 • Gökkuşağı. (Farsça)

bahr-i muhit-i havai / bahr-i muhît-i havaî / بَحْرِ مُح۪يطِ هَوَائ۪ي

 • Gök denizi.

bahr-i sema

 • Gökyüzü denizi.

beha

 • Gökçek olmak, şirin ve lâtif olmak.

beyne'l-ecram

 • Gök cisimleri ve yıldızlar arasında.

bilisan-ı semavat / bilisan-ı semâvât

 • Göklerin diliyle.

buruc-u semaviye / burûc-u semâviye

 • Gökteki burçlar.

çarh-ı ahdar

 • Gök kubbe.

cevv / جو

 • Gök boşluğu.

cevv-i asuman / cevv-i âsuman

 • Gökyüzü, semâ.

cevv-i hava / جَوِّ هَوَا

 • Gökyüzü.

cevv-i sema / cevv-i semâ / جَوِّ سَمَا

 • Gökyüzü. Gök boşluğu. Fezâ. (Cevv-i âsuman da denir.)
 • Gökyüzü, uzay.
 • Gökyüzü.

cevvi / cevvî

 • Gök boşluğuna âit. Cevve dâir.

cirm-i sema / cirm-i semâ

 • Gök cismi.

cünud-u semavat ve arz / cünûd-u semâvât ve arz

 • Gök ve yer orduları.

daire-i semavat / daire-i semâvat

 • Gökler dairesi.

durah

 • Gökte melâike kâbesi olan beyt-il mâmur.

ebvab-ı sema / ebvâb-ı semâ

 • Gök kapıları.

ecram / ecrâm

 • Gök cisimleri, yıldızlar.

ecram-ı semaviye / ecrâm-ı semâviye

 • Gök cisimleri, yıldızlar.
 • Gök cisimleri.

ecram-ı semaviyye / ecrâm-ı semâviyye / اجرام سماویه

 • Gök cisimleri, yıldızlar.
 • Gök cisimleri.

ecram-ı ulviye / ecrâm-ı ulviye

 • Gök cisimleri, gökteki büyük cisimler.

eflak / eflâk / افلاک

 • Gökler.
 • Gökler, felekler. (Arapça)

ehl-i sema / ehl-i semâ

 • Gök ehli, melekler ve ruhanîler.

ehl-i semavat / ehl-i semâvât

 • Gök ehli, melekler ve ruhanîler.

ehl-i semavat ve arz / ehl-i semâvât ve arz

 • Göklerde ve yerde bulunan varlıklar; melekler gibi ruhanî varlıklar ve dünya üzerinde yaşayanlar.

ekheb

 • Gök renkli, mavi renkli.

el'as

 • Gök dudaklı.

fatır-üs semavat / fâtır-üs semâvât

 • Gökleri yaratan, Allah.

felek

 • Gök cisminin yörüngesi.
 • Gök, talih.

felekiyyat / felekiyyât

 • Göklerin ilmi. (Kozmoğrafya, Astronomi)
 • Gök ve heyet ilmine ait şeyler, astronomik.
 • Gök ilmi.

felekiyyun / felekiyyûn

 • Gök ilmi ile uğraşanlar. (Astronomlar, Kozmoğrafyacılar)
 • Gök ilimcileri.

fezai / fezaî

 • Gökle alâkalı. Göğe âit. Geniş sahaya âit. Fezaya âit ve müteallik.

firuze-rivak

 • Gökyüzü, sema.

gerdun-mina / gerdun-mîna

 • Gök, sema, asuman. (Farsça)

günbed-i azrak

 • Gökyüzü.

günbed-i ekvar

 • Gökyüzü.

hacer-i semai / hacer-i semâî / حجر سمائى

 • Göktaşı.

hadisat-ı cevviye ve semaviye / hâdisât-ı cevviye ve semaviye / حَادِثَاتِ جَوِّيَه وَ سَمَاوِيَه

 • Gökyüzü ve uzay hâdiseleri.

hadisat-ı semaviye / hâdisât-ı semâviye

 • Gökte meydana gelen olaylar.

hadise-i semaviye / hâdise-i semâviye

 • Gökle ilgili olay.

hakaik-i semavat / hakaik-i semâvât

 • Gökler gibi yüksek hakikatler.

hakim-i arz ve semavat / hâkim-i arz ve semâvât

 • Göklerin ve yerin hâkimi Allah.

halık-ı arz ve semavat / hâlık-ı arz ve semâvât

 • Gökleri ve yeri yaratan Allah.

halık-ı semavat / hâlık-ı semâvat

 • Gökleri yaratan Allah.

halık-ı semavat ve arz / hâlık-ı semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah.

halka-i ab-gun / halka-i âb-gûn

 • Gökyüzü, semâ.

harekat-ı ecram / harekât-ı ecrâm

 • Gökcisimlerinin hareketleri.

hayt-ı semavi / hayt-ı semâvî

 • Gökten inen bağ.

herkül burcu

 • Gökyüzünün kuzey yönünde Herkül ismi verilen bir yıldız kümesi.
 • Gök küresi kuzey cihetinde isim verilen bir takım yıldız kümesi.

hilkat-i arz ve semavat / hilkat-i arz ve semâvât

 • Göklerin ve yerin yaratılması.

hilkat-i semavat ve arz / hilkat-i semâvât ve arz

 • Göklerin ve yerin yaratılışı.

ibda-ı semavat ve arz eden / ibdâ-ı semavat ve arz eden

 • Gökleri ve yeri eşsiz, benzersiz ve mükemmel yaratan.

ilm-i hey'et

 • Gökler ve yıldızlar ilmi. Astronomi.

inkar-ı semavat / inkâr-ı semâvât

 • Gökyüzündeki tabakaları kabul etmeme.

işaret-i azime-i semaviye / işaret-i azîme-i semâviye

 • Göklerde sergilenen büyük işaretler.

ısha'

 • Gökyüzünün açık ve bulutsuz olması.

kalb-i sema / kalb-i semâ

 • Gökyüzünün kalbi, merkezi.

kavs-ı kuzah

 • Gökkuşağı.

kavs-i kuzeh

 • Gökkuşağı.

kavsıkuzeh

 • Gökkuşağı.

kaziye-i felekiye

 • Gök ilmi hükmüne göre; astronomi ilminin hükmü.

kebudfam / kebudfâm

 • Gök renginde olan. Mavi renkli. (Farsça)

kozmoğrafyacı

 • Gök bilimiyle ilgilenen kimse.

kubbe-i asuman / kubbe-i âsuman

 • Gökyüzü, gök kubbe.

kubbe-i mina / kubbe-i mîna

 • Gökyüzü. Gök kubbesi.
 • Gök kubbesi, gökyüzü.

kubbe-i sema / kubbe-i semâ

 • Gökkubbe.

kusur-u semavi / kusûr-u semâvi

 • Gökteki saraylar.

kusur-u semaviye / kusûr-u semâviye

 • Gök sarayları.

mahlukat-ı semaviye / mahlûkat-ı semâviye

 • Gökteki yaratıklar.

melek-i ra'd

 • Gök gürültüsü ile vazifeli melek.

mina-renk

 • Gök mavisi. (Farsça)

mücelcil

 • Gök gürlemesi olan bulut.

müdevvi / müdevvî

 • Gök gürültüsü olan bulut.

mushıye

 • Gökyüzünün bulutsuz, açık olması.

musibet-i semaviye ve arziye / musibet-i semâviye ve arziye

 • Gökten ve yerden gelen musibetler, felâketler—sel ve deprem gibi.

müteattır

 • Gökçek kokularla kokulanmış. Güzel kokular sürünmüş.

naarat-ı ra'diye / naarât-ı ra'diye

 • Gök gürültüsünün naraları.

netice-i hilkat-i semavat / netice-i hilkat-i semâvât

 • Göklerin yaratılış neticesi.

nili perde / nilî perde

 • Gökyüzü, sema.

nücum-u asümani / nücum-u âsümânî

 • Göklerdeki yıldızlar.

nüzul / nüzûl

 • Gökten aşağıya inme.

perde-i nilgün

 • Gökyüzü, sema.

ra'd / رعد

 • Gök gürültüsü.
 • Gök gürültüsü.
 • Gökgürültüsü. (Arapça)

ra'd u berk

 • Gök gürültüsü ve şimşek.

ra'dat

 • Gök gürültüleri.

raad

 • Gök gürültüsü.
 • Gök gürültüsü.

rabbe's-semavati ve'l-aradin / rabbe's-semâvâti ve'l-aradîn

 • Göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah.

rabbü's-semavati ve'l-arz / rabbü's-semâvâti ve'l-arz

 • Göklerin ve yerin Rabbi.

rad / râd

 • Gökgürültüsü.

radmisal / râdmisâl

 • Gökgürültüsü gibi.

rasathane

 • Gök cisimlerinin hareket ve yerlerini tespit ve takip için kurulan gözlem evi.

recsan

 • Gök gürlemesi sesi.

şahab

 • Gökteki ışıklı cisim.

sahife-i sema / sahife-i semâ

 • Gökyüzü sayfası.

sahife-i semavi / sahife-i semâvî

 • Gök sahifesi.

saika-vari / sâika-vâri

 • Gök gürültüsü, yıldırım gibi.

sema / semâ / سما / سَمَا

 • Gök.
 • Gökyüzü, asuman, gök.
 • Gökyüzü.
 • Gökyüzü. (Arapça)
 • Gök.

semai / semâî

 • Gökle ilgili, gökyüzüne ait.

semapare

 • Gök parçası. (Farsça)

semavat / semâvât / سموات / سَمَاوَاتْ

 • Gökler.
 • Gökler. (Arapça)
 • Gökler.

semavi gözler / semâvî gözler

 • Göklerdeki melekler ve ruhânîlerin bakışları.

semavi kitaplar / semavî kitaplar

 • Gökle ilgili kitaplar, Kur'ân-ı Kerim, Tevrat, İncil, Zebur.

semavi nüzul / semavî nüzûl

 • Gökten inme.

sevabit-i kevkebiye

 • Gökyüzünde sabit olarak görülen ve gece karanlığında insanlara yön gösteren yıldızlar.

sipihr / سپهر

 • Gökyüzü. (Farsça)

sükut-u ecram / sükût-u ecram

 • Gök cisimlerinin sessiz hali.

tabaka-i semavat / tabaka-i semâvat

 • Gökyüzü tabakaları.

takvim-i semavi / takvim-i semâvî

 • Gök takvimi.

tarassudat-ı semaviye / tarassudât-ı semâviye

 • Gökyüzünü gözetlemeler.

tathim

 • Gökçek etmek, güzelleştirmek, tahsin.

tayyare-i cevviye

 • Gökyüzünün, havanın uçakları.

teleskop

 • Gök cisimlerini görmek için kuvvetli dürbün. (Fransızca)
 • Gök dürbünü.

tesaud / tesâud / تصاعد

 • Göklere yükselme, ağma. (Arapça)

tiraje / tîrâje / تيراژه

 • Gökkuşağı. (Farsça)

ümm-ün nücum

 • Gök. Sema.

vaziyet-i semaviye / vaziyet-i semâviye

 • Gökyüzünün değişik hâl ve vaziyetlere girmesi.

zat-ı semavi / zât-ı semâvî

 • Gökten gelen zat.

zerak

 • Gök renkli. Mavi.