LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gezi ifadesini içeren 72 kelime bulundu...

as'as / as'âs

 • Gece çok gezip dolaşan kimse.
 • Kurt.

asc

 • Gezi topluluğu.

ass

 • Gece gezip dolaşmak.

baru / bârû

 • Kale duvarı, tabyanın gezinti yeri, hisar burnu, sur. (Farsça)
 • Sığınak, siper. (Farsça)

beray-ı tenezzüh / berây-ı tenezzüh

 • Tenezzüh için, gezinti için.

bervaze

 • Gezinti için hazırlanan yemek. (Farsça)

cevelan / cevelân / جولان

 • Dolaşma, gezinti. (Arapça)
 • Cevelân etmek: (Arapça)
 • Dolaşmak, akmak. (Arapça)
 • Gezinmek. (Arapça)

cevelangah / cevelângâh / جولانگاه

 • Gezip dolaşılan yer.
 • Gezip dolaşılan yer. Cevelân yeri. Tâlim meydanı.
 • Gezinti yeri, mesire yeri. (Arapça - Farsça)
 • Dolaşım yeri. (Arapça - Farsça)

devr-i alem / devr-i âlem

 • Dünya seyahati, dünya gezisi, dünyayı gezmek.
 • Dünya seyahati, gezisi.

devr-i ebvab

 • Kapı kapı gezip dolaşmak.

devriy

 • (Devriyye) Geceleri gezen kol takımı, gezici karakol.
 • Bülbül, karatavuk, sığırcık ve bu gibi kuşların dahil olduğu sınıf.

ebrkar / ebrkâr

 • Şaşkın, sersem, ne yapacağını bilmeyen adam. (Ebr'in "bulutun" yerinde durmayıp gezici olmasından kinâye olarak, bu mânayı aldığı sanılmaktadır.) (Farsça)

ecsam-ı camide-i seyyare / ecsâm-ı câmide-i seyyâre

 • Gezici ve cansız gök cisimleri.

ecsam-ı seyyare / ecsâm-ı seyyare

 • Gezici cisimler.

efuk

 • Gezi ufanmış ok.

fukve

 • (Çoğulu: Fukâ) Ok gezi.

füvk

 • (Çoğulu: Efvâk) Ok gezi.
 • Rum meliklerinden birinin adı.

geşt / گشت

 • Dolaşma, gezinti. (Farsça)

geşt ü güzar / geşt ü güzâr

 • Gezip tozma, gezme.

geştügüzar / geştügüzâr / گشت و گزار

 • Dolaşma, gezinti, gezip tozma. (Farsça)

gülgeşt

 • (Gül-geşt) Gül gezintisi, gül seyri. (Farsça)

güverte

 • Geminin anbar veya kamaralarının üstü, gezilecek kısmı.

hareket-i ruhaniye

 • Ruhen yapılan gezinti ve hareket.

i'tisas

 • Gece gezip dolaşma, devriye vazifesini görme.

kale-i seyyar

 • Gezici kale.

küzr

 • Yay gezi.

medrese-i seyyare

 • Gezici medrese; seyyar okul.

menzehe

 • Gezinti yeri.

mescid-i seyyar / mescid-i seyyâr / مَسْجِدِ سَيَّارَ

 • Gezici mescid.
 • Gezici mescid.

mesire / mesîre / مسيره / مَس۪يَره

 • Seyredilecek, gezilecek yer. Tenezzüh ve gezme yeri.
 • Seyir.
 • Seyredilecek, gezilecek yer.
 • Gezinti yeri.
 • Gezinti yeri. (Arapça)
 • Gezinti yeri.

mesiregah / mesiregâh / mesîregâh

 • Gezinti yeri.
 • Gezinti yeri.

mesken-i seyyar

 • Gezici yer, mekân.

mevcudat-ı seyyare / mevcudât-ı seyyare / مَوْجُودَاتِ سَيَّارَه

 • Gezici varlıklar.

müteferric

 • (Çoğulu: Müteferricîn) (Ferc. den) Gezinen, dolaşan. Gezip eğlenmeğe giden.

müteferricin / müteferricîn

 • (Tekili: Müteferric) Gezinenler, dolaşanlar, hava almağa eğlenmeğe gidenler.

mütenezzih

 • Tenezzüh eden, gezip eğlenen.
 • Tenezzüh edip düşünen.
 • Nezih, temiz olan.

mütenezzihane / mütenezzihâne

 • Tenezzüh edercesine, gezip eğlenircesine. Mütenezzihcesine. (Farsça)

mütenezzihat / mütenezzihât

 • (Tekili: Mütenezzih) Gezintiye, tenezzüh etmeğe çıkanlar.
 • Tenezzüh edip düşünenler.
 • Temize çıkanlar.

mütenezzihin / mütenezzihîn

 • (Tekili: Mütenezzih) Gezintiye çıkanlar, tenezzühe çıkanlar.

nücum-u seyyare

 • Seyyar, gezici yıldızlar.

nüzhet / نزهت

 • Gezinti, gezip dolaşma. (Arapça)

nüzhet-gah / nüzhet-gâh

 • Seyir yeri, gezinti, eğlence yeri.

nüzhetgah / nüzhetgâh

 • Gezi ve dinlenme yeri.

pervaze

 • Kır gezisi için hazırlanan yemek. (Farsça)
 • Altun ve gümüş yaprakların kırıntısı. (Farsça)

piyade

 • Narin yapılı bir çeşit kayık adıdır. Eskiden ekseriyetle İstanbul ve civarında kullanılan bu kayıklar, pek makbul gezinti vasıtası idi.
 • Ask: Orduda tüfekle teçhiz edilmiş olan ve muharip sınıfların asli unsuru bulunan efrada da bu ad verilir. Yaya askeri.
 • Yaya.

sayfiye

 • Yazlık. Gezinecek ve yazın yaşanacak yer.

sefer

 • Yolculuk, seyahat, gezi. Savaşa gitme. Savaş, muharebe.

seyahat / seyâhat / سياحت

 • Yolculuk, gezi.
 • Gezme, gezinti.
 • Gezi. (Arapça)

seyehan

 • Gezi, seyahat.
 • Gölgenin güneşle birlikte dönmesi.

seyeran / seyerân

 • Gezinme.
 • Seyahat, gezinme.

seyir

 • Yolculuk, gezinti.

seyr / سير

 • Yürüyüş.
 • Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme.
 • Görülecek şey ve yer.
 • Uzaktan bakıp karışmama.
 • Yolculuk.
 • Etrafa bakınarak gezinme.
 • Seyir. (Arapça)
 • Yürüme. (Arapça)
 • Gezi. (Arapça)
 • İzleme. (Arapça)
 • Seyr etmek: İzlemek. (Arapça)

seyr ü seyahat etme

 • Gezip dolaşma.

seyr-i ruhani / seyr-i ruhânî / seyr-i rûhânî

 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.
 • Ruhanî ve mânevî âlemlerdeki seyir, ruhî gezinti.

seyran / seyrân / سيران

 • (Aslı: Seyeran) Gezme, gezinme. Bakıp görme.
 • Hareket etme.
 • Açılma, ferahlanma, teferrüc.
 • Gezinti.
 • Gezinme. (Arapça)

seyrangah / seyrangâh / سيرانگاه

 • Güzel manzaralı gezinti yeri.
 • Gezinti yeri.
 • Gezinti yeri. (Arapça - Farsça)

seyrangah-ı daimi / seyrangâh-ı daimî

 • Devamlı gezinti yeri.

seyrüsefer

 • Gezinti ve yolculuk.

seyyahin / seyyahîn

 • (Seyyahûn) Seyyahlar. Gezip âlemi seyredenler. Turistler, dolaşanlar, gezenler.

seyyar / seyyâr / سَيَّارْ

 • Hareketli, gezici.
 • Gezici.

seyyar medrese

 • Gezici, seyyar okul.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

sufar

 • Ok gezi. (Farsça)
 • İğne deliği. (Farsça)

teferruc

 • (Ferec. den) Ferahlanmak. İç açılmak.
 • Gezintiye çıkmak. Seyr.

teferrüc / تفرج

 • Gezinti. (Arapça)

teferrücgah / teferrücgâh / تفرجگاه

 • Gezinti yeri. (Arapça - Farsça)

tefvik

 • Tar: Okçulukta, yayın sol el ile yukarıya kaldırılması.
 • Okun gezini yayın kirişine koymak.

temaşagah / temaşagâh

 • Gam ve kederi defetmek için gezip seyredilecek yer. Eğlence mahalli. (Farsça)

temeşşi etmek / temeşşî etmek

 • Gezinmek, yürümek.

tenezzüh / تنزه / تَنَزُّهْ

 • Uzaklaşmak.
 • Gezinti. Bağ ve bahçe gibi yerlere gam ve kederi izale için çıkmak.
 • Kusur, pislik ve ayıptan uzak olmak.
 • Gezinti.
 • Temizlik, gezinme.
 • Gezinti. (Arapça)
 • Tenezzüh etmek: Gezinti yapmak, gezinmek. (Arapça)
 • Gezinti.

tenezzühgah / tenezzühgâh

 • Seyir ve gezinti yeri.
 • Gezinti yeri.

vasıta-i seyir

 • Gezinti aracı.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR