LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te güçlük ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

ana' / anâ'

 • Zahmet, meşakkat, güçlük, zorluk.

anye

 • Güçlük, engel, zorluk, meşakkat.

asar / asâr

 • Fakirlik.
 • Güçlük.
 • Şiddet.

asur / asûr

 • Zorluk. Güçlük.

bü's

 • Güçlük, zorluk.
 • Fakirlik.

bürhin

 • Zahmet, güçlük, zorluk.

cay-i işkal / cây-i işkâl

 • Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.

ceyş-i usret

 • Güçlük ordusu.

dı'bil

 • Belâ.
 • Meşakkat, güçlük.

düşvari / düşvarî

 • Zorluk, güçlük, suubet. (Farsça)

ezl

 • Güçlük.
 • Darlık.
 • Hapsetmek.

gılk

 • Acip ve garip.
 • Zahmet, meşakkat, güçlük.

harac

 • Güçlük, sıkıntı, eziyet.
 • Bir farzı yapma veya haramdan sakınma esnâsında karşılaşılan güçlük.
 • Müslüman olmayan vatandaşlardan seneden seneye alınan toprak vergisi.

henk

 • Darlık. Güçlük zorluk.

hutub

 • Zorluk, güçlük.
 • (Tekili: Hatb) İşler, maslahatlar. Mes'eleler.

i'tisar

 • Zorluk, güçlük, meşakkat.

iktiham

 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

istinbat

 • Bir söz veya bir işten gizli bir mânâyı meydana koymak.
 • Müçtehid veya büyük bir âlimin gizli bir mânâyı içtihadı ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik ile meydana çıkarması.
 • Bir mes'eleyi derin tetkik neticesinde kaynaklarından güçlükle anlamak.

istis'ab

 • Zor addetmek. Güç saymak.
 • Güçlük çekmek.

külfet

 • Güçlük, zorluk.

labirent

 • Bir defa içine girildiğinde çıkış yolu çok güçlükle bulunabilen bina. (Fransızca)
 • Çok karışık ve birbirini kesen yol. (Fransızca)

ma'sere

 • (Ma'seret) Zorluk, güçlük.

menaat

 • Sarplık, çetinlik, kavilik, güçlük.

mesaib

 • Felâketler. Uğursuzluklar. Suubetler. Güçlükler.
 • Musibetler.
 • Güçlükler.

mesaib-i dehr / mesâib-i dehr

 • Zamanın musibetleri, felâket ve güçlükleri.

mesaib-i dünyeviye

 • Dünya musibetleri ve güçlükleri.

meşakk

 • Meşakkatler, güçlükler.

meşakkat / مشقت

 • Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk.
 • Güçlük.
 • Zahmet, güçlük, zorluk, sıkıntı.
 • Zorluk, güçlük, zahmet.
 • Sıkıntı, güçlük. (Arapça)
 • Meşakkat çekmek: Sıkıntı çekmek, güçlüğe katlanmak. (Arapça)

mezheb taklidi

 • Amelde yapılacak işlerde bir müctehidin ictihâdlarına, fetvâlarına tâbi olma. Mevcût dört hak mezhebden birini öğrenip, kabûllenip, onunla amel etme.
 • Dört mezhebden birine uyan kimsenin bir işi yapmada ihtiyâç veya zarûret (başka hiçbir çâre bulunmama) veya meşakkat (güçlük) bulundu

muasere

 • Fakirlik.
 • Zorluk, güçlük.

müşkil

 • (Müşkile) Zorluk, güçlük, zor olan iş. Çetinlik.
 • Edb: Mânasının derinliği veya edebi bir san'atla ifade edilmiş olmasından dolayı teemmül ve tefekkürsüz anlaşılmayacak derecede hafî olan lâfızdır. Mânaca nass'ın mukabilidir.

müşkilat / müşkilât / مشكلات

 • Güçlükler, zorluklar.
 • Güçlükler, zorluklar. (Arapça)
 • Müşkilat çekmek: Zorluk çekmek, sıkıntı çekmek. (Arapça)

müşkulat / müşkûlât

 • Güçlükler, zorluklar.

müşkülat / müşkülât

 • Zorluklar, güçlükler.

müşkülat-ı hadis / müşkülât-ı hadîs

 • Hadîs ilminine ait anlama güçlükleri, zorlukları.

mütezakkım

 • (Çoğulu: Mütezakkımîn) Güçlükle ve zorla yutan. Tezakkum eden.

mütezakkımane / mütezakkımâne

 • Güçlükle ve zorla yutarak. (Farsça)

müzayaka

 • Sıkıntı, darlık, güçlük.

nekare / nekâre

 • Güçlük, zorluk.
 • Belirsizlik.

nükre

 • Bilinmezlik.
 • Zorluk, güçlük.
 • Kabile ismi.

sahti

 • Sertlik, katılık. (Farsça)
 • Güçlük. (Farsça)
 • Sıkıntı. (Farsça)

şanezen

 • (Çoğulu: Şanezenân) Baş tarayan. (Farsça)
 • Mc: Güçlükleri çözen. Zorlukları yenen. (Farsça)

sıab

 • (Tekili: Sa'b) Güçlükler, zorluklar. Zor ve çetin şeyler.

şikl

 • Güçlük.
 • Naz.

su'ubet / su'ûbet / صعوبت

 • Güçlük. (Arapça)

suubet / suûbet

 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk, güçlük.
 • Zorluk, güçlük.

tava'ur

 • Güçlük, zorluk.

tegalgul

 • Hoş kokulu şeyler sürünmek.
 • Zorluk, çetinlik, güçlük.
 • Bir şeyin, ilmin içine çok dalmak.
 • Çetinlik, güçlük.

usr / عسر

 • Güçlük, zorluk. Zor iş.
 • Sıkıntı. Darlık. Kıtlık.
 • Güçlük. (Arapça)

usra

 • Güçlük, zorluk.

usret / عسرت

 • Zorluk, güçlük. Darlık, sıkıntı. İşlemezlik.
 • Güçlük, sıkıntı, zorluk. (Arapça)

vahamet

 • Zor, güçlük.
 • Ağırlık. Tehlike. Muhatara. Neticesi fena.
 • Hazım güçlüğü, sindirim zorluğu.
 • Korkulacak hal, tehlikeli vaziyet.
 • Güçlük, tehlike.

vehamet / vehâmet

 • Güçlük, tehlike.