LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gerd ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

a'nak / a'nâk

 • (Tekili: Unk) Boyunlar, gerdanlar.

aris

 • Gerdek. Hacle.

asar-ı bergüzide / âsâr-ı bergüzîde

 • Yüksek değerdeki eserler.

atal

 • (C. A'tâl) Vücudun örtüsüz yeri, bilhassa ense.
 • Bir kişinin güzelliği.
 • Vücudun tamamı.
 • Boyuna asılan gerdanlığı kaybetmek.

ater

 • Arap kadınlarının misk ve başka güzel şeylerle yoğurup, boyunlarına taktıkları gerdanlık.

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

bevarid

 • (Tekili: Bârid) Soğutulmuş yemekler.
 • Omuzlarda boyun arasında, gerdanın yanında veya kulaklar arasında ve ensede olan etler.
 • Sakat şeyler.

cahşe

 • Eşek sıpasının dişisi.
 • Çobanın eline dolayıp eğerdiği ip.

cid

 • Gerdan. Süslemeye lâyık boyun. Güzel boyun.

cüyud

 • (Tekili: Cid) Gerdanlar, boyunlar.

derrar

 • Yün eğerdikleri iğ.

devvar

 • Durmayıp dönen, devreden. Devredip gezen.
 • Gerdân.
 • Kâbe-i Muazzama'nın bir adı.
 • Haremden alıp beraber tavaf edilen taş.

etvak

 • (Tekili: Tavk) Kadın gerdanlıkları.
 • Hindistan cevizinin sütü.

ferkade

 • Sergerde kimse.

gabgab

 • (Çoğulu: Gebâgıb) Çifte gerdan çene altı. Şakak.

gerd

 • Kelimelere eklenir ve "Dönen, dolaşan" anlamlarını verir. Meselâ: Tiz-gerd : Çabuk dönen. (Farsça)

gerden-bend

 • Boyuna bağlanan nesne, boyun bağı. (Farsça)
 • Gerdanlık. (Farsça)

gerden-dade / gerden-dâde

 • (Bak: Gerdenbeste)

gerden-efraz

 • (Gerden-firâz) Kibirli, gururlu. Boyun kaldıran, başı yukarda. (Farsça)

gerdenbend / گردن بند

 • Kolye, gerdanlık. (Farsça)

hacle / حجله

 • (Haclegâh) Gelin odası. Gerdek odası. (Farsça)
 • Gerdek odası. (Arapça)

haclegah / haclegâh / حجله گاه

 • Gerdek odası. (Arapça - Farsça)

harahir

 • (Tekili: Harhara) Tıb: Akciğerden gelen hırıltılar.
 • Uykuda iken horlamalar.

hical

 • (Tekili: Hacle) Gerdekler, gelin odaları.
 • Çadır kapısına asılan kalın perde.

ibtila'

 • Zorlukla yutmak.
 • Gelini gerdeğe koymak.

ıkd / عقد

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.
 • Dizi. (Arapça)
 • Kolye, gerdanlık. (Arapça)

ıtret

 • Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt.
 • Gerdanlık.
 • Güzel kokulu şey.

kadir-şinas

 • Kıymet ve değerden anlayan. Değerli kimseleri tanıyabilen. (Farsça)

kalade

 • Gerdanlık.

kalaid

 • (Tekili: Kılâde) Gerdanlıklar.
 • Akarsular.

kasaba

 • (Çoğulu: Kasabât) Akciğerdeki nefes borularından herbiri. Bronş.
 • Küçük şehir. Çarşısı olan büyük köy.
 • Ahalisi beş-on bin raddelerinde olan mâmure.

kehf

 • Mağara, in. Sığınacak yer altı.
 • Tıb: Verem hastalığında akciğerde açılan oyuk.

kılade

 • Gerdanlık. Boyna takılan kıymetli şey.
 • Akarsu.
 • Gerdanlık.

laht-ı ciğer

 • Ciğerden kopma.

latt

 • (Çoğulu: Litât) Gerdanlık.
 • Lâzım olmak.
 • İnkâr etmek.
 • Sarkıtmak.
 • Örtmek.

lebbe

 • Göğsün gerdanlık takılan yeri.
 • Devenin ve sığırın, göğsünden boğazladıkları yeri.
 • Evlâdını ve erkeğini seven kadın.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

leht-i ciğer

 • Ciğerden kopma parça.

menced

 • (Çoğulu: Menâcid) İnci ve altından olan gerdanlık.

mihneka

 • (Çoğulu: Mehânık) Maktul.
 • Gerdanlık.
 • Boğacak âlet.

miyane

 • Ara. (Farsça)
 • Orta, vasat. (Farsça)
 • Helva gibi bazı yemeklerin pişme kıvamı. (Farsça)
 • Ortaya serilen halı. (Farsça)
 • Gerdanlığın ortasındaki büyük inci. (Farsça)

muavvez

 • Gerdanlık. Nazarlık. Nüsha geçirilecek yer.
 • Evin etrafındaki mer'a.

muhaccel

 • Ayağı sekili, beyazlı at.
 • Gerdeğe konulmuş.

mukalled

 • (Kald. dan) Boynuna gerdanlık takılmış.
 • Padişah tarafından nişan takılan kimse.
 • (Taklid. den) Taklid edilen. Örnek tutulan. Misal alınan.

müredded

 • Bir hususta hayran ve sergerdan olmuş, şaşırmış olan.

mutatavvık

 • Gerdanlık gibi süs eşyası takınan.

mutavvak

 • (Tavk. dan) Boynu halkalı, zincirli.
 • Boynuna gerdanlık vs. takılmış. Boynuna halka olan.

mütesaviyen

 • Birbirine eş değerde.

rayet

 • Bayrak, alem, livâ, sancak.
 • Gerdanlık.

şaheser

 • Üstün ve büyük eser. Eserin şâhı. (Farsça)
 • Yüksek değerde olan. (Farsça)

şebgerd

 • (şeb-gerd) Gece dolaşan kol. Bekçi. (Farsça)
 • Ay, kamer. (Farsça)

sihab

 • Miskten ve karanfilden yapılan gerdanlık.

şüms

 • (Çoğulu: Şümus) Vahşi erkek davar.
 • Bir nevi gerdanlık.

süreyya

 • Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden Felekiyâtta "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.

takallüd

 • (Çoğulu: Takallüdât) (Kald. dan) Bir işi üstüne almak.
 • Takınma, kuşanma. Gerdanlık veya muska gibi boyuna geçirme.
 • (Kılıç) kuşanma.

tatvik

 • Boynuna gerdanlık takınmak.

tavk / طوق

 • Tâkat. Güç.
 • Boyuna takılan zinet. Gerdanlık.
 • Tasma.
 • Kolye, gerdanlık. (Arapça)
 • Tasma. (Arapça)

teraib

 • (Tekili: Teribe) Tıb: Göğüs kemikleri. Kaburga kemikleri. Gerdanlık yeri.

tetavvuk

 • Boyuna gerdanlık gibi şeyler takma.

teveşşuh

 • (Çoğulu: Teveşşuhât) Süslenme, takıp takıştırma.
 • Kadın gerdanlığını takma.

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

ulta

 • Gerdanlık.
 • Kadınların süs olarak yüzlerine çektikleri siyah çizgi.

unk

 • Boyun, gerdanlık, gerdan.

yal / yâl

 • Kuvvet, güç. Boyun, gerdan. (Farsça)