LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te galari ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

agavat

 • (Tekili: Ağa) Saray hizmetlerinde kullanılan harem ağaları.

bahariyye

 • Edb: Birini övmek için yazılan ve bahar tasviriyle başlayan kaside.
 • Tar : Yeniçeri ağasından itibaren padişah tarafından Yeniçeri kâtibiyle ocak ağalarına verilen baharlık.

dalgakıran

 • Bir limandaki tekneleri dalgaların te'sirinden muhafaza etmek için denizde yapılan set. (Türkçe)

dehakin / dehakîn

 • (Tekili: Dihkan) Köy ağaları.
 • Köylüler, çiftçiler.

emvac-ül bihar / emvâc-ül bihâr

 • Denizlerin dalgaları.

gılman-ı hassa

 • Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda "İç oğlanları", daha sonları da "İç ağaları" da denilirdi. Bunlar, "Enderun-u Hümayun" denilen ve sarayın Babussaade'den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük v

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

iskarmoz

 • Gemilerin kaburgalarını teşkil eden eğri ağaçlar.
 • Kayıklarda kürek takılıp çekilen ağaç çiviye de bu ad verilir.

menakir / menakîr

 • (Tekili: Minkar) Minkarlar, gagalar. Yırtıcı kuşların gagaları. Taşçı kalemleri.

menasir

 • (Tekili: Minser) Yırtıcı kuşların gagaları.
 • Taşçı kalemleri.

mevc-i mekfuf / mevc-i mekfûf

 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.
 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.

mevce

 • Bir dalga.
 • Ses, elektrik ve hararetin yayılma dalgalarından herbiri.

minkar-ı mahrut

 • Gagaları konik biçimde ve kuvvetli olan kuşlar. (Serçe, karga gibi)

minkar-ı meşkuk

 • Kırlangıç ve çobanaldatan gibi gagaları kısa ve çok yarık olan kuşlar.

münazaat

 • Ağız kavgaları, çekişmeler.

nağamat-ı emvac / nağamât-ı emvac

 • Dalgaların nağmeleri, hoş sesleri.

nakaka

 • Kurbağaların çağrışıp ötmeleri.
 • Tavuğun yumurtladığında ötüp gıdaklaması.

telatum

 • Birbiri ile çarpışmak, vuruşmak. (Deniz dalgaları gibi)
 • Birbirine şamar vurmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın