LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gen kelimesini içeren 297 kelime bulundu...

aff-ı umumi / aff-ı umumî

 • Genel af.

aheng-i umumiye / âheng-i umumiye

 • Genel ahenk, uyum.

ahlak-ı umumiye / ahlâk-ı umumiye

 • Genel ahlâk.

ahval-i umumiye / ahvâl-i umumiye

 • Genel haller, durumlar.

akide-i avam / akîde-i avâm

 • Geniş halk tabakasının akidesi, inancı.

akide-i umumiye

 • Genele ait iman, inanç esasları.

alay

 • Genel olarak üç taburdan oluşan askerî birlik.

alelumum / alelumûm / على العموم

 • Genellikle, bütünüyle.
 • Genellikle.
 • Genellikle, genelde, genel olarak. (Arapça)

amiriyet-i külliye / âmiriyet-i külliye

 • Genel âmirlik, emredicilik.

amm / âmm / عام

 • Genel.
 • Genel, yaygın. (Arapça)

amme / âmme

 • Genel, umumi.

anife / ânife

 • Gençlik çağının başlangıcı.

arazet

 • Genişlik.

ariz / arîz / عریض

 • Geniş, genişlemesine. (Arapça)

arzi / arzî

 • Genişliğine ait. Bir yerin enine ait.

arzu-yu umumi / arzu-yu umumî

 • Genel arzu; herkesin istediği.

asa

 • Genişlik. Zuhur, meydana çıkma. Büyük kadeh.

aşk-ı şebabi / aşk-ı şebabî

 • Gençliğe ait aşk.

ayet-i camia / âyet-i câmia

 • Geniş, kapsamlı âyet.

bak'

 • Geniş olmak, büyük olmak.

baki' / bâki'

 • Geniş, vâsi.

bast

 • Genişletme.

beca'

 • Geniş, bol.

bedel-i ba'z

 • Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.

bedel-i iştim'al / bedel-i iştim'âl

 • Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.

bekr

 • Genç erkek deve. (Müe: Bekre)

berna / bernâ / برنا

 • Genç. (Farsça)

bidh

 • Geniş ova.

bilumum

 • Genel olarak, bütün, hep.

bulvar

 • Geniş ve ağaçlı cadde. (Fransızca)

bürna / bürnâ / برنا

 • Genç. (Farsça)

cadde

 • Geniş, işlek, büyük yol. Anayol. şah-rah.
 • Geniş yol.

camiiyet / câmiiyet

 • Genişlik, kapsamlılık.

cazibe-i umumi / câzibe-i umumi

 • Genel çekim gücü.

cazibe-i umumi kanunu / cazibe-i umumî kanunu

 • Genel çekim kanunu.

cazibe-i umumiye / câzibe-i umumîye

 • Genel çekim kanunu.

cebr-i umumi / cebr-i umumî

 • Genel zorlama, bütün herkesi zorlama.

cereyan-ı umumi / cereyan-ı umumî

 • Genel akış.

cereyan-ı umumiye / cereyan-ı umumîye

 • Genel cereyan, akım, hareket.

cevan / cevân / جوان

 • Genç. (Farsça)

cezire-i vasia / cezire-i vâsia

 • Geniş ada; Arap yarımadası.

cilvah

 • Geniş ve dolu olan deve.

civan / جوان

 • Genç. (Farsça)

civanan / civânân / جوانان

 • Gençler. (Farsça)

civani / civanî / civânî / جوانى

 • Gençlik. (Farsça)
 • Gençlik. (Farsça)

dahuk

 • Geniş yol.

dem-i civani / dem-i civânî

 • Gençlik çağı.

derece-i vüs'at

 • Genişliğin derecesi.

desatir-i umumiye / desâtir-i umumiye

 • Genel prensipler.

devair-i külliye / devâir-i külliye

 • Geniş ve kapsamlı daireler.

deveran-ı umumi / deveran-ı umumî

 • Genel dönüş, akış; birinin diğerine sebep zannedilecek biçimde iki şeyin devamlı bir şekilde var ve yok sanılması.

divanhane / divanhâne / dîvanhâne / د۪يوَانْ خَانَه

 • Geniş sofa, salon.
 • Geniş sofa, salon.

düstur-u umumi / düstur-u umumî

 • Genel prensip.

düstur-u umumiye / düstur-u umumîye

 • Genel düstur, kural.

eamm / اعم

 • Genelde, yaygın haliyle. (Arapça)

eb'ad-ı vasia / eb'âd-ı vâsia

 • Geniş mesafeler, boyutlar, uzaklıklar.

ebhar-ı vasia / ebhâr-ı vâsia

 • Geniş denizler.

efkar-ı amme / efkâr-ı âmme

 • Genel düşünce, kamuoyu.

ehann

 • Genzinden konuşan kimse, hımhım.

ekser-i mutlak

 • Genel çoğunluk.

emniyet-i umumiye / emniyet-i umûmiye

 • Genel güvenlik.
 • Genel emniyet, güvenlik.

erkan-ı harbiye-i umumiye reisi / erkân-ı harbiye-i umumiye reisi

 • Genelkurmay Başkanı.

erkan-ı harbiyye-i umumiyye / erkân-ı harbiyye-i umûmiyye / اركان حربيهء عموميه

 • Genel kurmay başkanlığı.

erkan-ı harp reisi / erkân-ı harp reisi

 • Genel Kurmay Başkanı.

ev'ac

 • Geniş, vâsi.

fahişehane / fâhişehâne / fâhişehane / فاحشه خانه

 • Genelev.
 • Genelev. (Arapça - Farsça)

fazfaz

 • Geniş ve bol nesne.

fazilet-i külliye

 • Genel üstünlük, erdem.

felkam

 • Geniş, vâsi'.

ferah / ferâh / فراخ

 • Geniş, iç açıcı, tasasız.
 • Geniş. (Farsça)

ferahi / ferahî

 • Genişlik, bolluk. Ucuzluk. (Farsça)

ferec-i umumi / ferec-i umumî

 • Genel ferahlık, sıkıntıdan kurtulma.

ferik

 • General.

ferikiyet

 • Generallik.
 • Generallik.

fesh

 • Genişletmek.

feyha

 • Geniş ve büyük olan. Engin.

feyhak

 • Geniş nesne.

feylem

 • Geniş, büyük nesne.

feza-yı vasia / feza-yı vâsia

 • Geniş gökyüzü, uzay.

fihriste-i umumiye

 • Genel içerik.

filcümle

 • Genellikle, bütünüyle.

fityan / fityân / فتيان

 • Gençler. (Arapça)

füshat / فسحت

 • Genişlik. (Arapça)

füshat-kede

 • Geniş yer. (Farsça)

füshat-seray / füshat-serây

 • Geniş yer, geniş saray. (Farsça)

füshat-zar / füshat-zâr

 • Geniş yer. (Farsça)

gaflet-i umumiye

 • Genel vurdumduymazlık.

garaz-ı külli / garaz-ı küllî

 • Genel hedef, bütün unsurları içine alan kapsamlı gaye.

gaysan

 • Gençlik şiddeti.

gazete

 • Genellikle günlük çıkan ve büyük boy olan neşriyat organı. (Fransızca)

gulam / gulâm

 • Genç, esir, çocuk.

gulüvv-i amm / gulüvv-i âmm

 • Genel ayaklanma, umumi isyan.

gunne

 • Genizden söylemek, sesi burnundan çıkarır gibi okumak. Burundan gelen ses. (Tecvidde harfin vasıflarındandır)

hacet-i amme / hâcet-i âmme

 • Genel ihtiyaç.

hadaret / hadâret

 • Gençlik, tazelik.

hadaset

 • Gençlik. Yenilik. Tazelik. Yeniden oluş. Bir şeyin evveli, ibtidası.

hadise-i umumiye

 • Geneli ilgilendiren ve her tarafı kuşatan olay.

hakimiyet-i amme / hâkimiyet-i âmme

 • Genel hâkimiyet, egemenlik.

hakimiyet-i umumiye

 • Genel hâkimiyet, hükümranlık, egemenlik.

harb-i umumi / harb-i umumî

 • Genel harp, umumî savaş. 1914 senesinde başlayan Birinci Cihan Harbi.

hata-yı umumi / hatâ-yı umumî

 • Genelin yaptığı hatâlar; genele yönelik yapılan hatâlar.

hatib-i umumi / hatîb-i umumî

 • Genele hitap eden, seslenen hatip.

havak

 • Geniş yer, vâsi.

hayat-ı amme / hayat-ı âmme

 • Genel hayat, hayatın genel mânâsı.

hayşum

 • Geniz (burun) kovuğu. Nunlu sesler, gunne buradan çıkar. (Tecvidde bahsedilmiştir.)

hayşumi / hayşumî

 • Genizden gelen.

hengam-ı şebab / hengâm-ı şebab

 • Gençlik zamanı, delikanlılık çağı.

heyet-i mecmua / هيئت مجموعه

 • Genel, tüm.

heyet-i umumiye

 • Genel yapı, bütün.

hikmet-i vasia / hikmet-i vâsia

 • Geniş ve büyük hikmet, sebep ve gaye.

hiss-i amme / hiss-i âmme

 • Genelin hissi.

hissiyat-ı cumhur

 • Genel halk kitlelerinin hisleri, algılamaları.

hitab-ı amm / hitab-ı âmm

 • Genel sesleniş.

hukuk-u umumiye-i kainat / hukuk-u umumiye-i kâinat

 • Genel kâinat hukûku; kâinattaki bütün varlıkların hakları.

hurdsal

 • Genç. Yaşı küçük. (Farsça)

hürriyet-i umumi / hürriyet-i umumî

 • Genel serbestlik ve özgürlük.

idare-i umumi / idare-i umumî

 • Genel idare.

inbisat / inbisât / انبساط

 • Genişleme, yayılma.
 • Genişleme.
 • Genişleme.

inşibab

 • Gençleşme, delikanlı olma.

irşad-ı cumhur / irşâd-ı cumhur

 • Geniş halk kitlelerine doğru yolun gösterilmesi.

işaret-i amme / işaret-i âmme

 • Genel işaret.

ism-i umumi / ism-i umumî

 • Genel isim.

istibdad-ı manevi-i umumi / istibdad-ı mânevî-i umumî

 • Genel mânevî baskı, zorbalık ve despotluk.

istirahat-i umumi / istirahat-i umumî

 • Genelin rahatı, umumun huzuru.

istirahat-ı umumiye

 • Genel huzur ortamı.

istizah / istîzâh / استيضاح

 • Gensoru. (Arapça)

itikad-ı umumi / itikad-ı umumî

 • Genelin inancı.

ittihad-ı umumi / ittihâd-ı umumî

 • Genel birlik, herkesin bir noktada birleşmesi.

jön türk

 • Genç Türk. 1868'den sonra, Avrupa'daki gibi, güya yenilik ve terakki isteyen Genç Osmanlılara Avrupalılarca takılan isim. (Fransızca)

kabiliyet-i tevessü

 • Genişleme, yayılma kabiliyeti.

kabul-i amme / kabul-i âmme

 • Genelin kabulü.

kaide-i külliye

 • Genel, kapsamlı kural; kendisine cüz'î, detay meselelerin tatbik edilebildiği genel kural.

kalb-i külli / kalb-i küllî

 • Genele ait kalp, toplumun duyguları.

kalb-i umumi / kalb-i umumî

 • Genele ait kalp, toplumun ortak yüreği.

kanun-u umumi / kanun-u umumî

 • Genel kanun.

katib-i umumi / kâtib-i umumî

 • Genel sekreter.

kavaid-i külliyye / kavâid-i külliyye

 • Genel kaideler, kurallar.

kavanin-i umumiye-i içtimaiye / kavânin-i umumiye-i içtimaiye

 • Genel sosyal kanunlar, prensipler.

kavra

 • Geniş yer.

kelam-ı pür-meal / kelâm-ı pür-meâl

 • Geniş mânâlı söz.

kemsal

 • Genç. Yaşı küçük. (Farsça)

kıyamet-i umumiye

 • Genel, herşeyi içine alan kıyamet.

külli / küllî

 • Genel, bütün, çok, tümel.

küllileştirmek / küllîleştirmek

 • Genelleştirmek, kapsayıcı hale getirmek.

külliyat-ı umur

 • Genel, evrensel işler.

külliyet

 • Genellik, bütünlük, çokluk.

kurkus

 • Geniş, bol, vâsi.

lafz-ı umumi

 • Genel söz.

ma'mer

 • Geniş menzil.

magrefe

 • Geniş yer.

mahacce

 • Geniş yol.

makam-ı külliye / makam-ı küllîye

 • Genele bakan kapsamlı makam.

mana-yı külli / mânâ-yı küllî

 • Geniş ve kapsamlı mânâ.

maslahat-ı umumiye

 • Genel fayda ve yarar.

maslahat-ı vasia-i içtimaiye / maslahat-ı vâsia-i içtimaiye

 • Geniş toplumsal yarar, geniş sosyal fayda.

matemhane-i umumiye / matemhâne-i umumiye

 • Genel yas evi.

mebahis-i külliye / mebâhis-i külliye

 • Geniş, büyük ve çok şeyle ilgili konular.

mebsut / mebsût

 • Genişleyen.

mebsuten / mebsûten

 • Genişleterek.

mecbe

 • Geniş ve işlek yol.

medeniyet-i am / medeniyet-i âm

 • Genel medeniyet.

medrese-i umumi / medrese-i umumî

 • Genele ve herkese açık olan medrese.

mefsah

 • Geniş olacak yer.

memleket-i vasia / memleket-i vâsia

 • Geniş, büyük memleket.

menafi-i umumiye / menâfi-i umumiye

 • Genel yararlar, herkesin yararına olan şeyler.

menfaat-i umumi / menfaat-i umumî

 • Genelin menfaati, yararı.

menfur-u umumi / menfur-u umumî

 • Genelin nefretini kazanan.

mesalih-i umumiye / mesâlih-i umumiye

 • Genele ait menfaatlar, yararlar.

mesele-i umumi / mesele-i umumî

 • Genel mesele, problem.

mevcet-üş şebab / mevcet-üş şebâb

 • Gençlik çağı.

meyelan-ı amme / meyelân-ı âmme

 • Genel eğilim, umumun isteği, eğilimi.

meyelan-ı inbisat / meyelân-ı inbisat

 • Genişleme, yayılma meyli, eğilimi.

meyl-i inbisat

 • Genişleme arzusu, meyil.

meyl-i tevessü

 • Genişleme eğilimi.

meyl-üt tevessü'

 • Genişleme isteği. Genişleme meyli.

meylü't-tevessü

 • Genişleme eğilimi.

meylü't-tevsi

 • Genişletme eğilimi.

mıntıka-i kübra / mıntıka-i kübrâ

 • Geniş ve büyük alan.

mufarakat-i umumi

 • Geniş çaplı ayrılık.

mufassalan

 • Geniş, izahlı olarak. Tafsilâtlıca. Kısımlara ayrılıp anlatılmış olan.

müfaza

 • Geniş, vâsi, bol.

müfettiş-i umumi / müfettiş-i umumî

 • Genel müfettiş.

muhaceret-i umumi / muhaceret-i umumî

 • Genel göç.

mühevan

 • Geniş büyük sahrâ.

musalahat-ı umumiye / musalâhat-ı umumiye

 • Genel barışlar.

musibet-i amme / musibet-i âmme

 • Geneli içine alan felâket.

mütevessi / mütevessî

 • Genişleyen.

mutlak kemal / mutlak kemâl

 • Genel mânâda kemâl, olgunluk; yani kemâl kelimesinin teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylerine bakmaksızın konulduğu genel mânâsına, "mutlak kemâl" denir.

muvazene-i cereyan-ı umumi / muvâzene-i cereyan-ı umumî

 • Genel gidişat ve hareketin dengesi.

muvazene-i umumiye

 • Genel denge, ölçü.

muvazene-i vasia / muvazene-i vâsia

 • Geniş alandaki denge.

müvessi / müvessî

 • Genişlettiren.

müvessi'

 • Genişlettiren.

nazar-ı umum

 • Genelin bakışı.

nazar-ı umumi / nazar-ı umumî

 • Genelin bakışı, görüşü.

nazır-ı umumi / nâzır-ı umumî

 • Genel gözetici.

nedh

 • Geniş yer.

nefret-i umumiye

 • Genel nefret, kamunun nefreti.

nesle

 • Geniş gömlek.

nevcivan

 • Genç, delikanlı. (Farsça)

nevcivani / nevcivanî

 • Gençlik, delikanlılık.

nevnihal / نونهال

 • Genç fidan. (Farsça)

nevreside / nevresîde

 • Genç, taze.

nevsale

 • Genç. Küçük. Tâze. (Farsça)

nizamat-ı umumi

 • Genel düzen ve kanun.

nübüvvet-i mutlaka

 • Genel olarak peygamberlik.

nüdha

 • Genişlik, vüs'at.

paşa

 • General.

pehn / پهن

 • Geniş. (Farsça)

pencere-i camia / pencere-i câmia

 • Geniş, kapsamlı pencere.

rağbet-i amme / rağbet-i âmme

 • Genel kabul görme.

rahabe

 • Genişlik, vüs'at.

rahmet-i vasia / rahmet-i vâsia

 • Geniş rahmet.

reha'

 • Geniş yer.

rehber

 • Gençlik Rehberi adlı eser.

revk-uş şebab

 • Gençlik başlangıcı.

reyean-ı şebab

 • Gençlik çağı.

rızk-ı amm / rızk-ı âmm

 • Genel rızık; herkesin faydalandığı rızık.

ruhb

 • Genişlik, vüs'at.

rüşvet-i umumi / rüşvet-i umumî

 • Genel rüşvet.

rüüd

 • Genç kadın. Kız.

sa' / sâ'

 • Genelde tahıl ve yiyeceklerde kullanılan yaklaşık olarak 3 kg. ağırlığında ölçü birimi.

şabb

 • Genç, delikanlı, yiğit.

şabbe

 • Genç kadın.

sahsah

 • Geniş, düz yer.

sanayi-i umumiye

 • Genel sanayi, endüstri.

şebab / şebâb / شباب

 • Genç.
 • Gençlik, tazelik.
 • Gençlik. (Arapça)

şebabane

 • Genç ve yiğit olarak. Genç gibi, yiğitçesine. (Farsça)

şebabet / şebâbet

 • Gençlik.
 • Gençlik.

şebabiyet / şebâbiyet

 • Gençlik, tazelik. Yiğitlik. Civanlık.
 • Gençlik, tazelik.
 • Gençlik, tazelik.

şebbe

 • Genç kadın.

şebibe

 • Gençlik. Yiğitlik.

seccade

 • Genellikle üzerinde secdeye varmakta yâni namaz kılmakta kullanılan küçük halı, kilim cinsinden sergi.

şecere-i külliye

 • Geniş soy ağacı.

şedkam

 • Geniş, vâsi.

şekl-i umumi / şekl-i umumî

 • Genel şekil.

selentah

 • Geniş, açık yer.

semehder

 • Geniş, bol, vâsi.

serdah

 • Geniş ve düz yer.

şerh

 • Geniş açıklama, izah etme.

sual-i umumiye / sual-i umumîye

 • Genel soru.

şübban

 • Gençler, delikanlılar.

sükunet-i umumiye / sükûnet-i umumiye

 • Genel sakinlik.

sulh ve müsalemet-i umumiye

 • Genel barış ve huzur.

sulh-u umumi / sulh-u umumî

 • Genel barış, dünya barışı.

sulh-ü umumi / sulh-ü umumî

 • Genel barış, dünya barışı.

suret-i umumiye

 • Genel görünüm, şekil.

taammüm / تعمم

 • Genelleşme, yayılma. (Arapça)
 • Taammüm etmek: Genelleşmek, yayılmak. (Arapça)

tafsilat / tafsilât

 • Geniş açıklamalar.

tahrif

 • Genç bir adama bunaklık isnad etme.

tamim / tâmim

 • Genelleştirme, genelge.

tasarruf-u amm / tasarruf-u âmm

 • Genel tasarruf; bütün kâinatta görülen faaliyet ve icraat.

teavün-ü umumi / teavün-ü umumî

 • Genel yardımlaşma.

tecelli-i vasi / tecellî-i vâsi

 • Geniş tecellî, yansıma.

tecrübe-i umumi / tecrübe-i umumî

 • Genele ait tecrübe, umumî deneyler ve incelemeler.

tefyim

 • Genişletmek.

telakkiyat-ı amme / telâkkiyât-ı âmme

 • Genel kabul gören anlayışlar.

temai / temaî

 • Genişlemek.

tesamu-u umumiye / tesâmu-u umumîye

 • Genel duyuş, halkta oluşmuş yaygın kanaat.

teşmil

 • Genelleştirme, kaplama.

tesvi

 • Genişletme, yayma.

tevessü / توسع

 • Genişleme, yayılma.
 • Genişleme, yayılma.
 • Genişleme. (Arapça)
 • Tevessü etmek: Genişlemek. (Arapça)

tevessü' / تَوَسُّعْ

 • Genişleme.

tevessüen

 • Genişleme suretiyle. Tevessü ederek.

tevsi / tevsî

 • Genişletme, kuşatma, ihata etme, kavrama.
 • Genişletme.

tevsi' / tevsî' / تَوْس۪يعْ

 • Genişletme. Bollaştırma.
 • Genişletme, yayma.
 • Genişletme.

umum

 • Genel olma, hep, herkes.

umumen / umûmen / عموما

 • Genellikle. (Arapça)

umumhane / umûmhâne / عموم خانه

 • Genelev. (Arapça - Farsça)

umumi / umumî / umûmî / عمومى

 • Genel.
 • Genel.
 • Genel, herkesle ilgili.
 • Genel. (Arapça)

umumi af / umumî af

 • Genel af.

umumi alem / umumî âlem

 • Genel dünya, evren.

umumi hitap

 • Genel hitap.

umumileşmek / umumîleşmek / umûmîleşmek

 • Genelleşmek.
 • Genelleşmek.

umumiyet / umûmîyet

 • Genellik.

umumiyetle

 • Genellikle.

umumiyetli

 • Genel, kapsayıcı.

umumiyyet / umûmiyyet / عموميت

 • Genellik. (Arapça)
 • Umûmiyyetle: Genellikle. (Arapça)

umumun

 • Genelin, bütünün.

unfuvan / unfuvân / عنفوان

 • Gençlik ödnemi. (Arapça)

unfuvan-ı şebab

 • Gençlik çağı, tazelik.

uruc-u külli / urûc-u küllî

 • Genel mânâda kâinat çapında bir yükseliş.

vasi / vasî / vâsî

 • Geniş.
 • Geniş.

vasi' / vâsi' / وَاسِعْ

 • Geniş.

vasia / vasîa

 • Genişçe.

vazife-i umumiye

 • Genel görev.

vegne

 • Geniş küp.

vekil-i umumi / vekil-i umumî

 • Genel vekil.

verf

 • Genişlik.

vücuh-u külliye-i i'caziye / vücuh-u külliye-i i'câziye

 • Geniş kapsamlı mucizelik yönleri.

vüs'at / وُسْعَتْ

 • Genişlik.
 • Genişlik.

vüs'atli

 • Geniş.

vüsat / vüsât

 • Genişlik.

yad-ı şebabet / yâd-ı şebâbet

 • Gençlik hâtırası.

yüksek tahsil gençliği

 • Genç üniversite talebeleri, öğrencileri.

zali'

 • Geniş, bol, vâsi.

zemin-i icmali / zemin-i icmâlî

 • Genel alt yapı.