LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te gürültü ifadesini içeren 107 kelime bulundu...

acc

 • Yüksek sesle haykırma,
 • Gürültü çıkarma. Deveyi döğme.

accac

 • Fırtınalı, rüzgârlı.
 • Gürültülü.

adrahş

 • Yıldırım. (Farsça)
 • Gökgürültüsü. (Farsça)
 • Şimşek. (Farsça)

ajirak

 • Gürültü, ses. Bağırış. (Farsça)

amortisör

 • Otomobillerde veya diğer makinelerde sarsıntı, gürültü gibi şeyleri hafifletmeğe yarayan tertibat. (Fransızca)

arbede

 • Gürültülü patırtılı kavga.

arbede-cu / arbede-cû

 • Patırtıcı, gürültücü, kavgacı.

arbede-sazi / arbede-sâzî

 • Gürültücülük, kavgacılık. (Farsça)

aşub-gah / aşûb-gâh

 • Gürültülü patırtılı yer. Kargaşalık ve karışıklık yeri. (Farsça)

attat

 • Çok bağırıp çağıran, gürültücü adam.

barimetre

 • Gürültünün şiddetini ölçmeğe yarıyan âlet. (Fransızca)

becbece

 • Çocuk avutmak için yapılan tuhaf hareketler, gürültü.

buhtu

 • Ra'd, gök gürültüsü. (Farsça)

celcele

 • Çan sesi.
 • Gök gürültüsü.
 • Depretmek.
 • Gitmek.

dağdağa / dâğdağa / دغدغه

 • Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.
 • Gıcıklamak.
 • Sıkıntı, gürültü.
 • Gürültü patırtı.
 • Telaş, gürültü patırtı. (Arapça)

dağdağa-i tagayyür

 • Değişimlerin çalkantı ve gürültüsü.

debdebe

 • Gürültü, patırtı. Gösteri için yapılan gürültü. Tantana. Haşmet.
 • Gösteriş gürültüsü, görkem.

demdeme

 • Gürültü, yüksek ses.

deviyy

 • Nerden geldiği anlaşılamayan sesler, gürültüler, patırtılar.

farfara / fârfâra / فَارْفَارَه

 • Gürültücü, övüngen.
 • Hafif meşreplik, boş gürültü.
 • Hafif meşreblik. Gürültülü. Gürültüye boğmak.
 • Akılsızlık.
 • Hafif meşreb, gürültü çıkaran.

ferfere

 • Farfara, akılsızlık, hafif meşreplik.
 • Patırtıcı, gürültücü, ağzı kalabalık.

gavga

 • Döğüşme, kavga, vuruşma. Gürültü. Savaş, muhârebe, harp. (Farsça)

gulgul

 • Bağrışıp çağrışma. Şamata, gürültü. Velvele.
 • Ağız tarafı dar olan bir kabdan akan suyun çıkardığı ses.

gulgule-i etfal

 • Çocukların gürültüsü, çocukların bağrışıp çağrışmaları.

gürültühane / gürültühâne

 • Gürültü yapılan yer.
 • Gürültülü yer.

gürültühane-i insan

 • İnsanın gürültü yeri.

hacif

 • Karın gurultusu.

hadd

 • Gürültülü bir sesle çağıran.
 • Denizden gelen gürültülü dalga sesi.
 • Gürültü ile yıkılan.

hadme

 • Ateş gürültüsü.

halaluş

 • Kavga, döğüş, şamata, gürültü. (Farsça)

hamde

 • Ateş gürültüsü.

harhişe

 • Kavga, gürültü, patırtı. (Farsça)

hasis

 • Gizli ses. Ateş gürültüsü.
 • Fitil.

havra

 • Yahudi mâbedi, sinagog.
 • Mc: Pek gürültülü yer.

haya-huy

 • Çığlık, vâveyla. (Farsça)
 • Çalıp eğlenmeden çıkan gürültü, ses. (Farsça)

hedd

 • Binayı gürültüyle yıkıp göçürmek. Çok ihtiyarlayıp düşkün hâle gelmek.
 • Zayıf ve korkak.

hedde

 • Duvarın yıkılmasından çıkan gürültü.

hengame / hengâme

 • Gürültü patırtı.
 • Seslerin birbirine karışmasından çıkan gürültü. Kavga, gürültü. Şamata. (Farsça)

hengame-gir / hengâme-gir

 • Meddah, oyuncu. Hikâye söyleyici, hokkabaz. (Farsça)
 • Diş macunu, leke tozu gibi şeyler satan çığırtkanlar. (Farsça)
 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

herç

 • Karışıklık, gürültü. Nizamsızlık.

hezec

 • Gök gürültüsü.
 • Güzel sesle şarkı söylemek.

hezim / hezîm

 • Sağanaklı yağmur.
 • Gök gürültüsü.
 • Koşarken kişneyen at.

hezk

 • şiddetli gök gürültüsü.
 • Uçurmak.
 • Yuvarlamak.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hilaş

 • Gürültü, kavga, patırtı, şamata. (Farsça)

hüdüd

 • Çok yaşlı ihtiyar. İhtiyar ve zayıf olmak.
 • Bir binayı gürültüyle yıkıp göçürmek.

huruş

 • Coşma. Gürültü. şamata. Telâş. (Farsça)

karkara

 • Karın gurultusu.
 • Kumru kuşunun ötmesi.
 • Kahkaha ile gülmek.
 • Su içerken bardağın guruldayıp ötmesi.

kasif / kasîf

 • Kuru ince ağaç.
 • Gök gürültüsü.
 • Deniz sesi, dalga sesi.

kıyamet / قيامت

 • Mahşer günü. (Arapça)
 • Gürültü patırtı. (Arapça)

mahr

 • (Çoğulu: Mevâhır) Yarmak.
 • Yükseltmek.
 • Rüzgârın çıkardığı gürültü.

melek-i ra'd

 • Gök gürültüsü ile vazifeli melek.

mendeb

 • Tehlike. Ölüm.
 • Gürültü ve şamata ile ağlama.

müdevvi / müdevvî

 • Gök gürültüsü olan bulut.

müşa'şa

 • (Şa'şaa. dan) Parlayan, parıldayan.
 • Dedbedeli, gürültülü, patırtılı.
 • Karışmış, karışık.

müşariz

 • Huysuz, kavgacı, gürültücü.

mutantan

 • Debdebeli. Tantanalı. Gürültülü. Gösterişli ve şatafatlı.

mütevelvil

 • İşi velveleye boğan. Gürültü ve şamata yapan.

naarat-ı ra'diye / naarât-ı ra'diye

 • Gök gürültüsünün naraları.

pandomima

 • Yun. Vahşi ve gürültülü karışıklık, anarşi.
 • Sessiz tiyatro oyunu.

parazit

 • Yun. Radyo gibi ses veya elektrik âletlerinin zırıltı ve gürültü çıkarması.
 • Başka bir hayvan veya nebatın üzerinde onun zararına yaşayan canlı. Asalak. Tufeylî.

ra'd / رعد

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)
 • Gök gürültüsü.
 • Gök gürültüsü.
 • Gökgürültüsü. (Arapça)

ra'd u berk

 • Gök gürültüsü ve şimşek.

ra'd-ı kasıf

 • Korkunç gök gürültüsü.

ra'dat

 • Gök gürültüleri.

ra'dendaz

 • (Ra'd-endaz) Gürleyen, gürleyici. Gök gürültüsü gibi gürleyen. (Farsça)

ra'din

 • Gürleyen.
 • Gürültülü.

raad

 • Gök gürültüsü.
 • Gök gürültüsü.

rad / râd

 • Gökgürültüsü.

radmisal / râdmisâl

 • Gökgürültüsü gibi.

rakraka

 • Şimşek çaktığı zaman duyulan gök gürültüsü.

recs

 • (Recse) şiddetli gök gürültüsü.
 • şiddetli ses.

ruud

 • (Tekili: Ra'd) Gök gürültüleri.

sahb

 • (Sahab) Figan, seslerin birbirine karışması, gürültü, patırtı.

sahhab

 • Gürültücü, patırtıcı.

saika-vari / sâika-vâri

 • Gök gürültüsü, yıldırım gibi.

sarasır

 • (Tekili: Sarsar) şiddetli ve gürültülü rüzgârlar.

sarsar

 • Gürültü ile gelen pek soğuk rüzgâr, yel. Kasırga.
 • Ağustos böceği.

sayha

 • Şiddetli ses; korkunç gürültü.

sehab

 • Çağırgan, gürültücü kişi.

şematet / şemâtet

 • Kuru gürültü. şamata.
 • Kuru gürültü, şamata.

şematetkarane / şematetkârane

 • Kuru gürültü yapmak suretiyle, arsızca, gürültü ile bağırmak. (Farsça)

semud kavmi / semûd kavmi

 • Sâlih aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği ve îmân etmedikleri için büyük bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk olan kavim.

şerr

 • Kötülük.
 • Kavga gürültü,
 • Dinin yasak kıldığı iş.

seyl-i dalalet / seyl-i dalâlet

 • Gürültü ve şiddetle akan inançsızlık, sapkınlık seli.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i huruşân-ı zaman

 • Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli.

sit / sît

 • Çatırtı, patırtı, gürültü.
 • Ün, şöhret, nam.

şur / şûr / شور

 • Tuzlu, kekremsi. (Farsça)
 • şamata, gürültü. (Farsça)
 • Heyecan, coşku. (Farsça)
 • Tuzlu. (Farsça)
 • Gürültü. (Farsça)

şur-engiz

 • Gürültü çıkaran, şamata yapan. (Farsça)

taaccüc

 • Şamata, gürültü, patırtı.

tanin

 • Sinek vızıltısı.
 • Kaz sesi.
 • Avaz ve gürültü.
 • Çınlamak. Tınlamak.

tantana / طنطنه

 • Gösteriş, gürültü.
 • Çok lüks içinde olmak. Gösteriş, gürültü patırdı.
 • Çok lüks içinde olmak. Gösteriş. Gürültü patırtı.
 • Gürültü, ses.
 • Gürültü patırtı ile gösteriş yapma. (Arapça)

tarraka

 • Gümbürtü, gürültü.

tekabkub

 • Bağırsaklarda gazların meydana getirdiği gurultu.

telakkum

 • Parçalayıp lokma yapıp yutma.
 • Karın gurultusu.

tenemmür

 • Birisini korkutmak için gürültü yapmak, gürültülü ses çıkarmak.
 • Uzun uzun bağırmak.
 • Kaplan huylu olmak. Kaplanlaşmak.

terak

 • Yarık, çatlak. (Farsça)
 • Gürültü, çatırdı. (Farsça)

tevelvül

 • (Çoğulu: Tevelvülât) (Velvele. den) Gürültü patırdı etme.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

üştülüm

 • Kavga, gürültü. (Farsça)

üştülümkar / üştülümkâr

 • Kavgacı, gürültücü. (Farsça)

vega'

 • Kavga gürültüsü. Harp yerinden çıkan sesler. Savt. Patırtı.

velvele / ولوله / وَلْوَلَه

 • Gürültü, patırtı. Birbirine karışık bağrışmalar. Şamata.
 • Gürültü, patırtı, şamata.
 • Gürültü patırtı. (Arapça)
 • Gürültü.

velvele-alud / velvele-âlûd

 • Gürültü patırtı içinde kalmış.

velvele-endaz / velvele-endâz

 • Gürültü patırtı eden. Gürültücü. (Farsça)

velvele-engiz

 • Gürültü koparan, gürültü çıkaran. (Farsça)

zefir

 • Çok şiddetli ses.
 • Hıçkırıkla nefes vermek. Göğüs geçirmek.
 • Ağlatmak.
 • İnlemek.
 • Ateş gürültüsü.
 • Eşek anırtısının evveli.
 • Belâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın