LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te giz kelimesini içeren 193 kelime bulundu...

a'mak-ı hafa / a'mâk-ı hafâ

 • Gizlilik derinlikleri.
 • Gizli derinlikler.

abiştgah / abiştgâh

 • Gizlenecek yer, gizli yer. (Farsça)

ahkam-ı mesture / ahkâm-ı mesture

 • Gizli hükümler.

alenen

 • Gizli olmayarak, açıktan.

asar-ı hafiye / âsâr-ı hafiye

 • Gizli eserler.

avret

 • Gizlenmesi gereken şey.
 • Gizlenmesi gereken, dinen görünmesi haram sayılan organlar.

azb

 • Gizli kalma. Görünmez olma.

batınen / bâtınen

 • Gizili içe ait, olarak.

beşaret-i gaybiye / beşâret-i gaybiye / بَشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gizli, gaybî olan müjde.

casus

 • Gizli sırları haber veren, ajan.

cessas

 • Gizli şeyleri araştıran, gizli şeylere merak eden. Tecessüs sâhibi.

cevasis / cevâsis

 • Gizli şeyleri araştıranlar.

dahc

 • Gizlemek, örtmek.

delalet-i zımniye / delâlet-i zımniye / دَلَالَتِ ضِمْنِيَه

 • Gizli olarak, içten içe delil olma.

dellal-ı muzhir / dellâl-ı muzhir

 • Gizli güzellikleri ortaya çıkararak ilân eden.

desise

 • Gizli hile, oyun.

elhannas / elhannâs

 • Gizli şeytan.

emr-i gaybi / emr-i gaybî

 • Gizli emir.

emval-ibatına / emvâl-ibâtına

 • Gizlenmesi mümkün olan altın, gümüş ve ticâret eşyâsı cinsinden olan zekât malları.

esbab-ı inkişaf / esbâb-ı inkişaf

 • Gizli kalmış hakikatlerin ortaya çıkmasını sağlayan sebepler.

esrar-ı hafiyye

 • Gizli ve saklı sırlar.

esrarengiz / esrârengiz / esrârengîz / اسرارانگيز

 • Gizli ve sırlı olan.
 • Gizemli. (Arapça - Farsça)

fikr-i muzmer

 • Gizli kalmış ve dışarı vurulmamış fikir.

fünun-u hafiye

 • Gizli ilimler.

fuzuh

 • Gizli işlerin zahir olup açığa çıkması.

gayb

 • Gizli, görünmeyen, belirsiz.

gayr-ı mahrem

 • Gizli olmayan.

gayr-i mahrem / غَيْرِ مَحْرَمْ

 • Gizli olmayan.
 • Gizli olmayan.

genc-i nihan

 • Gizli hazine.

hachace

 • Gizlenmek.

hafa / hafâ / خفا

 • Gizlilik. Gizli olmak. Saklılık.
 • Gizlilik, kapalılık.
 • Gizlilik.
 • Gizlilik.
 • Gizlilik. (Arapça)

hafagah / hafagâh / hafâgâh / خفاگاه

 • Gizlenilecek yer, gizlenme yeri, siper. (Farsça)
 • Gizlenilecek yer. (Arapça - Farsça)

hafaya / hafâyâ / خفایا

 • Gizli şeyler, sırlar.
 • Gizli şeyler. (Arapça)

hafi / hafî / خفى / خفي / خَف۪ي

 • Gizli.
 • Gizli, kapalı.
 • Usûl-i fıkıh ilminde, mânâsı açık olduğu hâlde söyleyenin maksadını ifâde etme husûsunda kapalı, gizli söz.
 • Tasavvufta âlem-i kebîrdeki beş latîfeden biri.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli (Arapça)
 • Gizli.
 • Gizli.

hafiye

 • Gizli çalışan, casus.

hafiyy ü celi / hafiyy ü celî

 • Gizli ve âşikâr.

hafiyyat / hafiyyât / خفيات

 • Gizli şeyler. Gizlilikler.
 • Gizli şeyler. (Arapça)

hafiyye / خفيه

 • Gizli polis. (Arapça)

hafiyyen / خفيا

 • Gizlice, saklı olarak, gizliden. Aşikâr olmıyarak.
 • Gizlice. (Arapça)

hafiyyeten

 • Gizlice, gizli ve saklı olarak.

hakaik-i hafiye

 • Gizli hakikatler.

halveti / halvetî

 • Gizliliğe önem veren bir tarikatın mensubu.

hasife / hasîfe

 • Gizlenen kin, hased ve düşmanlık.

hediye-i gaybi / hediye-i gaybî

 • Gizli hediye.

hemsen

 • Gizli sesle. Gizli ses. Savt-ı hafi.

henme

 • Gizli ses.

hesmele

 • Gizli söz.

hetmele

 • Gizli kelâm, gizli söz.

hibale-i telbisat

 • Gizli, kamufleli tuzak.

hıfz-ı gaybi / hıfz-ı gaybî

 • Gizli koruma.

hissiyat-ı hafiyye

 • Gizli hisler, duygular.

hükm-ü zımni / hükm-ü zımnî

 • Gizli, kapalı, örtülü hüküm.

hüsn-ü mahfi / hüsn-ü mahfî

 • Gizli güzellik.

ictinan

 • Gizlenmek.

idgam

 • Gizleme.

ifşa / ifşâ

 • Gizli olanı açıklama.

ihfa / ihfâ / اخفا

 • Gizleme.
 • Gizleme, saklama.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ıhmar

 • Gizli etmek, saklamak.

ıhtiba'

 • Gizlenmek, örtünmek.

ihtifa / ihtifâ / اختفا

 • Gizlenme. Saklanma.
 • Gizlenme.
 • Gizlenme. (Arapça)

ihtital

 • Gizli söylenen sözü dinleme. Kulak kabartma.

ikman

 • Gizleme, saklama, örtme.

iktidar-ı kamin / iktidar-ı kâmin

 • Gizli güç.

iktiman

 • Gizlenme, saklanma.

ima / îmâ / ا۪يمَا

 • Gizli işaret.

imaen / îmaen

 • Gizli ve ince bir mânâyı göstererek, işaret ederek.

imai / îmâî

 • Gizli işaret.

imza-yı gaybi / imza-yı gaybî

 • Gizli bir imza.

inhifa

 • Gizlenip saklanma.

inkitam

 • Gizli tutulma, saklı tutulma.

insilal

 • Gizlice savuma, sıvışma, sıyrılma.

işaret-i gaybiye / işâret-i gaybiye / اِشَارَتِ غَيْبِيَه

 • Gizli işaret.

istibtan

 • Gizliliğe, bir kimsenin iç işlerine vakıf olmak.

istihfa'

 • Gizlenme, saklanma.

istiknan

 • Gizlenme, saklanma.

istiktam

 • Gizlemeğe çalışma. Saklamak için uğraşma.

istinbat etmek

 • Gizli mânâyı ortaya çıkarmak.

istitar

 • Gizlenme, perdelenme.

izaa-i esrar

 • Gizli sırları açığa vurma, açıklama.

izmar / izmâr

 • Gizleme, saklama.

kahin / kâhin

 • Gizli şeyleri bildiğini iddiâ eden. Falcı.

kamine / kâmine

 • Gizli, belirsiz olan.

kamuflaj

 • Gizlenme, örtme. Aldatma gayesiyle yapılan tertibat. Daha ziyade harp zamanlarında araçlar ile insanların, bulundukları mekâna göre kılığa girmeleri. (Fransızca)

kasd-ı mahsus

 • Gizli ve özel maksat.

katib-i sırr / kâtib-i sırr

 • Gizli şeyler yazdırılan kâtip, sır kâtibi.

kelam-ı mahrem / kelâm-ı mahrem

 • Gizli kelâm. Mahrem söz.

kemn

 • Gizlemek, gizlenmek.

kemy

 • Gizlemek, ketmetmek.

kenz-i mahfi / kenz-i mahfî

 • Gizli hazine.
 • Gizli hazine.

keşf-i raz / keşf-i râz

 • Gizli bir şeyi meydana çıkarma.

keşfetmek

 • Gizli birşeyi ortaya çıkarmak.

keşif

 • Gizli ve bilinmeyen birşeyin ortaya çıkarılması, buluş.

keşşaf zaman

 • Gizli şeyleri ortaya çıkaran zaman, keşfedici zaman.

ketm / كتم

 • Gizleme.
 • Gizleme, sır tutma, söylememe.
 • Gizleme, saklama. (Arapça)

ketmetmek

 • Gizlemek.

kin

 • Gizli düşmanlık.
 • Gizli düşmanlık. Garaz. Buğz. Adâvet. (Farsça)
 • Gizli düşmanlık.

kin-i muzmer / kîn-i muzmer

 • Gizli kin.
 • Gizli kin.

kinedar / kinedâr

 • Gizli düşmanlık besleyen.

kıyas-ı hadsi-i hafi / kıyas-ı hadsî-i hafî

 • Gizli olan hükmün illetine (sebebine) güçlü bir sezgi ile (zihnin hemen intikali olan hads ile) ulaşmak sûretiyle yapılan kıyas; yani peygamberlik sebebi olan bütün peygamberlerdeki esasların Peygamber Efendimizdeki (a.s.m.) esaslar ile kıyaslanmasıdır ki, zihin bu esasların Peygamber Efendimizde da

kıyas-ı hafi

 • Gizli, belirsiz kıyam.

künuz-u mahfiye / künûz-u mahfiye

 • Gizli hazineler.
 • Gizli hazineler.

lahn-ı hafi / lahn-ı hafî

 • Gizli hatâ olup, ancak tecvîd ilmi ile uğraşanlar bilir.

ledün

 • Gizli ilim, marifetullah.

mahfi / mahfî / مخفى / مَخْف۪ي

 • Gizli.
 • Gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli. (Arapça)
 • Gizli.

mahfiyat / mahfiyât / mahfîyât

 • Gizlilikler, gizli şeyler.
 • Gizlilikler, gizli olanlar.

mahfiyat-ı san'at

 • Gizli san'atlar.

mahfiyyen / مخفيا

 • Gizlice. Gizli ve saklı olarak.
 • Gizlice. (Arapça)

mahrem / مَحْرَمْ

 • Gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır.
 • Gizli, yasak, başkasına haram olan, evlenilmesi haram olan akraba.
 • Gizli.

mahrem-i esrar

 • Gizli sırlara vakıf olan çok yakın kimse. Gizli sır söyleyen kimse.

mahremane

 • Gizli ve saklı olarak. Mahrem bir tarzda. (Farsça)

mahremiyet / مَحْرَمِيَتْ

 • Gizlilik.

mahremiyyet

 • Gizlilik. Mahrem olma hali.

mehmuse / mehmûse

 • Gizli okunan harfler.

mehmusen

 • Gizli olarak.

mekmun

 • Gizli. Saklı.

meknun / meknûn

 • Gizli, örtülü.
 • Gizli, saklı.

meknuz / meknûz

 • Gizli define.

mektum / mektûm / مكتوم

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli. (Arapça)

mu'teref

 • Gizlenmeyip söylenmiş. İtiraf olunmuş.

muavenet-i gaybiye

 • Gizli yardım.

müda'mes

 • Gizli, saklı.

müdahmes

 • Gizli, saklı.

müdehmes

 • Gizli, saklı.

mugayyebat

 • Gizli, görünmez şeyler.

mugayyebe

 • Gizli şey. Görünmeyen ve saklı olan nesne.

muhtefi

 • Gizlenen.

müktinn

 • Gizlenen, saklanan. Başkasınca gizlenip saklanmış olan.

münasebat-ı dakika-i hafiye / münâsebât-ı dakika-i hafiye

 • Gizli ve ince münasebetler, bağlantılar.

münasebat-ı hafiye / münâsebât-ı hafiye

 • Gizli münasebetler.

münasebat-ı hafiyye / münâsebât-ı hafiyye

 • Gizli münasebetler, bağlantılar.

münasebet-i hafiye

 • Gizli münasebet, ilişki.

müntemis

 • Gizlenen, saklanan. Gizli.

müsavat-ı zımniye

 • Gizli eşitlik.

müstetir

 • Gizli, örtülü.
 • Gizlenen, gizli, saklanan, saklı.

mütecessis / مُتَجَسِّسْ

 • Gizlice araştıran.
 • Gizlilikleri araştıran.

mütecessisane / mütecessisâne

 • Gizli şeyleri öğrenmeğe çalışarak. Merakla. Mütecessis bir tarzda. (Farsça)

mütekellim-i alim / mütekellim-i alîm

 • Gizli ve âşikâr her şeyi bilen ve kendi Zâtına lâyık şekilde konuşan Allah.

muzmer / مُضْمَرْ

 • Gizli, saklı, örtülü. İzmar edilmiş. İçinde saklı kalmış.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli.

nagm

 • Gizli kelâm, gizli söz.

nakreşe

 • Gizli his.

neb'

 • Gizli ses.

nesayih-i hafiye / nesâyih-i hafiye

 • Gizli nasihatler, dersler.

nihan / nihân

 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı.

nihani / nihanî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

nisbet-i hafiye

 • Gizli bağ.

nühüftegi / nühüftegî

 • Gizlilik, saklılık. (Farsça)

pejuhende

 • Gizli şeyleri araştıran. Mütecessis. (Farsça)

penam

 • Gizli, saklı. Örtülü. (Farsça)

perde-i hafa / perde-i hafâ

 • Gizlilik perdesi.

pinhan / pinhân / پنهان

 • Gizli, saklı, hafi, mahfi, mestur, müstetir. (Farsça)
 • Gizli.
 • Gizli, saklı.
 • Gizli, saklı. (Farsça)

raz-ı nihan

 • Gizli tutulan sır.

razan

 • Gizli sırlar, gizlilikler. (Farsça)

remiz

 • Gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme.

rikz

 • Gizli söz.

rizz

 • Gizli ses.

rumuz / rumûz

 • Gizli anlamlar.

sedd-i mahfi / sedd-i mahfî

 • Gizli sed, yığınak.

setr-i gayb

 • Gizlilik perdesi.

şifre

 • Gizli işaretlerle yazılan yazı.

sinsi

 • Gizli ve kurnaz bir şekilde kötülük için yapılan şey.

sır

 • Gizli gerçek, gizem.
 • Gizlilik, gizli bilgi, kalbî bir his.

şirk-i hafi / şirk-i hafî / شِرْكِ خَف۪ي

 • Gizli şirk; riyâ.
 • Gizli şirk, ortak koşma.
 • Gizli şirk, riyâkârlık.

sırr / سر

 • Giz, sır. (Arapça)

sırr-ı gaybi / sırr-ı gaybî

 • Gizli sır; önceden bilinmeyen sır.

sırr-ı mahrem

 • Gizli sır.

sırran

 • Gizli olarak, gizlice.
 • Gizli olarak, gizlice.

sırran tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama, hizmeti yaygınlaştırma.

sırren tenevveret

 • Gizli ve sır perdesi altında parlama ve hizmeti yaygınlaştırma.

sırren ve cehren

 • Gizli ve açık olarak.

sivad

 • Gizli söz, sır.

tabaka-i mesturiyet

 • Gizlilik tabakası.
 • Gizlilik tabakası. Örtülü oluş.

tarik-i hafa / tarîk-i hafâ

 • Gizli olarak zikir yapılan tarikat.

tazarru'en ve hufyeten

 • Gizlenip saklanarak.

tecessüs

 • Gizlice araştırma.
 • Gizlice araştırma.

tecessüskar / tecessüskâr

 • Gizliden araştıran, meraklı. (Farsça)

tedellüs

 • Gizlenme, ihtifâ etme.

teheshüs

 • Gizli ses.

terkibat-ı nisbet-i hafiye

 • Gizli düşünce ve tasavvurlardan meydana gelen terkibler.

tesettür etmek

 • Gizlenmek.

testir

 • Gizleme, saklama, setretme, örtme.

tevari

 • Gizlenme, kaybolup göze görünmeme.

ticaret-i hafiye

 • Gizli ticaret.

tılsım / طلسم

 • Gizli sır, şifre.
 • Gizli sır.

türab-ı hafa / türab-ı hafâ

 • Gizlilik toprağı.

turuk-u hafiyye

 • Gizli tarikler, yollar, tarikatlar. Gizli zikir yapan tarikatlar.

ulum-u esrariye / ulûm-u esrariye

 • Gizli ilimler.

ulum-u hafiye / ulûm-u hafiye

 • Gizli ilimler. Ancak veraset-i Nübüvvet muhakkiklerince veya bir kısım hakikatların esrarına vakıf âlimlerce bilinen ilimler.
 • Gizli ilimler, ancak peygambere ve bir kısım hakikatlerin sırlarını bilen alimlerce bilinen ilimler.

vakıf-ı esrar / vâkıf-ı esrar

 • Gizli şeyleri, sırları bilen.

vakıf-ı esrar-ı sübhan / vâkıf-ı esrar-ı sübhân

 • Gizli sırları bilen, her türlü eksiklikten sonsuz derecede yüce olan Allah.

zemm-i zımni / zemm-i zımnî

 • Gizliden ayıplama, dolaylı kötüleme.

zımnen / ضِمْنًا

 • Gizli olarak, îmâ ile.

zımnen cemiyet

 • Gizli cemiyet, dernek.

zımni / zımnî / ضِمْن۪ي

 • Gizli, örtülü.
 • Gizli olarak, içten içe.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın