LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te güzelce ifadesini içeren 10 kelime bulundu...

cemilane / cemîlâne

 • Güzelce.

cevdet

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.

hüsn-ü ifade

 • Güzel anlatım, maksadını güzelce dile getirme.

ihsan

 • Güzelce verme, iyilik.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

nezihane / nezihâne

 • Temizce, iyice, güzelce. (Farsça)

tadrib

 • Kebabı iyi pişirmek.
 • Avazı güzelce çekip nağmelendirmek. (Buna "tadrib-i fi-s-savt" denir).

tıyb-ı nefis

 • Nefsin rıza ile güzelce kabul etmesi, nefsin rıza ve hoşnutluğu.

zat-ı bari / zât-ı bâri

 • Herşeye bir kalıp ve bir şekil veren ve güzelce yaratan Zât, Allah.

zey'

 • Güzelce pişip erimek.