LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gelip geçici ifadesini içeren 39 kelime bulundu...

afilun / afilûn

 • (Tekili: Afil) Gelip geçici, fâni olanlar.
 • Gözden kaybolup gidenler. Uful edenler.

alem-i fani / âlem-i fâni

 • Gelip geçici dünya.
 • Gelip geçici âlem, dünya.

alem-i fena / âlem-i fenâ

 • Gelip geçici olan dünya âlemi.

alet-i hevesat / âlet-i hevesat

 • Gelip geçici istekler, arzular âleti.

allah bes baki heves / allah bes bâkî heves

 • Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.

an-ı seyyale

 • Gelip geçici az bir an.

arıza / ârıza

 • Sonradan olan, noksanlık.
 • İsabet eden belâ ve keder.
 • Bozulma.
 • Gelip geçici.
 • Hariçten gelen te'sirle olan.
 • Bir şeyin olmasına veya görülmesine mâni olan birşey.

dar-ı fani / dâr-ı fâni

 • Gelip geçici yer, dünya.

dünya-yı zaile

 • Gelip geçici ve yokluğa mahkûm olan dünya.

ehl-i hevesat / ehl-i hevesât

 • Nefsin hoşlandığı, gelip geçici istek ve arzuların peşinde olanlar.

ehl-i tasavvuf

 • Tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler.

ehva / ehvâ

 • Hevalar; gelip geçici arzu ve istekler.

fani

 • Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misâfir.

faniyat / fâniyât

 • Faniler, gelip geçiciler.

faniye / fâniye

 • Gelip geçici.

fena-i dünya / fenâ-i dünya

 • Dünyanın gelip geçiciliği.

hayat-ı faniye-i dünyeviye / hayat-ı fâniye-i dünyeviye

 • Geçici olan, gelip geçici dünya hayatı.

hayvan-ı fani-i zail / hayvan-ı fâni-i zâil

 • Gelip geçici, yok olmaya mahkum hayvan.

heva

 • İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.

heva ve heves / hevâ ve heves

 • Nefsin hoşuna giden faydasız ve gelip geçici arzular, hisler.

heva-i nefis / hevâ-i nefis

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

heva-i nefs / hevâ-i nefs

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

heves

 • Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Akıl ile olmayıp nefis ile olan istek.
 • Gelip geçici arzu ve istek.
 • Gelip geçici istek, arzu.

hevesat / hevesât

 • Hevesler, gelip geçici arzu ve istekler.

hevesat-ı nefsaniye / hevesât-ı nefsâniye

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

hevesat-ı nefsiye

 • Nefsin gelip geçici arzu ve istekleri.

heveskarane / heveskârâne

 • Hevesine, gelip geçici istek ve arzularına düşkün bir şekilde.

hırs-ı mecazi / hırs-ı mecazî

 • Gelip geçici olan şeylere gösterilen hırs.

ibrahim-vari

 • İbrâhim (A.S.) gibi. Fani, gelip geçici şeylere kalbini bağlamamak sureti ile. (Farsça)

levs-i fani / levs-i fâni

 • Gelip geçici murdarlık, pislik. Dünyanın fâni, faydasız eğlenceleri.

lezaiz-i faniye / lezâiz-i fâniye

 • Gelip geçici zevkler, lezzetler.

masnuat-ı faniye / masnuat-ı fâniye

 • Gelip geçici olan sanat eseri varlıklar.

mutasavvıf

 • Tasavvuf ehli olan, kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimse.

riyazet / riyâzet

 • Gelip geçici şeylerden nefsi çekerek, kanaat içinde yaşama; ilim, ibadet ve fikirle meşgul olma.

şaibe-i zeval ve fena / şaibe-i zevâl ve fenâ

 • Yok olup gitme ve gelip geçicilik kuşkusu.

umur-u zaile / umur-u zâile

 • Gelip geçici işler.

zailat / zâilât

 • Zailler, gelip geçiciler.

zailat-ı faniye / zâilât-ı fâniye

 • Gelip geçici olanlar, bir hâlde durmayıp gidenler.

zelzele-i zeval ve firak / zelzele-i zevâl ve firak

 • Gelip geçicilik ve ayrılık sarsıntısı.

 

LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR
LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR
LUGGAT MOBİL UYGULAMA İNDİR

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

Luggat hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarınız Luggat.com Facebook sayfasında otomatik olarak yayınlanır. Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayın:

TAKİP ET