LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gidermek ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

alak

 • Zahmet, meşakkat gidermek.

bergriften

 • Ayırmak. Kaldırmak. Gidermek. (Farsça)

bertaraf / برطرف

 • Bir yana. (Farsça - Arapça)
 • Giderilmiş. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf etmek: Gidermek. (Farsça - Arapça)
 • Bertaraf olmak: Giderilmek. (Farsça - Arapça)

celef

 • Yerden balçık küremek ve gidermek.

celhe

 • (Çoğulu: Cülâhet) Gidermek. Yerinden ayırmak.
 • Nâhiye.

cemal / cemâl

 • Güzellik.
 • Allahü teâlânın lütuf ve rızâ sıfatı.
 • Zât, yüz.
 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak ve şükr etmek için nîmeti göstermek. Çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakâret etmelerine sebeb olacak şeyleri yapmamak, bunları gidermek.

cemam

 • Rahat olmak. Dinlenip yorgunluğu gidermek. İstirahat etmek.

def etmek

 • Gidermek, uzaklaştırmak.

def' / دفع

 • Uzaklaştırma. (Arapça)
 • Def' edilmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırılmak. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • Def' etmek: (Arapça)
 • Uzaklaştırmak. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

def-i cu'

 • Açlığı gidermek. Birşey yemek.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

hacis / hâcis

 • Kalbe (gönle) gelen ve hemen gidermek mümkün olan kötü düşünceler.

havrem

 • Ayak ovup kir gidermekte kullanılan, kırmızı renkli delikli taş.

icfal

 • Gidermek.
 • Devekuşu seğirtmek.

ichaf

 • Zulüm etme, gaddarlık.
 • Gidermek.
 • Noksan etmek, eksiltmek.

iflal

 • Gidermek.
 • Yağmur gelmeyen yere yetişmek.

ifrinka'

 • Parmak çıtırdatma.
 • Gidermek.
 • Ayırmak.

ılac

 • Bir şeyi yerinden alıp gidermek.

imha ve izale etmek

 • Yok etmek, gidermek.

işba'

 • Doyurmak, açlığı gidermek. Doymak.
 • Fiz: Bir sıvının içinde, belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması.
 • Edb: Arap nazmında, kafiye veya vezin zaruretinden dolayı kelimeye bir harf ilâve etme.

ıslah

 • İyileştirmek. Düzeltmek. Kusurları gidermek.

ıslahat

 • Kusurları ve eksiklikleri gidermek için yapılan işler ve düzeltmeler.

izale / izâle / ازاله

 • Zevale erdirmek. Gidermek. Ortadan kaldırmak. Mahvetmek.
 • Yok etme. (Arapça)
 • Giderme. (Arapça)
 • İzâle edilmek: (Arapça)
 • Yok edilmek. (Arapça)
 • Giderilmek. (Arapça)
 • İzâle etmek: (Arapça)
 • Yok etmek. (Arapça)
 • Gidermek. (Arapça)

izale etmek / izâle etmek

 • Ortadan kaldırmak, gidermek.

kas'

 • Bir şeye el ayası ile vurmak.
 • Gidermek.
 • Tahkir etmek, küçümsemek.

kaş'

 • (Kış') Şaşkın ve ahmak adam. Zayıf adam.
 • Açmak.
 • Gidermek. Dağıtmak.
 • Kuru deri. Deriden olan çadır.
 • Hamam pisliği.
 • Deriden yapılmış döşek.
 • Balgam.

kaza-i hacet / kaza-i hâcet

 • İhtiyacını gidermek.
 • Büyük abdest bozmak.

kaza-i şehvet

 • Şehvet ihtiyacını gidermek. Cinsî münasebet (ki, insanlar arasında nikâh olmadıkça haramdır.)

mahk

 • Gidermek.
 • İptal etmek, saymamak.
 • Eksik, noksan.

mahy

 • Gidermek.

mels

 • Enemek. Hayvanı iğdiş etmek, erkekliğini gidermek.

mesih

 • Bir şey üzerined eli yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir.
 • İsa Aleyhisselâm'ın bir ismidir. Elini sürdüğü, meshettiği hastaların iyileşmesinden kinâye olarak "İsa Mesih" denmiştir.

mümhika

 • Bereket gidermek.

münafaza

 • Tozunu gidermek için silkmek.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nehz

 • Süngü demirini inceltmek.
 • Kemik üstündeki eti soyup gidermek.
 • Çok et.

nekf

 • Göz yaşını yanağından parmağıyla silip gidermek.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Arlanmak.

niks

 • Elbisenin ve örülmüş şeylerin eskilerini bozup gidermek, tekrar yine iplik yapmaya kabil olanı ip eğirip yenilemek.

rendelemek

 • Pürüzlerini gidermek. Rende ile düzlemek, pürüzlü yerlerini kazımak. Rende ile ufalamak.

sıla-i rahm / صلهء رحم

 • Yakınlarını ziyaret edip özlem gidermek.

suht

 • Haram mal, her nevi haram.
 • Yok eylemek. Gidermek. Bir şeyin kökünü kazımak (mânasına saht'dan alınmıştır. Haramın bereketi olmadığından hânumânlar yıktığı için suht denilmiştir.)

ta'mirat / ta'mirât

 • (Tekili: Tamir) Noksanları gidermek. Eksik ve bozukları düzeltmeler ve tamamlamalar. Ta'mirler.

tagşiş

 • (Gışş. dan) Karıştırmak saflığını gidermek. Değerli bir şeyi değeri olmayan şeylerle karıştırmak.
 • Aklı gidermek.
 • Hayran etmek.

taharet-i suğra

 • Abdestsizlik denilen hali, abdest alarak gidermek.

takdiye

 • Hâcet bitirmek, ihtiyaç gidermek.

taklih

 • Dişin sarılığını gidermek.

takrid

 • Devenin gövdesinde olan keneyi yolup gidermek.
 • Hor ve zelil etmek.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

te'hil

 • Misafire "hoş geldiniz" demek olan ehlen ve sehlen cümlesini söylemek.
 • Ehliyetli kılmak.
 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Lâyık ve müstehak görmek.

te'nis

 • Ürkekliğini gidermek. Alıştırmak.
 • Bir hayvanı terbiye ederek işe yarar hale getirmek.

tecemmül

 • Çirkinliği gidermek, vakar sâhibi olmak, şükr etmek ve nîmeti göstermek için zînetlenmek, süslenmek.

tefric

 • Gönül açmak. Gam ve tasa gidermek.

teleccün

 • Bir nesneyi ovalayıp kirini gidermek.

tenhıye

 • Irak etmek, uzaklaştırmak.
 • Gidermek.
 • Silkmek.
 • Çıkarmak.

teshin

 • Isıtmak, soğukluğunu gidermek.

teyemmüm

 • Kasd.
 • Fık: Su bulunmadığı veya su bulunup da kullanılması mümkün olmadığı takdirde temiz olan toprak cinsinden bir şey ile, abdestsizliği veya gusülsüzlüğü -hadesi- gidermek maksadiyle yapılan bir ameliyedir.
 • Su bulunmadığı veya bulunup da özür sebebiyle kullanmak mümkün olmadığı takdirde; temiz toprak veya taş, kum, kerpiç gibi toprak cinsinden bir şey ile hadesi yâni mânevî kirliliği, abdestsizliği gidermek için, elleri toprağa sürüp yüzü ve kolları mesh etmek.

zeyd

 • Men'etmek, reddedip gidermek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın